Wchodzi w życie 5 sierpnia: zniesienie tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta

Dodano: 2 sierpnia 2016

Zgodnie z ustawą z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 1070) każda osoba bliska zmarłego pacjenta będzie mogła zwolnić lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej.

Podstawowym założeniem, jakie przyświecało projektodawcy przy wprowadzaniu zmian, było zwiększenie przejrzystości postępowania karnego, zwłaszcza w sprawach dotyczących błędów medycznych.

Zakres tajemnicy lekarskiej w dotychczasowym stanie prawnym był ujęty zbyt szeroko. Konsekwencją tego było uniemożliwienie osobom najbliższym zmarłego pacjenta skutecznego dochodzenia roszczeń lub odpowiedzialności wobec osób, które mogły przyczynić się do jego śmierci.

Wchodzi w życie 5 sierpnia: zniesienie tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta

Zgodnie z ustawą z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 1070) każda osoba bliska zmarłego pacjenta będzie mogła zwolnić lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej.

Podstawowym założeniem, jakie przyświecało projektodawcy przy wprowadzaniu zmian, było zwiększenie przejrzystości postępowania karnego, zwłaszcza w sprawach dotyczących błędów medycznych.

Zakres tajemnicy lekarskiej w dotychczasowym stanie prawnym był ujęty zbyt szeroko. Konsekwencją tego było uniemożliwienie osobom najbliższym zmarłego pacjenta skutecznego dochodzenia roszczeń lub odpowiedzialności wobec osób, które mogły przyczynić się do jego śmierci.

Okładka dokumentacja medyczna