Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna

załącznik do zarządzenia nr 62/2016/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2016 r. w sprawie  określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Informacja dla lekarza kierującego POZ

załącznik nr 6 do zarządzenia nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna  

Okładka dokumentacja medyczna