Indywidualna karta leczenia chorego

załącznik nr 4a zarządzenia nr 80/2014/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Oświadczenie o odbiorze leku

załącznik nr 5 zarządzenia nr 80/2014/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Skala oceny stanu sprawności chorego wg Zubroda-ECOG-WHO

załącznik nr 8 zarządzenia nr 80/2014/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia