Nr 1 (35) Styczeń 2019 r.

Żeby upoważnić asystenta medycznego do wystawiania zaświadczeń lekarskich, musisz mieć profil informacyjny na platformie ZUS. Konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można założyć w bardzo prosty sposób, bez wychodzenia z domu, zaś samo zakładanie profilu jest dwuetapowe. Z artykułu pt. „Jak założyć profil PUE ZUS, aby wystawiać e-ZLA i upoważnić do tego asystentów medycznych” (s. 3) dowiesz się, jak przebiega tam procedura. Planowana nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada, że dyrektorzy oddziałów NFZ utracą dotychczasowe kompetencje i kontrole będzie prowadził prezes NFZ za pośrednictwem upoważnionych kontrolerów. Kontrolerzy będą tworzyć tzw. korpus kontrolerski. To scentralizowanie ma służyć również temu, aby wszystkie kontrole odbywały się na takich samych zasadach. Z artykułu pt. „Co się zmieni w procedurze kontroli NFZ w 2019 roku” (s. 10) dowiesz się, co się zmieni.   Przepisy prawa medycznego nie posługują się pojęciem partner życiowy i konkubent. Ustawa o izbach lekarskich mówi o osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, niemniej jej nie definiuje. Natomiast ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta precyzuje jedynie, że osoba pozostająca z pacjentem we wspólnym pożyciu wchodzi w krąg osób bliskich. A zatem wszystkie uprawnienia przysługujące osobom bliskim dla pacjenta, dotyczące informacji o stanie jego zdrowia lub prawa dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczą również osoby żyjącej w związku nieformalnym. Ale jak ustalić czy osoba podająca się za partnera pacjenta pozostaje z nim w stałym pożyciu? Szczegółów dowiesz się z artykułu pt. „Czy możesz udostępnić dokumentację i informacje o stanie zdrowia partnerowi pacjenta” (s. 14). »