Nr 10 (30) Wrzesień 2018 r.

Obowiązujące przepisy nie pozwalają na sprostowanie e-zaświadczenia przez jego edycję i zastąpienie pierwotnych wpisów nową, poprawną treścią. Gdy doszło do wskazania w formularzu e-ZLA nieprawidłowych danych, konieczne jest anulowanie całego dokumentu i wystawienie nowego, poprawnego e-zwolnienia. Szczegółowe wskazówki dotyczące tej procedury znajdziesz w artykule pt. „Błąd w e-ZLA – jak go poprawić” (s. 13). Przepisy przewidujące możliwość wystawiania e-recept istnieją w prawie farmaceutycznym już od grudnia 2015 roku, jednak do tej pory były martwe. W najbliższym czasie ma się to jednak zmienić, a to za sprawą zmian przyjętych w ustawie z 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Założeniem docelowym jest, aby w przyszłości recepty były wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej. Szczegóły tego rozwiązania przedstawiamy w artykule pt. „E-recepty - czym są i czym różnią się od tradycyjnych recept” (s. 14) Placówki medyczne często ujawniają dane pacjentów w obecności osób trzecich, np. przez niewłaściwie zorganizowaną pracę w rejestracji. Jest to jeden w przykładów naruszeń ochrony danych osobowych, w tym RODO. Inne niedopuszczalne zachowania towywieszanie list z danymi pacjentów na drzwiach gabinetów, wywoływanie na wizytę po nazwisku czy kopiowanie dowodów osobistych Z artykułu pt. „Jak przestrzegać prawa pacjenta do intymności w świetle RODO” (s. 18) dowiesz się, jak nie dopuścić do takich sytuacji i tym samym nie naruszać przepisów, za których nieprzestrzeganie grożą surowe kary. »