Nr 10 (44) Sierpień 2019 r

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadziła rewolucyjne zmiany w zakresie uprawnień kontrolnych NFZ. Zmieniono kompetencje do przeprowadzania kontroli z dyrektorów oddziałów wojewódzkich na rzecz prezesa NFZ i korpusów kontrolerów. Jeśli NFZ w trakcie tzw. czynności sprawdzających stwierdzi, że nie przekazałeś do NFZ listy oczekujących, będzie miał możliwość potrącenia nienależnych środków finansowych, które Ci przekazał. Z artykułu pt. „Czy NFZ może Cię ukarać za nieprzekazanie listy oczekujących” (s. 9) dowiesz się, co się zmienia w zakresie weryfikacji realizacji obowiązków wynikających z umowy.NFZ wydał też szczegółowe regulacje, które mają zapewnić lepszą jakość realizacji zadań kontrolnych i poszczególnych etapów procesu kontroli. W artykule pt. „Jak będą przebiegać kontrole według nowych zasad – co określa zarządzenie prezesa NFZ” (s. 10) podpowiadamy, co jest istotne dla świadczeniodawców. Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców określa warunki udzielania dotacji i rozliczania środków przeznaczonych na ten cel. W 2019 roku NFZ wyda na to ponad 21 mln zł. Oprogramowanie to będzie wykorzystywane do wystawiania e-ZLA lub elektronicznej dokumentacji medycznej. Jeśli kupiłeś takie oprogramowanie w tym lub w ubiegłym roku i masz kontrakt z NFZ, do 10 sierpnia możesz złożyć wniosek o dofinansowanie z NFZ. Z artykułu pt. „Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ na zakup programu do e-dokumentacji” (s. 12) dowiesz się, ile środków możesz zyskać i co musi zawierać wniosek. Środowiskiem lekarskim wstrząsnął projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Zgodnie z jego założeniami kluczowej modyfikacji ma ulec niezwykle istotny dla lekarzy przepis, a mianowicie ten dotyczący nieumyślnego spowodowania śmierci. Czy kontrowersyjne zmiany wejdą w życie? Tego dowiesz się z tekstu pt. „Zmiany dotyczące karania za błędy medyczne – ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego” (s. 17). »