Nr 10 (60) Październik 2020

Przychodnie POZ do końca października muszą dostosować swoją działalność do wymagań określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Jednym z nich jest poinformowanie pacjenta podczas teleporady, czy konieczna jest osobista wizyta u lekarza. O pozostałych piszemy w artykule pt. „Wprowadzono standard organizacyjny teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej” (s. 6). Znajdziesz tam m.in. wskazówki związane z zakresem informacji przekazywanych pacjentowi i sposobem weryfikacji tożsamości rozmówcy.Proces cyfryzacji dokumentacji medycznej niesie za sobą wiele pytań dotyczących np. wydawania szpitalnych kart informacyjnych czy składania podpisów na oświadczeniach pacjentów. W artykule pt. „Czy pacjenci muszą podpisywać oświadczenia o zgodzie na zabieg w formie elektronicznej” (s. 8) zebraliśmy najczęstsze problemy zgłaszane przez placówki medyczne związane z prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej i wskazujemy, jak można je rozwiązać.Placówki medyczne w dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej, a ta będzie obowiązkowa od stycznia 2021 roku, przetwarzają wiele danych osobowych, w tym danych wrażliwych. Dlatego przed wdrożeniem systemu informatycznego mają wiele obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych osobowych. W artykule pt. „Wdrożenie EDM – co wziąć pod uwagę, przygotowując analizę ryzyka” (s. 18) podpowiadamy, co uwzględnić w tym dokumencieSpis treści:ROSZCZENIOWY PACJENT Stan zdrowia pacjenta uniemożliwia odebranie zgody, a konieczna  jest operacja – jak postąpić Placówka nagrała przebieg zabiegu bez zgody pacjenta  – czy naruszono prawo do intymności e-ZDROWIE Wprowadzono standard organizacyjny teleporady  w podstawowej opiece zdrowotnej Czy pacjenci muszą podpisywać oświadczenia o zgodzie  na zabieg elektronicznie KONTROLE NFZ Udzielasz teleporad zamiast wizyt w przychodni  – co może skontrolować NFZ DOKUMENTACJA MEDYCZNA Skierowanie do pracowni diagnostycznej – co powinno zawierać Zniszczona dokumentacja – czy możesz ją odtworzyć Czego nie może zabraknąć w skierowaniu na leczenie  uzdrowiskowe BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH (RODO) Wdrożenie EDM – co wziąć pod uwagę, przygotowując  analizę ryzyka LISTA KONTROLNA Czy przygotowałeś się do wdrożenia standardu organizacyjnego teleporady w POZ »