Nr 10 Specjalny

Oddajemy w Twoje ręce numer specjalny poświęcony nowym zasadom kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, które zaczynają obowiązywać od 1 czerwca. Wtedy wejdzie w życie znowelizowana ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Resort zdrowia określa tę zmianę jako największą reformę kontroli NFZ od 15 lat. Nowe regulacje mają zwiększyć skuteczność NFZ w tym obszarze, którą będzie można porównać do skuteczności Krajowej Administracji Skarbowej. Co się zmienia? Warto podkreślić, że z ustawy usunięto przepis, iż kontrola NFZ może objąć dokumentację medyczną dotyczącą świadczeń opieki zdrowotnej. Czy to oznacza, że dokumentacja medyczna nie będzie już przedmiotem kontroli? Więcej na ten temat przeczytasz w artykule pt. „Dokumentacja medyczna – czy po 1 czerwca będzie przedmiotem kontroli NFZ” (s. 4). Kontrole będą koordynowane przez centralę NFZ, powstanie profesjonalny korpus kontrolerski, w którego skład wejdą jedynie te osoby, które zdadzą obligatoryjny egzamin dopuszczający do pracy na tym stanowisku. Jakie jeszcze warunki muszą spełnić? Wskazujemy je w tekście pt. „Korpus kontrolerski – jakie nowe uprawnienia zyskają kontrolerzy NFZ” (s. 6). Ważną zmianą jest wprowadzenie zasady zawiadomienia o zamiarze kontroli z 7-dniowym wyprzedzeniem. Dotychczas takie zawiadomienie mogłeś otrzymać nawet w dniu rozpoczęcia kontroli. Oczywiście i tutaj są wyjątki. Przedstawiamy je w artykule pt. „Zawiadomienie o kontroli NFZ – kiedy z wyprzedzeniem, a kiedy bez uprzedzenia” (s. 7). Nowością jest też możliwość kontroli zza biurka. W takiej sytuacji kontroler nie będzie musiał wykazać się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, a czynności kontrolne będą mogły się odbywać w jednostkach organizacyjnych NFZ. Szczegóły tego rozwiązania poznasz z artykułu pt. „Kontrole zza biurka – jakie nowe uprawnienia od 1 czerwca zyskują kontrolerzy” (s. 14). Świadczeniodawcy otrzymali też nowy środek odwoławczy – mogą wnosić sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez prezesa NFZ czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów. Kiedy można z niego skorzystać? O tym przeczytasz w tekście pt. „Sprzeciw – nowy środek odwoławczy wobec czynności prezesa NFZ” (s. 15). Jestem pewna, że wszystkie porady związane z nowymi zasadami prowadzenia kontroli przez NFZ pomogą Ci rozwiązać niejedną wątpliwość i ułatwią stosowanie tej wiedzy w praktyce. »