Nr 11 (31) Październik 2018 r.

Do końca listopada 2018 roku przesunięto graniczny termin obligatoryjnego wdrożenia elektronicznych zaświadczeń lekarskich (e-ZLA). Obecnie jesteśmy w okresie przejściowym, tzn. można wystawiać zaświadczenia lekarskie zarówno w formie papierowej i elektronicznej. Żeby wystawiać e-ZLA, musisz utworzyć profil informacyjny za pomocą systemu udostępnionego przez ZUS. W artykule pt. „Elektroniczne zwolnienia lekarskie – jak się przygotować do obowiązkowej daty ich wdrożenia” (s. 9) podpowiadamy, jak się przygotować do tej zmiany. Technologia cyfrowego długopisu jest w stanie usprawnić i przyspieszyć organizację pracy lekarzy i innego personelu w placówkach ochrony zdrowia. Osoba czekająca na zabieg, wypełniając dokumenty papierowe, tworzy jednocześnie ich cyfrową wersję. Z artykułu pt. „Które dokumenty pacjent może wypełniać cyfrowym długopisem” (s. 11) dowiesz się, jak tworzyć pełną informację o pacjencie bez konieczności przepisywania czy skanowania ankiet medycznych. Korzystanie z poczty elektronicznej kojarzy się ze zwiększonym ryzykiem ujawnienia danych osobom niepowołanym na skutek wykradzenia danych czy pomyłki w adresie e-mail. Dlatego musisz szczególnie zadbać o bezpieczeństwo, poufność i integralność danych swoich pacjentów. W artykule pt. „Wysyłasz kopie dokumentacji e-mailem – jak ją zabezpieczyć, aby nie dostała się w niepowołane ręce” (s. 17) zamieszczamy wskazówki, jak zorganizować proces szyfrowania przekazywanych dokumentów i weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej się o udostępnienie jej dokumentacji. »

Okładka dokumentacja medyczna