Nr 11 (45) Wrzesień 2019 r

Świadczeniodawcy liczą, że informatyzacja zmniejszy liczbę przechowywanych dokumentów związanych z leczeniem pacjentów. Na pewno tak będzie dzięki dokumentacji elektronicznej. Co jednak zrobić z dokumentacją sporządzoną w postaci papierowej, a odwzorowaną cyfrowo? W jakich sytuacjach możliwe jest jej zniszczenie? Na ten temat przeczytasz w artykule pt. „Co zrobić z papierową dokumentacją po jej cyfrowym odwzorowaniu” (s. 3). Przepisy jednoznacznie określają, co powinno się znaleźć w opisie wizyty lekarskiej. Mimo to podczas kontroli dokumentacji medycznej prowadzonej przez różne instytucje często dochodzi do tych samych błędów. Z artykułu pt. „Obligatoryjne elementy opisu wizyty – czego nie może zabraknąć w dokumentacji medycznej” (s. 6) dowiesz się, jak uniknąć przykrych konsekwencji, a jednocześnie sprostać wymaganiom ustawodawcy i NFZ. Nieodzownym elementem przeprowadzenia przez lekarza badań i udzielania innych świadczeń zdrowotnych jest zgoda pacjenta – bez niej lekarz nie może podjąć jakichkolwiek działań. Jeśli pacjent nie jest pełnoletni, w grę wchodzą poważniejsze procedury. Żeby dowiedzieć się, o czym musisz pamiętać, przeczytaj tekst pt. „Leczenie małoletniego – kiedy uzyskać zgodę sądu opiekuńczego” (s. 17). Warto również zwrócić uwagę, że większość danych osobowych pacjentów przetwarzana jest w dokumentacji medycznej, a RODO przyznaje pacjentom wiele uprawnień, które umożliwiają kontrolę nad danymi. Z artykułu pt. „Jak przestrzegać praw pacjenta do ochrony danych wynikających z RODO” (s. 20) dowiesz się, z których praw pacjent może skorzystać. »

Okładka dokumentacja medyczna