Nr 12 (32) Październik/Listopad 2018 r.

Od 1 grudnia 2018 r. będziesz mieć obowiązek wystawiania wyłącznie zwolnień elektronicznych. Zaświadczenie lekarskie e-ZLA po wypisaniu i podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP, przekażesz elektronicznie do ZUS. W artykule pt. „Czy możesz upoważnić inną osobę do wystawiania e-zwolnień” (s. 13) podpowiadamy, jak będzie wyglądać ta kwestia, zwłaszcza w sytuacji, gdy powstają przepisy przewidujące taką możliwość w odniesieniu do asystentów medycznych, którzy mają wesprzeć lekarzy w tym biurokratycznym obowiązku. Ministerstwo Zdrowia pracuje też nad kolejnym etapem cyfryzacji w systemie ochrony zdrowia. Tym razem chodzi o e-skierowania. Projekt nowelizacji przepisów wprowadzający skierowania w postaci elektronicznej trafił do konsultacji, a już na czwarty kwartał 2018 r. planuje się pilotaż programu. W artykule pt. „E-skierowania – dowiedz się, jak przebiegnie kolejny etap wdrażania e-dokumentacji” (s. 14) przyglądamy się temu, jak po nowelizacji będzie wyglądało wystawianie i realizacja skierowań oraz prowadzenie kolejek oczekujących.  Odkąd weszło w życie RODO, pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów z zakresu przekazywania informacji na temat pacjentów osobom najbliższym. W artykule pt. „Sytuacje losowe z udziałem małoletnich – jakie informacje możesz przekazać rodzicom” (s. 20) sprawdzisz, co powinieneś zrobić, gdy istnieje pilna potrzeba przekazania informacji o stanie zdrowia pacjenta osobie trzeciej, a nie ma faktycznej możliwości uzyskania na to zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. »

Okładka dokumentacja medyczna