Nr 12 Specjalny

Oddajemy w Twoje ręce numer specjalny poświęcony tematyce postępowania z roszczeniowym pacjentem i sposobom zabezpieczenia się przed roszczeniami. Z roku na rok zwiększa się liczba spraw sądowych związanych z naruszaniem praw pacjentów, a wynika to między innymi z coraz szerszej świadomości prawnej pacjentów. Z artykułu pt. „Jakie znaczenie ma dokumentacja medyczna w świetle sprawy sądowej o błąd medyczny” (s. 6) dowiesz się, co zbada sąd, gdy dojdzie do sprawy o błąd medyczny, i jakie wpisy w kartotekach mają znaczenie z punktu widzenia takiej sprawy. Prawo do informacji jest nagminnie łamane z przyczyn wynikających nie tyle ze złej woli czy niewiedzy o obowiązujących przepisach, ale z głęboko zakorzenionego w świadomości świata medycznego przekonania o słuszności paternalizmu w relacji lekarz – pacjent. Z artykułu pt. „Prawo do informacji o stanie zdrowia – sprawdź, jakich zasad musisz przestrzegać” (s. 8) dowiesz się, jak wywiązać się z tego obowiązku, aby uzyskać świadomą zgodę pacjenta na podjęcie leczenia i nie narazić placówki na zapłatę odszkodowania. Jednocześnie niezmiennie najbardziej newralgiczne punkty funkcjonowania placówek medycznych to kwestie dostępu do świadczeń zdrowotnych, dokumentacji medycznej, prawa do informacji i wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia, uzyskiwania dokumentacji czy zgody na zabieg o podwyższonym ryzyku są często połączone w jeden dokument. W artykule pt. „Czy można połączyć dwa oświadczenia pacjenta w jeden dokument” (s. 14) analizujemy, czy jest to właściwa procedura. Ponadto polecamy Ci przydatne materiały: gotowe wzory dokumentów (s. 19–20), procedury (s. 18) i listy kontrolne (s. 15–17) »