Nr 14 (48) Grudzień 2019 r

Od tego roku szkolnego – zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami – wprowadzono opiekę stomatologiczną w szkołach i dentobusach. Jednak przed przystąpieniem do udzielania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia trzeba uzyskać pisemną zgodę ich rodziców albo pełnoletnich uczniów na realizację danego świadczenia. W artykule pt. „Co powinna zawierać zgoda na objęcie ucznia opieką stomatologiczną w szkole” (s. 4) podpowiadamy, co zawrzeć w tym dokumencie. Resort zdrowia planuje rozszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych o wizyty online. Czy takie wizyty na odległość, realizowane za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, należy dokumentować w jakiś szczególny sposób? Odpowiedzi udzielamy w artykule pt. „Jak dokumentować świadczenia zdrowotne udzielane na odległość przez lekarza rodzinnego” (s. 12). W tym numerze opisujemy także ważną zmianę związaną ze zwiększeniem grona lekarzy uprawnionych do wystawiania recept dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia. Od 2020 roku lekarze specjaliści, obok lekarzy rodzinnych, będą mogli bowiem wypisywać recepty na bezpłatne leki dla seniorów. Szczegóły opisujemy w tekście pt. „Którzy lekarze mogą wystawiać recepty na bezpłatne leki dla seniorów – co się zmienia” (s. 14). Często zdarzają się sytuacje, że pacjent po wypisie ze szpitala nie zgłasza się po wynik badań, a jest on niepokojący. W artykule pt. „Po wypisie pacjenta otrzymujesz wynik odbiegający od normy – jak postąpić” (s. 18) przedstawiamy możliwy do zastosowania w Twojej placówce schemat działania. »

Okładka dokumentacja medyczna