Nr 8 (15) Sierpień 2017 r.

Zmiany wprowadzone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych spowodowały konieczność wydania nowego wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Wzór uproszczono i uelastyczniono możliwości wystawiania karty. Teraz może ją wydać np. lekarz specjalista, jeżeli podejrzewa lub stwierdził u pacjenta nowotwór złośliwy. Z artykułu pt. „Nowy wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego - jak go wypełnić” dowiesz się, co należy wpisać do DiLO (s. 4). Trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zmiany w ustawie zakładają m.in. zmianę definicji elektronicznej dokumentacji medycznej. Jest to istotne ze względu na zakres obowiązkowego tworzenia dokumentów medycznych w postaci elektronicznej. W tym obszarze planuje się również zmianę terminów wdrożenia. Z artykułu pt. „Nowe terminy wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej – co się zmieni” (s. 12) dowiesz się, od kiedy będzie trzeba obligatoryjnie prowadzić e-dokumentację i jakie dokumenty obejmie ten obowiązek. Pacjent po zapoznaniu się ze swoją dokumentacją może zgłosić wniosek o jej sprostowania. Jeżeli obie strony (pacjent i podmiot udzielający świadczenia zdrowotnego) są zgodne - to skreślasz wpis, zamieszczasz adnotację o przyczynie błędu oraz datę i swoje oznaczenie. Problem pojawia się, gdy pacjent żąda sprostowania, a Ty na to się nie zgadzasz (uważając np., że prowadzisz dokumentację prawidłowo, a wszystkie wpisy odzwierciedlają stan faktyczny). Zawsze w takim przypadku poproś pacjenta, aby przedstawił swoje żądania w formie pisemnej. Z artykułu pt. „Nie zgadzasz się na sprostowanie dokumentacji – poznaj możliwe sposoby rozwiązania konfliktu” dowiesz się, co jeszcze powinieneś zrobić w takiej sytuacji. »