Nr 2 Specjalny Październik - Grudzień 2017 r.

Oddajemy w Twoje ręce numer specjalny poświęcony elektronicznej dokumentacji medycznej. Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przesunięto termin wdrożenia e-dokumentacji na 1 stycznia 2019 r. Pierwotnie przypadał on na 1 sierpnia 2014 r., następnie na 1 sierpnia 2017 r. Po kolejnej nowelizacji odroczono go do 1 stycznia 2018 r. Powodem ustawicznego przesuwania terminu na wdrożenie e-dokumentacji jest brak przygotowania systemów informatycznych przez poszczególne placówki do przyjęcia nowych rozwiązań. Z artykułu pt. „Jaka dokumentacja będzie obowiązkowa w wersji elektronicznej od 1 stycznia 2019 r.” (s. 3) dowiesz się, jak przebiegnie informatyzacja według nowych reguł. Obowiązkowe prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przez wszystkie placówki medyczne będzie miało wpływ na przestrzeganie praw pacjenta dostępu do tej dokumentacji. Placówki, które już prowadzą dokumentację tylko w formie elektronicznej, powinny tych praw przestrzegać. W artykule pt. „Jak udostępniać e-dokumentację z zachowaniem poufności i ochrony danych osobowych” (s. 6)  podopowiadamy, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę. Procesie leczenia pacjenta po 1 stycznia 2019 r. niektóre dokumenty medyczne będą obowiązkowo prowadzone w formie elektronicznej. W związku z tym mogą pojawić się wątpliwości, jak postąpić z papierową dokumentacją, gdy zakończył się ustawowy okres jej przechowywania. Z artykułu pt. „Postępowanie z archiwalną dokumentacją papierową – czy musisz ją skanować” (s. 8) dowiesz się, czy skanować te dokumenty przed zniszczeniem do wersji elektronicznej. Przetwarzając dane osobowe pacjentów w systemie teleinformatycznym, które dotyczą udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, masz obowiązek zaplanowania i wdrożenia działań mających na celu ochronę elektronicznej dokumentacji medycznej. W artykule pt. „Elektroniczna dokumentacja medyczna - jakie zabezpieczenia musisz stosować” (s. 14)  sprawdzisz, jak się z niego wywiązać. »

Okładka dokumentacja medyczna