Nr 3 (37) Luty/Marzec 2019 r.

Jednym z koniecznych elementów skierowania na fizjoterapię do niedawna było wskazanie zabiegów, wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony, i ich liczby w cyklu. Praktyka w tym zakresie była różna i zdarzało się, że braki w skierowaniu były przeszkodą w rozpoczęciu zabiegów. To jednak się zmieni, bo fizjoterapeuci od nowego roku zyskali nowe kompetencje i mogą już samodzielnie zlecać zabiegi. Od tej pory skierowania nie będą już zawierały wskazania konkretnych zabiegów. A co jeśli takie mimo to się w nich znajdą? Przeczytasz o tym w artykule pt. „Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne – co się zmieniło od 1 stycznia 2019 r.” (s. 6). E-ZLA określa czas zwolnienia z pracy. Nikt nie ma wątpliwości, że może obejmować swoją datą dzień rozpoczęcia przez lekarza postępowania diagnostyczno-leczniczego. Jednak coraz częściej pojawiają się pytania, jak wystawiać zwolnienia z datą wsteczną. W artykule pt. „Zwolnienie lekarskie z datą wsteczną – czy lekarz może je wystawić” (s. 13) podpowiadamy, jak lekarz powinien to zrobić, biorąc pod uwagę, co sprawdzi ZUS. Wprowadzenie e-skierowań ma przyczynić się m.in. do eliminowania przypadków wielokrotnego zapisywania się do kolejek oczekujących w niezależnych placówkach medycznych. Z artykułu pt. „E-skierowania – w jaki sposób uszczelnią system kolejek” (s. 14) dowiesz się, jakie jeszcze korzyści przyniesie usprawnienie obiegu informacji między poszczególnymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia. »