Nr 4 (38) Marzec 2019 r.

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zmieniła przepisy dotyczące obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego śmierci przez osoby wykonujące zawód medyczny. Stanowi ona, że pacjent za życia będzie mógł wyrazić sprzeciw wobec dostępu bliskich do informacji medycznej o nim po jego śmierci. O szczegółach tego nowego rozwiązania przeczytasz w artykule pt. „Tajemnica medyczna wiąże lekarza także po śmierci pacjenta” (s. 13). Prawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta lub do dokumentacji medycznej ma przedstawiciel ustawowy pacjenta. W odniesieniu do tego tematu pojawiła się jednak wątpliwość, czy prawo to obejmuje również kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, który wspiera osobę starszą w codziennych czynnościach. Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykule pt. „Czy kurator może uzyskać dokumentację medyczną osoby ubezwłasnowolnionej” (s. 15). Placówka medyczna ma obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez określony czas. Jak zatem potraktować żądanie pacjenta o usunięcie dokumentacji medycznej, zwłaszcza gdy powołuje się na RODO? Te wątpliwości rozwiewamy w artykule pt. „Czy pacjent może żądać usunięcia dokumentacji medycznej na podstawie RODO” (s. 18). Pamiętaj, że obowiązujące przepisy dają pacjentowi prawo do zapisania się do lekarza przez telefon. Podczas rejestracji w ten sposób nie możesz pytać pacjenta o szczegóły choroby. Co jeszcze nie jest dopuszczalne? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule pt. „Jak, zgodnie z RODO, rejestrować pacjenta przez telefon” »