Nr 4 (53) Kwiecień 2020

Od 1 lipca 2020 r. placówki medyczne będą prowadzić dokumentację medyczną w postaci elektronicznej, lecz np. gdy dojdzie do awarii sprzętu komputerowego czy awarii systemu teleinformatycznego do prowadzenia e-dokumentacji, będziesz mógł prowadzić ją w formie papierowej. W artykule pt. „Dokumentacja medyczna – od kiedy wyłącznie postać elektroniczna” (s. 4) opisujemy, jakich jeszcze sytuacji to dotyczy. Dzięki tabletowi z warstwą biometryczną pacjent może złożyć podpis odręcznie na ekranie urządzenia, tak samo jak dotychczas na papierze, ale zapisuje się on w ustalonym miejscu w systemie gabinetowym. Czy jednak możesz takie rozwiązanie stosować w elektronicznej dokumentacji medycznej? Twoje wątpliwości rozwiejemy w artykule pt. „Czy pacjent może potwierdzić wykonany zabieg fizjoterapii, składając podpis na tablecie” (s. 7). Zgłoszenie dotyczące podejrzenia/rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, które stwierdzono na granicy, przekazujesz państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu albo państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla tego przejścia. Podajesz, czy zgłoszenie dotyczy podejrzenia czy rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej. O szczegółach dotyczących informacji, które musisz jeszcze wpisać we wzorze obowiązującym od końca 2019 roku, piszemy w artykule pt. „Jak wypełniać nowy formularz podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej” (s. 10). Spis treści: E-ZDROWIE Co się zmieni w zasadach wystawiania recept transgranicznych od 1 stycznia 2021 r. Dokumentacja medyczna – od kiedy wyłącznie postać elektroniczna Najczęstsze pytania Czytelników o e-recepty – poznaj odpowiedzi Czy pacjent może potwierdzić wykonany zabieg fizjoterapii, składając podpis na tablecie KONTROLE NFZ Za źle wystawioną receptę będzie wysoka kara DOKUMENTACJA MEDYCZNA Jak wypełniać nowy formularz podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej Jakie informacje powinna zawierać Książka transfuzyjna ROSZCZENIOWY PACJENT Kiedy placówka zapłaci pełne koszty sądowe za naruszanie praw pacjenta BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH (RODO) Kiedy studenci medycyny mogą mieć dostęp do dokumentacji medycznej Pożar w placówce medycznej - jak przeprowadzić analizę ryzyka   LISTY KONTROLNE Czy możesz podać telefonicznie kod niezbędny do realizacji e-recepty PROCEDURY Procedura komunikacji z pacjentem po wypisie ze szpitala