Numer 4 Specjalny

Naruszanie praw pacjentów jest bardzo istotnym źródłem wzrostu ich roszczeniowości. Tendencja ta z roku na rok zwiększa się, również ze względu na coraz szerszą świadomość prawną pacjentów. Jednocześnie niezmiennie najbardziej newralgiczne punkty funkcjonowania placówek medycznych to kwestie dostępu do świadczeń zdrowotnych, dokumentacji medycznej, prawa do informacji i wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności. Z tego powodu oddajemy w Twoje ręce numer specjalny poświęcony zagadnieniom związanym z roszczeniowym pacjentem, w którym analizujemy istotne dla placówek medycznych i gabinetów lekarskich kwestie zabezpieczenia  się przed roszczeniami. Z artykułu pt. „Jak ustrzec się przed roszczeniowym pacjentem – poznaj skuteczne wskazówki” (s. 3)  dowiesz się, jakie określone działania możesz podejmować, aby zminimalizować ryzyko procesu cywilnego. Jednym z nich jest publikowanie zarządzeń dotyczących zasad wydawania dokumentacji medycznej. Niezbędnym działaniem w przygotowaniach do konfrontacji z roszczeniowym pacjentem jest także spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC i rozważenie rozszerzenia polisy o dobrowolne opcje. O tym, jak to zrobić, dowiesz się z artykułu pt. „Zawierasz polisę ubezpieczenia – co przeanalizować, jeśli chcesz zwiększyć zakres ochrony” (s. 8). Ponadto przygotowaliśmy dla Ciebie gotowe wzory dokumentów (s. 11-20), których zastosowanie zabezpieczy Twoje interesy i uzbroi Cię w odpowiednie instrumenty, które pozwolą obronić się przed roszczeniami pacjenta. »

Okładka dokumentacja medyczna