Nr 5 (39) Kwiecień 2019 r.

Już 1 czerwca wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące kontroli NFZ. Nowelizacja o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych umożliwi prowadzenie efektywniejszych kontroli realizacji umów. Kontrole będą również scentralizowane, ponieważ kompetencje w tym zakresie przejmuje prezes funduszu. Więcej na temat najnowszych zmian dowiesz się z artykułu pt. „Umowy z NFZ – poznaj zmiany, które sprawią, że kontrole będą skuteczniejsze” (s. 10). Od początku roku stopniowo wchodzą do obiegu e-recepty. Dzięki informatyzacji system dystrybucji leków będzie się uszczelniał, stanie się bezpieczniejszy dla pacjentów i bardziej efektywny ekonomicznie. W artykule pt. „Wystawianie e-recept coraz bliżej – sprawdź, jak się włączyć do systemu P1” (s. 12) podpowiadamy, jak w pełni możesz korzystać z efektów informatyzacji. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami zakłada m.in., że będzie ona czytelna i spełni swoją funkcję, którą jest udokumentowanie stanu pacjenta i przebiegu jego leczenia. W dobie cyfryzacji ochrony zdrowia czytelność musi być rozumiana jako coś więcej niż odpowiednie i wyraźne pismo lekarza. Z artykułu pt. „Jak używać skrótów w dokumentacji medycznej, aby wpisy były zawsze zrozumiałe” (s. 16) dowiesz się, co jest w tym zakresie dopuszczalne, a co kategorycznie zakazane. »

Okładka dokumentacja medyczna