Nr 6 (40) Maj 2019 r.

Za miesiąc zaczną obowiązywać nowe procedury kontroli świadczeniodawców przez NFZ. Ma być prościej, szybciej i skuteczniej, a jednocześnie bez karania za naruszenia, które nie mają znaczącego charakteru. Czy centralizacja kontroli NFZ będzie temu sprzyjać? O tym, jaki wpływ mają te zmiany na uprawnienia NFZ w zakresie kontroli dokumentacji, przeczytasz w artykule pt. „Jak przebiegnie kontrola dokumentacji medycznej od 1 czerwca” (s. 12). Gdy pacjent za życia zażądał utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji o leczeniu, uchylenie tego żądania może nastąpić tylko sądownie, na wniosek osoby bliskiej. Z artykułu pt. „Kto i kiedy może złożyć wniosek o uchylenie tajemnicy lekarskiej” (s. 17) dowiesz się, kiedy lekarz może być zwolniony z tajemnicy lekarskiej po najnowszych zmianach. E-skierowania to cyfrowe dokumenty pozwalające kierować pacjentów na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne i badania diagnostyczne. Na razie są pilotażowo wdrażane w Warszawie i Polanicy-Zdroju. System ma być wdrożony w całym kraju 1 stycznia 2021 r. Z artykułu pt. „Jak przygotować placówkę do wdrożenia e-skierowania” (s. 11) dowiesz się, co zrobić przed tą datą. Zakres odpowiedzialności inspektora ochrony danych osobowych wyznacza wymiar jego zadań i sposób ich wykonywania. W artykule pt. „Jak określić zakres obowiązków IOD, biorąc pod uwagę, że placówka przetwarza dane wrażliwe” (s. 20) znajdziesz wskazówki dotyczące tego, jak kształtować odpowiedzialność IOD ze względu na formę zatrudnienia. »

Okładka dokumentacja medyczna