Nr 6 (55) Czerwiec 2020

W czasie pandemii koronawirusa niejednokrotnie pojawia się pytanie, które wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej są wiążące dla placówek medycznych – mowa tutaj o wnioskach prokuratury, policji czy inspektorów sanitarnych. W artykule pt. „Komu możesz udostępnić dokumentację medyczną pacjentów zakażonych COVID-19” (s. 3) radzimy, kiedy na placówce medycznej ciąży obowiązek udostępnienia tym podmiotom dokumentacji medycznej leczonych pacjentów. Placówki medyczne mogą korzystać z systemu teleporad, który powstał w celu uproszczenia procedur związanych z udzielaniem świadczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID19. Dzięki temu rozwiązaniu lekarze mogą udzielać telekonsultacji. W artykule pt. „Jak prowadzić dokumentację medyczną teleporad” (s. 4) podpowiadamy, jak obsługiwać  ten system, jaką dokumentację medyczną prowadzić i jak długo ją przechowywać. Ponadto od 15 kwietnia obowiązuje już nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, które wprowadza elektroniczną dokumentację medyczną, lecz do końca roku można jeszcze stosować stare przepisy. Zgodnie z nowymi regulacjami dokumentacja medyczna nie będzie postrzegana jako zbiór odrębnych dokumentów, często powielających te same dane, a punkt ciężkości będzie przenoszony na zbiór danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, z którego będą mogły być generowane poszczególne rodzaje dokumentacji medycznej i dokumenty o charakterze sprawozdawczym. Więcej na temat zmian, które będziesz musiał wdrożyć w swojej placówce, piszemy w artykule pt. „Dokumentacja medyczna – co stanowi nowe rozporządzenie” (s. 10).Spis treści: KORONAWIRUS A DOKUMENTACJA MEDYCZNA Komu możesz udostępnić dokumentację medyczną pacjentów zakażonych COVID-19 Jak prowadzić dokumentację medyczną teleporad KORONAWIRUS A ROSZCZENIA PACJENTA Jak nie łamać praw pacjenta, wykorzystując w dobie pandemii telemedycynę KORONAWIRUS A BEZPIECZEŃSTWO DANYCH (RODO) Jakie informacje o pacjentach możesz przekazywać podczas  epidemii koronawirusa E-ZDROWIE Dokumentacja medyczna – co stanowi nowe rozporządzenie Czy każdy lekarz rodzinny może wystawić receptę na bezpłatne  leki dla seniora DOKUMENTACJA MEDYCZNA Jak definiować dokumentację medyczną w postaci elektronicznej Jak uzupełniać Księgę wizyt domowych Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja rozporządzenia  w sprawie recept Książka raportów sterylizacji – co powinna zawierać WZORY DOKUMENTÓW Zobowiązanie do zachowania poufności danych osobowych