Nr 6 Specjalny

Oddajemy w Twoje ręce numer specjalny poświęcony prawom pacjenta, które obejmują m.in. prawo do otrzymania świadczeń zdrowotnych, do poszanowania życia prywatnego, do informacji o stanie zdrowia itd. Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie praw pacjenta odnośnie otrzymania świadczeń zdrowotnych może powodować nałożenie na lekarza kary grzywny. Więcej o konsekwencjach braku realizacji tego podstawowego prawa pacjenta przeczytasz w artykule pt. „Prawo do świadczeń zdrowotnych – kto wyznacza standardy postępowania i ocenia ich stosowanie” (s. 3). Wiedza na temat podstawowych praw pacjenta jest niezbędna do bezpiecznego prowadzenia działalności i wykonywania zawodu, a także uniknięcia przykrych konsekwencji. Znaczący popyt na realizację świadczeń zdrowotnych może powodować powstawanie kolejek. Warto wiedzieć, że również w sytuacji oczekiwania na świadczenie pacjent ma swoje prawa. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule pt. „Listy oczekujących – jakie prawa w tym zakresie ma pacjent” (s. 5). Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, mają obowiązek prowadzenia kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia. Sprawdź, jakie masz obowiązki wobec pacjentów i NFZ w tym zakresie. W stanach zagrożenia zdrowia i życia prawodawca zdejmuje z placówek medycznych wszelkie ograniczenia formalne związane z możliwością udzielenia pacjentowi świadczenia zdrowotnego. Z artykułu pt. „Świadczenie nagłe – kiedy musisz podjąć natychmiastowe czynności medyczne” (s. 7), dowiesz się, jakie masz obowiązki w tym zakresie i jak rozliczać te świadczenia. Jeśli nie zagwarantujesz pacjentowi właściwych, określonych w przepisach warunków udzielania świadczeń, możesz stać się adresatem roszczenia z jego strony. O tym, jak ustrzec się przed roszczeniami przeczytasz w artykule pt. „Jak zapewnić pacjentowi należyte warunki świadczeń medycznych” (s. 8). Upewnij się, jak nie łamać tego prawa pacjenta. W szczególnych sytuacjach możesz ograniczyć korzystanie przez pacjenta z prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, jeśli znajduje się w placówce medycznej. O tym, kiedy jest to dozwolone piszemy w artykule pt. „Jak respektować prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego” (s. 13). Sprawdź, w jakich sytuacjach można ograniczyć uprawnienia pacjenta do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami i prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. »