Nr 7 (27) Czerwiec 2018 r.

Prowadząc listę pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, masz obowiązek umieszczać na niej pacjentów według kolejności zgłoszeń. Musisz jednak uwzględnić stan ich zdrowia, a więc sprawdzić, czy jest to przypadek „pilny” czy „stabilny”. W artykule pt. „Prowadzenie list oczekujących - w jakiej kolejności wpisywać pilne przypadki” (s. 3) podpowiadamy, jakie jeszcze kryteria trzeba brać pod uwagę, prowadząc tę dokumentację dla NFZ. Jeden z naszych czytelników zwrócił uwagę, że pacjent upoważnił do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia i dokumentacji medycznej osobę, która jest konfliktowa, publicznie oświadcza, że jej sposobem na załatwianie spraw jest pisanie skarg. W artykule pt. „Czy możesz odmówić dostępu do dokumentacji medycznej osobie konfliktowej” (s. 16) podpowiadamy, czy w takiej sytuacji wolno - mimo upoważnienia - odmówić udzielenia informacji dotyczących zdrowia pacjenta i udostępnienia dokumentacji? Kolejną istotną kwestią jest fakt, że unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zrównuje zgodę na podjęcie czynności medycznych ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, a przepisy, które obowiązywały do 25 maja 2018 r., zobowiązywały podmioty lecznicze do pozyskiwania od pacjentów zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. Z artykułu pt. „Zgody na przetwarzanie danych osobowych - czy w świetle RODO trzeba je uzyskiwać od pacjentów” (s. 19) dowiesz się, czy po tym terminie będziesz musiał uzyskiwać od pacjenta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z leczeniem i jak się dostosować do nowych przepisów w tym zakresie. »

Okładka dokumentacja medyczna