Nr 7 (41) Czerwiec 2019 r.

Recepty w postaci papierowej mogą być wystawiane do końca tego roku. Z każdymmiesiącem rośnie liczba podmiotów, które już się zinformatyzowały w tym zakresie. Od1 stycznia 2020 r. e-recepty będą już obowiązkowe. W związku z tym Centrum SystemówInformacyjnych Ochrony Zdrowia prowadzi szeroko zakrojoną akcję informacyjnąi zachęca do wcześniejszego przygotowania się do zmian. Z artykułu pt. „Jakiekorzyści daje lekarzowi możliwość wystawiania e-recept” (s. 3) dowiesz się, co możeszzrobić już dziś, aby uniknąć pośpiechu. Od 1 czerwca zmieniają się zasady kontroli NFZ, a dokumentacja medyczna możestanowić jeden z zakresów prowadzonej przez NFZ kontroli udzielania świadczeńzdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Na co więc zwrócić uwagę, abynie narazić się na przykre konsekwencje? Podpowiadamy Ci w artykule pt. „Za jakiebłędy w dokumentacji medycznej NFZ najczęściej nakłada kary – poznaj przykłady”(s. 10). W jednej z przychodni udostępnianie i przekazanie dokumentacji medycznej osobomzainteresowanym było możliwe tylko po potwierdzeniu odbioru podpisem. Regulaminnie przewidywał wyjątków, co spowodowało rozliczne utrudnienia, do tego stopnia,że sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Pacjenta. Co grozi za takie postępowanie?Dowiedz się więcej z artykułu pt. „Czy możesz uzależnić odbiór dokumentacji odpodpisu pacjenta” (s. 16). Od 4 maja w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej po raz pierwszy niemożesz pobierać za to opłat. Zasada ta obowiązuje, nawet gdy historia choroby leczeniapacjenta ma kilkadziesiąt lub kilkaset stron. W artykule pt. „Pierwszą kopię dokumentacjimedycznej udostępniasz bez opłaty – co się zmienia” (s. 17) przedstawiamyzmiany, które właśnie zaczęły obowiązywać. »

Okładka dokumentacja medyczna