Nr 7 (56) Lipiec 2020

Pandemia COVID-19 przyczynia się do postępu cyfryzacji – coraz więcej spraw załatwiamy drogą elektroniczną, także tych związanych z pozyskiwaniem dokumentacji medycznej. Niestety ta forma nie jest powszechnie stosowana przez osoby starsze, a brak znajomości obsługi komputera uniemożliwia im złożenie wniosku w formie elektronicznej. Dlatego w artykule pt. „Czy osoba pośrednicząca może złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji” (s. 3) analizujemy, kto może złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej danego pacjenta. Stale mnożą się pytania dotyczące odpowiedzialności podmiotów leczniczych za ewentualne zakażenia szpitalne tą chorobą. Czy należy informować pacjenta o podwyższonym ryzyku epidemicznym związanym z COVID-19? Jaką treść powinna przybrać zgoda pacjenta na przyjęcie do szpitala, aby zabezpieczyć podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów lub członków ich rodzin z tytułu zakażenia COVID-19? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tekście pt. „Czy w dobie epidemii COVID-19 należy odbierać od pacjentów dodatkowe zgody na zabiegi” (s. 6). W dobie pandemii COVID-19 pacjent często wykupuje prywatne wideokonsultacje z lekarzem przez Internet. Po dokonaniu płatności online otrzymuje potwierdzenie wykonania usługi i odbywa wizytę w wybranym terminie, wykorzystując np. komunikator internetowy. Po wizycie podmiot medyczny wystawia fakturę i przesyła ją e-mailem pacjentowi. W artykule pt. „Jak dokumentować płatności online za wideokonsultacje medyczne” (s. 12) znajdziesz praktyczne wskazówki dotyczące rejestracji teleporad na kasie fiskalnej.Spis treści: DOKUMENTACJA MEDYCZNA Czy osoba pośrednicząca może złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji Podejrzenie choroby zawodowej – co powinno zawierać  skierowanie Czy w dobie epidemii COViD-19 należy odbierać od pacjentów  dodatkowe zgody na zabiegi Czy tylko personel medyczny jest uprawniony do wprowadzania  wpisów do dokumentacji Rozpoznanie gruźlicy – jak wypełnić formularz zgłoszenia  do sanepidu e-ZDROWIE Jak dokumentować płatności online za wideokonsultacje  medyczne Dokumentacja zbiorcza – czy można zrezygnować  z jej prowadzenia ROSZCZENIOWY PACJENT Jakiego prawa pacjenta nie możesz ograniczyć w czasie pandemii BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 8 wskazówek dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych zapisanych w aparaturze Naruszenie ochrony danych osobowych – kiedy je zgłosić  do UODO WZORY DOKUMENTÓW Z jakich elementów powinno się składać zgłoszenie naruszenia ochrony danych prezesowi UODO »

Okładka dokumentacja medyczna