Nr 8 (28) Lipiec 2018 r.

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w szpitalach jednodniowych z reguły nie różnią się od tych obowiązujących w pełnej hospitalizacji, mimo, że zakres opieki sprawowanej nad pacjentem jest znacznie mniejszy, a wypis następuje jeszcze tego samego dnia, co zabieg. Z artykułu pt. „Pacjent trafia do szpitala jednodniowego – jaką dokumentację musisz prowadzić” (s. 6) dowiesz się, w jakim zakresie zawężono zakres tej dokumentacji i kiedy nie musisz wypełniać wszystkich kart medycznych.  Placówki medyczne mogą ustalać opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi, ale te kwestie wciąż przysparzają wielu problemów. Maksymalną wysokość opłaty określają przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które uwzględniają wskaźniki przeciętnego wynagrodzenia według GUS. Są jednak sytuacje, gdy pobieranie takiej opłaty nie jest dopuszczalne. W artykule pt. „Czy masz prawo doliczyć koszt usługi do opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej” (s. 10) podpowiadamy, jak praktyce stosować te przepisy, aby nie naruszać praw pacjentów.  Od 25 maja w związku z wejściem w życie RODO podmioty przetwarzające dane dotyczące zdrowia (m.in. podmioty lecznicze prowadzące szpitale, przychodnie i indywidualne praktyki lekarskie oraz pielęgniarskie) mają nowy obowiązek, tj. muszą wdrożyć i prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. W artykule pt. „Rejestr czynności przetwarzania – co w nim zawrzeć zgodnie z RODO” (s. 19) wskazujemy, co powinno się w nim znaleźć i jaką formę powinien mieć. Zamieszczamy również wzór tego dokumentu i listę kontrolną, która pomoże Ci sprawdzić, czy uwzględniłeś w nim wszystkie niezbędne elementy.  »

Okładka dokumentacja medyczna