Nr 8 (42) Lipiec 2019 r

Ostatnio pojawia się wiele nieścisłości dotyczących podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej i dokumentów wytwarzanych elektronicznie. Warto podkreślić, że te dwa typy dokumentacji się różną i w odniesieniu do nich przepisy odmienne definiują wymogi. W artykule pt. „Co możesz zrobić, aby świadomie wykorzystywać podpis elektroniczny” (s. 10) podpowiadamy, jakiego podpisu zatem używać. Przypominamy też, że od 1 czerwca obowiązują przepisy rozszerzające katalog przesłanek nałożenia kary na lekarzy, lekarzy dentystów oraz świadczeniodawców realizujących kontrakty z NFZ za błędy przy wystawianiu recept refundowanych. Podwójne karanie za wystawiane recepty może skutecznie powstrzymać lekarzy przed wypisywaniem leków, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości związane z refundacją. Jakich konsekwencji może się spodziewać lekarz? Szczegóły opisujemy w tekście pt. „Lekarz może być podwójnie ukarany za błąd na recepcie refundowanej” (s. 14). Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których wskutek błędu popełnionego przez laboratorium lekarz otrzymuje wyniki badań o bardzo podwyższonych wartościach, które nie wynikałyby ze stanu chorobowego z okresu przeprowadzania badań lub co do których zachodzi podejrzenie ich sfałszowania. Z artykułu pt. „Masz wątpliwości, czy wynik laboratoryjny jest poprawny – jak postąpić” (s. 16) dowiesz się, co możesz zrobić, aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędu diagnostycznego. Pracownicy rejestracji muszą być odpowiednio przygotowani i przeszkoleni do wykonywania obowiązków i należytego rejestrowania pacjentów. Błędy w tym zakresie mogą skutkować odpowiedzialnością zarówno dla placówki jako administratora danych, jak i pracownika. W tekście pt. „Jak uniknąć najczęstszych błędów podczas przetwarzania danych w rejestracji” (s. 20) prezentujemy kilka ważnych zasad, dzięki którym usprawnisz pracę rejestratorek »