Nr 8 (57) Sierpień 2020

Detektyw zwrócił się do placówki medycznej z prośbą o udostępnienie dokumentacji medycznej i informacji o pacjencie. Placówka medyczna odmówiła jej udostępnienia. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Jakie wskazówki wynikają z tego orzeczenia dla placówek medycznych? Przeczytasz o tym w tekście pt. „Czy musisz udostępniać dokumentację medyczną firmie detektywistycznej” (s. 3). W czasie pandemii koronawirusa nastąpił znaczny wzrost liczby telefonów na Telefoniczną Informację Pacjenta prowadzoną przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Wprowadzono dodatkowe dyżury i zwiększono aktywność związaną z ochroną praw pacjenta w mediach społecznościowych. Uruchomiono czat, by na zgłoszenia reagować na bieżąco. W uzasadnionych przypadkach łamania praw pacjenta ekspert pracujący w Telefonicznej Informacji Pacjenta interweniował bezpośrednio w placówkach medycznych. Jakie wnioski z tego płyną dla placówek medycznych i co jeszcze mogą poprawić w zakresie standardów obsługi pacjenta? Więcej na ten temat przeczytasz w artykule pt. „Jakiego rodzaju zgłoszenia trafiają do Rzecznika Praw Pacjenta w czasie epidemii” (s. 13). Jeden ze szpitali odmówił udzielenia świadczeń zdrowotnych 8-latkowi poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym, który doznał urazu wielonarządowego. Pacjenta przekazano do placówki, która miała większą obsadę lekarzy neurochirurgów, lecz dziecko zmarło po kilku godzinach. Z tekstu pt. „Jak nie naruszyć zbiorowych praw pacjenta do nagłej i pilnej pomocy” (s. 16) dowiesz się, jak zgodnie z prawem postępować w takich sytuacjach. Obowiązuje już nowe rozporządzenie o dokumentacji medycznej. Zgodnie z nim musisz zagwarantować w placówce stały dostęp i zabezpieczenia przed wprowadzaniem zmian w dokumentacji medycznej przez osoby nieuprawnione, a także możliwość jej prowadzenia i udostępniania w określonych formatach i standardach. Jak i w jakim terminie wywiązać się z tych obowiązków? Podpowiadamy w artykule pt. „Jak przystosować systemy informatyczne do prowadzenia dokumentacji medycznej” (s. 18).Spis treści: DOKUMENTACJA MEDYCZNA Czy musisz udostępniać dokumentację medyczną firmie detektywistycznej Jak uzupełniać Kartę obserwacji porodu Badanie kwalifikacyjne: co wpisać do zaświadczenia lekarskiego e-ZDROWIE Jaką formę muszą mieć elementy dokumentacji medycznej Pacjent odstępuje od wideokonsultacji – kiedy musisz zwrócić pieniądze Czy należy korygować drobne błędy w dokumentacji w postaci elektronicznej ROSZCZENIOWY PACJENT Jakiego rodzaju zgłoszenia trafiają do Rzecznika Praw  Pacjenta w czasie epidemii Kiedy możesz udostępnić dokumentację medyczną policji Jak nie naruszyć zbiorowych praw pacjenta do nagłej  i pilnej pomocy BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH (RODO) Jak przystosować systemy informatyczne do prowadzenia  dokumentacji medycznej WZORY DOKUMENTÓW Analiza ryzyka RODO przed wdrożeniem elektronicznej  dokumentacji medycznej »