Nr 8 Specjalny

Ostatnio otrzymujemy wiele pytań związanych z obowiązkowym wprowadzeniem zwolnień elektronicznych od 1 grudnia 2018 r. Dlatego oddajemy w Twoje ręce numer specjalny poświęcony tym zagadnieniom - od kwestii wystawiania e-zwolnień, upoważnień dla asystentów medycznych, obsługi Platformy Usług Elektronicznych ZUS po problematykę kontroli zaświadczeń lekarskich. Mimo, że ZUS przeprowadził kilkadziesiąt tysięcy szkoleń dla lekarzy i placówek medycznych z zasad wystawiania e-zwolnień, a lekarze wystawili ich już kilka milionów, wciąż pojawiają się pytania i wątpliwości. Jednym z nich jest problem z papierową postacią zaświadczeń lekarskich, które jeszcze nie całkiem znikną. Ustawodawca przewidział bowiem sytuacje, w których zastosowanie znajdą wydruki zwolnień. Jednak w każdym przypadku wydruk będzie musiał być poprzedzony dopełnieniem obowiązków w systemie PUE-ZUS.  Wystawienie zwolnienia na formularzu papierowym będzie możliwe przede wszystkim w sytuacjach, gdy nie masz: dostępu do Internetu, możliwości podpisania zaświadczenia lekarskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia i integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS. W praktyce będą to przypadki, w których nastąpiła niespodziewana awaria Twojego sprzętu – czy to komputera, na którym korzystasz z systemu teleinformatycznego ZUS, czy sprzętu, dzięki któremu możliwy jest dostęp do Internetu. Z tego trybu możesz także skorzystać podczas wizyty domowej u pacjenta. W tym wydaniu znajdziesz także wiele ciekawych porad, które pomogą Ci dostosować się do tej ważnej zmiany. »