Nr 9 (43) Lipiec/Sierpień 2019 r

Decyzja o przeprowadzeniu audytu dokumentacji medycznej zapada najczęściej po kontroli NFZ bądź wtedy, gdy otrzymałeś już karę finansową. Dotkliwość kary zadecyduje, jak szybko zdecydujesz się na kroki zapobiegawcze. Z pewnością w pierwszej kolejności spróbujesz na własną rękę zmotywować personel medyczny do zmiany sposobu prowadzenia dokumentacji. Niestety bardzo często te starania i prośby nie przynoszą skutków. Z artykułu pt. „Audyt dokumentacji medycznej – dlaczego go warto przeprowadzić” (s. 10) dowiesz się, jak zweryfikować poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej i wyeliminować błędy.  Wskutek zmian w przepisach ustawy refundacyjnej, które weszły w życie 1 czerwca, NFZ zyskał dodatkowe uprawnienia w zakresie nakładania kar pieniężnych w związku z nienależycie udokumentowaną zasadnością refundacji leków. Dotyczy to świadczeniodawców, który mają kontrakt na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, i lekarzy udzielających porad komercyjnych, ordynujących leki na drukach recept refundowanych,  na podstawie nadanego upoważnienia. W artykule pt. „Od 1 czerwca NFZ może nakładać kary wskutek czynności weryfikacyjnych” (s. 14) przeczytasz m.in. o tym, co się zmieniło w zakresie kontroli ordynacji lekarskiej. Elektroniczne recepty to kluczowa e-usługa, której wdrożenie przewidziano w ramach informatyzacji ochrony zdrowia. Pacjent udaje się do lekarza, ten wystawia receptę lub paczkę recept, podpisuje ją profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym, a następnie wysyła na Platformę P1. Wszystkie dane trafiają na tzw. technologiczną chmurę – serwery rządowego systemu „recepta” – stamtąd są dostępne dla NFZ i innych podmiotów. W artykule pt. „Jak zadbać o bezpieczeństwo e-recept i jakie dane pacjenta są wymagane” (s. 16) przybliżamy ci zasady wystawiania takich recept i podpowiadamy, jak dbać o właściwą ochronę danych osobowych pacjentów. »

Okładka dokumentacja medyczna