Nr 9 (58) Sierpień - Wrzesień 2020

Stan epidemii w Polsce zwiększył zapotrzebowanie na telemedycynę. Ministerstwo Zdrowia opracowało wiele przepisów mających zapewnić szeroką dostępność do świadczeń i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2. Jednym z wielu rozwiązań są przepisy o uproszczonej dokumentacji medycznej z e-wizyty, w tym budzący kontrowersje zapis ograniczający czas przechowywania kart teleporad do 30 dni. Jak zatem ograniczyć ryzyko nieporozumień z pacjentem? Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu pt. „COVID-19: zasady przechowywania dokumentacji medycznej z e-wizyty” (s. 10). Mamy ważną wiadomość dla placówek POZ i AOS. NFZ jeszcze przed 8 stycznia 2021 r., czyli obowiązkową datą wdrożenia e-skierowań, będzie premiował te placówki za wystawianie e-skierowań. Jak wylicza CSIOZ, świadczeniodawca POZ, który w lipcu 2020 roku ma zadeklarowanych 5 tys. pacjentów i będzie wystawiał e-skierowania na poziomie powyżej 90%, może liczyć miesięcznie na dodatkowe środki w wysokości od 3,5 do 4,4 tys. zł (jeśli ma również certyfikat akredytacyjny). Natomiast świadczeniodawca AOS, który udziela świadczeń w 15 poradniach specjalistycznych i w lipcu 2020 roku udzielił świadczeń na kwotę ok. 835 tys. zł, może otrzymać miesięcznie dodatkowo nawet do 30 tys. zł. Warunkiem jest rejestrowanie pacjentów z e-skierowaniem (współczynnik na poziomie 20%) i wystawianie e-skierowań podczas 30% porad. Więcej na temat tych nowych rozwiązań dowiesz się z artykułu pt. „Sprawdź, o ile więcej otrzymasz z NFZ za wystawianie e-skierowań” (s. 12). W Polsce wciąż nie zatwierdzono kodeksu branżowego w ochronie zdrowia, a czeka nas okresowa rewizja RODO przez instytucje UE. Więcej na temat tego, jakie znaczenie w praktyce placówek medycznych może mieć ten dokument, dowiesz się z rozmowy z dr. Maciejem Kaweckim, b. dyrektorem w Ministerstwie Cyfryzacji, dziekanem WSB w Warszawie, współtwórcą przepisów wdrażających RODO i ekspertem ds. RODO w Polsce pt. „Kodeksy branżowe w ochronie zdrowia pomogą w przetwarzaniu danych” (s. 16).Spis treści: DOKUMENTACJA MEDYCZNA Jak kontrolować przepływ danych wrażliwych zawartych  w dokumentacji medycznej PROCEDURY Procedura kontroli przepływu danych wrażliwych zawartych w dokumentacji DOKUMENTACJA MEDYCZNA Co powinna zawierać karta noworodka Jakie informacje wpisać do książeczki szczepień e-ZDROWIE COVID-19: zasady przechowywania dokumentacji  medycznej z e-wizyty Sprawdź, o ile więcej otrzymasz z NFZ za wystawianie  e-skierowań Czy możesz wystawić e-receptę bez osobistego  badania pacjenta BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH (RODO) Kodeksy branżowe w ochronie zdrowia pomogą  w przetwarzaniu danych ROSZCZENIOWY PACJENT Jak przyjmować pacjentów w okresie pandemii  z uwzględnieniem reżimu sanitarnego PROCEDURY Procedura przyjmowania pacjenta w gabinecie lekarskim z uwzględnieniem wskazówek dotyczących  bezpieczeństwa w okresie pandemii »