Nr 9 (59) Wrzesień 2020

NFZ poinformował o wznowieniu kontroli w podmiotach leczniczych. Decyzja podyktowana jest dużą liczbą skarg pacjentów w związku z ograniczoną dostępnością do świadczeń opieki medycznej. Trafiają one do Rzecznika Praw Pacjenta i dotyczą braku możliwości dodzwonienia się do placówki, trudności z uzyskaniem zlecenia na badania, problemów z kontynuacją farmakoterapii, odmowy udzielenia świadczenia i braku możliwości osobistego kontaktu z lekarzem. Na jakich obszarach skupią się kontrole funduszu i jak się do nich przygotować? Co sprawdzić w dokumentacji medycznej, aby nie narazić się na kary? Tego dowiesz się z artykułu pt. „NFZ wznawia kontrole podmiotów leczniczych” (s. 3).Do nowych gwarantowanych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej od 1 sierpnia 2020 r. doszły porady POZ. Uprawienia te wynikają z rozporządzenia ministra zdrowia z 8 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, które określają warunki realizacji świadczenia tych porad. Jakie uprawnienia nabyły przedstawicielki tych obu zawodów? Więcej na ten temat przeczytasz w tekście pt. „Pielęgniarki zyskały uprawnienia do wystawiania recept na leki zlecone przez lekarza i skierowań” (s. 4).Obowiązujące przepisy nie wskazują procedury ustnego informowania pacjenta o 4-cyfrowym kodzie podczas rozmowy telefonicznej. Nie jest to jednak zabronione – czy to podczas porady lekarskiej czy później. W uzasadnionych przypadkach osoba wystawiająca receptę mogłaby przekazać pacjentowi 4-cyfrowy kod dostępu. Jak właściwe uwierzytelnić pacjenta, z którym prowadzisz rozmowę telefoniczną? Wskazówki znajdziesz w artykule pt. „Czy przez telefon można podać pacjentowi kod dostępu do e-recepty – stanowisko UODO” (s. 12)Spis treści:KONTROLE NFZ NFZ wznawia kontrole podmiotów leczniczych DOKUMENTACJA MEDYCZNA Pielęgniarki zyskały uprawnienia do wystawiania recept  na leki zlecone przez lekarza i skierowań Jak wypełniać Kartę pracy wyjazdowego zespołu sanitarnego Czy można zastąpić informację dla lekarza kierującego  wypisem ze szpitala Co powinna zawierać Karta wizyty fizjoterapeutycznej e-ZDROWIE Czy przez telefon można podać pacjentowi kod dostępu  do e-recepty – stanowisko UODO Czy w komunikacji zdalnej potrzebna jest zgoda pacjenta Jakie są zasady prawne udzielania świadczeń telemedycznych BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH (RODO) Zlecasz wykonywanie badań zewnętrznemu laboratorium  – czy zawrzeć umowę powierzenia ZESTAWIENIE Zakres porady pielęgniarki i położnej POZ od 1 sierpnia 2020 r. »

Okładka dokumentacja medyczna