Nr 9 Specjalny

Ostatnio otrzymujemy wiele pytań związanych z cyfryzacją ochrony zdrowia. Dlatego oddajemy w Twoje ręce numer specjalny poświęcony zagadnieniom e-recept, e-zwolnień, Internetowego Konta Pacjenta i e-dokumentacji. W ostatnich miesiącach ubiegłego roku rozpoczął się pilotaż e-skierowań. Skierowanie, po receptach, to kolejny dokument, który ma docelowo przybrać postać elektroniczną i przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania ochrony zdrowia. Ważne daty dla placówek medycznych i gabinetów lekarskich, o których powinieneś pamiętać, to: październik 2018 roku – czerwiec 2019 roku – pilotaż e-skierowań; 31 grudnia 2019 r. – obowiązek podłączenia usługodawców do systemu teleinformatycznego Platforma P1; lipiec 2019 roku – grudzień 2020 roku – wdrożenie e-skierowań w Polsce; 1 stycznia 2021 r. – obowiązek wystawiania skierowań w wersji elektronicznej. Dodatkowo wraz z nowym rokiem uchylono zapis o konieczności prowadzenia historii choroby (szpital) lub historii zdrowia i choroby (jednostki ambulatoryjne) w postaci elektronicznej. Analizujemy więc, co się zmieniło w zakresie obowiązków związanych z e-dokumentacją. Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej ma wiele zalet, ale popełnienie błędu przy jej sporządzaniu często niesie za sobą konsekwencje dla wystawiającego. Może się zdarzyć, że lekarz siada do komputera i nie sprawdza, jako kto wystawia e-dokumentację i za pomocą zapisanego uprzednio zapamiętanego przez program hasła do konta opatruje wystawioną dokumentację podpisem innego lekarza. Jak tego uniknąć? W tym wydaniu znajdziesz wiele ciekawych porad, które pomogą Ci dostosować placówkę medyczną i gabinet lekarski do zmian i wyzwań technologicznych związanych z cyfryzacją. »

Okładka dokumentacja medyczna