Nr Specjalny 3(15) Lipiec - Wrzesień 2020

Oddajemy w Twoje ręce numer specjalny poświęcony nowemu rozporządzeniu o dokumentacji medycznej, które wprowadza elektroniczną postać dokumentacji medycznej jako podstawową. Od 1 stycznia 2021 r. dokumentacja medyczna nie będzie już postrzegana jako zbiór odrębnych dokumentów, często powielających te same dane, a punkt ciężkości będzie przenoszony na zbiór danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym. Z systemu będą mogły być generowane poszczególne rodzaje dokumentacji medycznej i dokumenty zbiorcze o charakterze sprawozdawczym. Przepisy, oprócz wyznaczenia terminów nowych rozwiązań, wprowadziły wiele uproszczeń związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Przykładowe to brak dokumentacji zbiorczej wewnętrznej w podmiotach leczniczych prowadzących dokumentację medyczną w postaci elektronicznej (są wyjątki), wpisywanie daty urodzenia i płci pacjenta, tylko gdy nie nadano mu numeru PESEL czy dopuszczenie w tym samym zakładzie leczniczym wprowadzania kolejnych wpisów w historii choroby założonej przy przyjęciu pacjenta po raz pierwszy. W rozporządzeniu przedłużono także możliwość – bez ograniczenia w czasie – podpisania dokumentacji wewnętrznej przy wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego. W efekcie uwierzytelnienie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS będzie obowiązkowe, tak jak teraz przy elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz – i to jest nowość – przy podpisywaniu dokumentacji zewnętrznej nie stanowiącej EDM. Tej ostatniej jest jednak stosunkowo mało i z reguły musi być prowadzona na papierze (np. książeczka zdrowia dziecka, karta przebiegu ciąży, książeczka szczepień). Spis treści: ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNAzgodnie z nowym rozporządzeniem z 6 kwietnia 2020 r. o dokumentacji medycznej Elektroniczna postać dokumentacji medycznej obowiązkowa  od 2021 roku Jakie ułatwienia wprowadza nowe rozporządzenie o dokumentacji medycznej Jak rozróżniać dokumentację medyczną i jak ją łączyć z wersją papierową Jak wprowadzać wpisy do dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej Poznaj nowe sposoby podpisywania dokumentacji medycznej Oświadczenia w internetowym Koncie pacjenta – co się zmienia Karta informacyjna z leczenia szpitalnego – co powinna zawierać Jakie informacje musi zawierać historia zdrowia i choroby  prowadzona w przychodni Jak wprowadzać wpisy do okołooperacyjnej karty kontrolnej Opieka zdrowotna nad uczniami – co należy dokumentować Dokumentacja zbiorcza – kiedy możesz zrezygnować  z jej prowadzenia Z jakich elementów powinna się składać szpitalna  historia choroby Szczególne rodzaje dokumentacji – co przewiduje  nowe rozporządzenie »

Okładka dokumentacja medyczna