Nr Specjalny 4(16) Wrzesień-Listopad 2020

Oddajemy w Twoje ręce numer specjalny poświęcony cyfryzacji systemu ochrony zdrowia, która nabiera tempa między innymi w związku z nowym rozporządzeniem ministra zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Jest to zbiór zasad regulujących sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji medycznej, który od 1 stycznia 2021 r. musi stosować każda placówka medyczna. Niezwykle istotne w tym kontekście stają się takie zagadnienia, jak bezpieczeństwo i wymiana informacji w Systemie Informacji Medycznej. Jednocześnie Centrum e-Zdrowia będzie wspierać przychodnie POZ, AOS i szpitale w procesie informatyzacji. Placówki już teraz mogą się zgłaszać do udziału w Pilotażu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, który potrwa do kwietnia 2021 roku. Będzie to pilotaż kolejnych e-usług:• rejestracji zdarzeń medycznych;• prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. Uruchomienie pilotażu ma na celu przede wszystkim sprawdzenie procesu przekazywania danych o świadczeniach zdrowotnych do centralnego systemu  e-zdrowie (P1). Pozwoli również na ocenę poprawności procesu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej między podmiotami. Udział w pilotażu pozwala na zawarcie umowy z NFZ na finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej. W jej ramach placówki mogą otrzymać dofinansowanie zakupu niezbędnych urządzeń informatycznych, oprogramowania lub szkoleń, a także usług związanych z uruchomieniem raportowania zdarzeń medycznych lub prowadzeniem wymiany EDM. Kwota dofinansowania dla jednego usługodawcy wynosi od 15 tys. zł do 30 tys. zł, w zależności od rodzaju świadczeń zdrowotnych, które będą sprawozdawane w ramach zdarzeń medycznych. Ponadto NFZ będzie co miesiąc finansował aktywny udział usługodawcy w pilotażu EDM – do wysokości 33 tys. zł w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, i 72 tys. zł w przypadku leczenia szpitalnego.Wierzę, że porady i wskazówki zawarte w tym numerze pomogą Ci skutecznie i bezproblemowo przygotować do wdrożenia elektronicznej postaci dokumentacji medycznej. Spis treści:WYMIANA I BEZPIECZEŃSTWO DOKUMENTACJI Każdy podmiot medyczny od 2021 roku musi wdrożyć  nowe regulacje dotyczące e-dokumentacji Wymiana danych medycznych za pośrednictwem SIM  – jak będzie się odbywać Zabezpieczenie e-dokumentacji medycznej  – jakie procedury wdrożyć Udostępnianie e-dokumentacji medycznej – co się zmienia  w zasadach postępowania Którym osobom i podmiotom możesz wydać dokumentację  medyczną Wykorzystaj audyt jako narzędzie do monitorowania  przestrzegania RODO PROCEDURY Procedura całodobowego zabezpieczenia dokumentacji  medycznej   Procedura zabezpieczania informacji w placówce medycznej Procedura przetwarzania danych osobowych w dokumentacji medycznej LISTY KONTROLNE Czy jesteś gotowy do wystawiania e-skierowań w placówce  – lista kontrolna Systematyczne szacowanie ryzyka zagrożeń i zarządzanie nim  – lista kontrolna »