Nr Specjalny 5 (17) Grudzień 2020 - Luty 2021

Oddajemy w Twoje ręce numer specjalny poświęcony wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej, która będzie obowiązkowa we wszystkich placówkach medycznych od początku 2021 roku.  Przejście na cyfrową wersję kartotek pacjentów skróci niezbędny czas potrzebny do ich wytworzenia, a także umożliwi zmianę sposobu raportowania informacji statystycznych np. do NFZ w taki sposób, aby jak najwięcej danych generować automatycznie. Z tego punktu widzenia bardzo ważnym zagadnieniem jest proces wymiany elektronicznej dokumentacji między placówkami. Sprowadzi się on głównie do obiegu skierowań i wyników zleconych badań lub konsultacji. Warto też zwrócić uwagę na nowe zasady podpisywania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej. Tylko do końca 2020 roku możesz bowiem stosować podpis z użyciem wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego. Od nowego roku do podpisywania e-dokumentacji niezbędne będzie wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub potwierdzanie danych podpisem dostępnym w systemie informatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS. W praktyce placówek medycznych przydatna może się okazać możliwość składania przez pacjenta uniwersalnych upoważnień za pomocą Internetowego Konta Pacjenta. Oznacza to, że zapisane oświadczenia będą obowiązywać w każdym podmiocie udzielającym świadczeń medycznych na rzecz pacjenta i w zakresie pełnej dokumentacji. Do tej pory pacjent mógł swobodnie decydować o zakresie upoważnienia, określając, przed jakimi podmiotami i w zakresie jakiej dokumentacji czy informacji upoważnienie będzie skuteczne. Teraz, jeżeli będzie chciał modyfikować jego zakres, a nie nadawać mu wymiaru uniwersalnego, musi pozostać przy pisemnej formie oświadczeń. Wierzę, że porady oraz listy kontrolne zawarte w tym numerze pomogą Ci skutecznie i bezproblemowo przygotować, do wdrożenia elektronicznej postaci dokumentacji medycznej.Spis treści:OBOWIĄZKOWA E-DOKUMENTACJA OD 2021 ROKU Co zmieni wprowadzenie elektronicznej postaci dokumentacji  medycznej Kluczowe zasady wymiany e-dokumentacji między placówkami Jaki podpis możesz zastosować w elektronicznej dokumentacji medycznej Oświadczenia pacjenta – poznaj nowe funkcjonalności  w Internetowym Koncie Pacjenta Poznaj wyjątki, kiedy dopuszczalna jest dokumentacja w formie papierowej Dlaczego warto opracować politykę bezpieczeństwa, wdrażając EDM Jakie są nowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa  elektronicznej dokumentacji Jakie zasady udostępniania obowiązują w odniesieniu  do e-dokumentacji Jak zdefiniować oczekiwania dotyczące infrastruktury  informatycznej LISTY KONTROLNE Łączenie dokumentacji papierowej z dokumentacją w postaci elektronicznej Udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z nowym rozporządzeniem Czy właściwie przeprowadzasz teleporadę Najważniejsze warunki bezpieczeństwa oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej »