Sprawy kierowane do Rzecznika Praw Pacjenta

Jakie naruszenia praw pacjenta trafiają pod lupę Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta chroni ustawowe prawa pacjenta. Jednym z obszarów jego działalności jest prowadzenie postępowań wyjaśniających, gdy poweźmie wiadomość co najmniej uprawdopodabniającą naruszenie praw pacjenta. Jakie naruszenia może stwierdzić? Co się dzieje, gdy stwierdzi naruszenie praw pacjenta? Jak się przed tym uchronić?

Kolejka w szpitalu

Czy możesz wpisać pacjenta do kolejki, gdy dostrzeżesz braki w skierowaniu

Jeżeli skierowanie jest niepełne, nie może to być przyczyną odmowy wpisania pacjenta na listę oczekujących. Można go skreślić dopiero po 14 dniach, gdy nie dostarczy uzupełnionego dokumentu. Jakich jeszcze reguł przestrzegać w takiej sytuacji?

Oświadczenie pacjenta

Czy można połączyć dwa oświadczenia pacjenta w jeden dokument

W wielu gabinetach i szpitalach oświadczenia pacjenta są połączone w jeden dokument i włączane na początku dokumentacji medycznej. Sprawdź, jakie ma to konsekwencje i kiedy lepiej stosować odrębne oświadczenia pacjenta.

Dokumentacja medyczna

Jakie znaczenie ma dokumentacja medyczna w świetle sprawy sądowej o błąd medyczny

Na wokandach sądów powszechnych pojawia się coraz więcej spraw wszczynanych przez pacjentów niezadowolonych z procesu leczenia. Kluczowe w tych sprawach jest ustalenie, czy doszło do błędu medycznego. Na czym zatem w głównej mierze opiera się sąd, wydając wyrok? Jakie znaczenie ma dokumentacja medyczna?

Znieczulenie pacjenta

Kiedy musisz uzyskać zgodę pacjenta na znieczulenie

Przepisy wskazują, kiedy konieczne jest uzyskanie zgody pacjenta w formie pisemnej, a w jakich przypadkach wystarczy zgoda ustna. Poznaj szczegóły tej procedury związanej z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Operacja

Nie pobrałeś od pacjenta zgody na zabieg – jak można zminimalizować skutki tego błędu

Zdarzają się sytuacje, że lekarz bądź personel medyczny nie odbiorą oświadczenia zgody na zabieg od pacjenta na piśmie. Najczęściej jest to skutek niedopatrzenia, który wynika z pośpiechu lub niepewności, kto ma daną zgodę odebrać. Jakie konsekwencje może rodzić takie zachowanie?

Informowanie pacjenta o stanie zdrowia

Prawo do informacji o stanie zdrowia – sprawdź, jakich zasad musisz przestrzegać

Jednym z istotniejszych praw pacjenta jest prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Jak zatem wywiązać się z tego obowiązku, aby uzyskać świadomą zgodę pacjenta na podjęcie leczenia i nie narazić placówki na zapłatę odszkodowania?

Udostępnianie dokumentacji medycznej

W jaki sposób udostępniać pacjentom dokumentację medyczną w formie skanów

Przepisy mówiące o cyfrowym odwzorowaniu dokumentacji medycznej mają istotne zastosowanie do kartotek pacjentów prowadzonych w formie tradycyjnej, papierowej. Z przyczyn oczywistych dokumentacja elektroniczna nie będzie wymagała odwzorowywania, bo ma postać cyfrową już od chwili jej wytworzenia. Ale jak postępować z dokumentacją papierową, gdy pacjent poprosi o jej cyfrową wersję?

Rozmowa z pacjentem

Wynik pacjenta odbiega od normy – w jaki sposób go o tym poinformować

Otrzymujesz wyniki pacjenta, które wskazują na poważną chorobę. Kto może w takiej sytuacji informować o tym pacjenta, aby nie narazić się na roszczenia? Czy rejestratorka może wydać badania, czy powinna umówić wizytę u lekarza?

Pobieranie opłat za dostęp do dokumentacji medycznej

Jak ująć w regulaminie kwestie pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji

Dokumentacja medyczna to cenne źródło informacji o pacjencie. Czy można w regulaminie placówki wprowadzić obowiązek uiszczenia opłaty za jej udostępnienie przed wydaniem kartotek?

Okładka dokumentacja medyczna