Rozmowa z pacjentem

Wynik pacjenta odbiega od normy – w jaki sposób go o tym poinformować

Otrzymujesz wyniki pacjenta, które wskazują na poważną chorobę. Kto może w takiej sytuacji informować o tym pacjenta, aby nie narazić się na roszczenia? Czy rejestratorka może wydać badania, czy powinna umówić wizytę u lekarza?

Pobieranie opłat za dostęp do dokumentacji medycznej

Jak ująć w regulaminie kwestie pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji

Dokumentacja medyczna to cenne źródło informacji o pacjencie. Czy można w regulaminie placówki wprowadzić obowiązek uiszczenia opłaty za jej udostępnienie przed wydaniem kartotek?

Leczenie pacjenta małoletniego

Leczenie małoletniego – kiedy uzyskać zgodę sądu opiekuńczego

Gdy musisz uzyskać zgodę na leczenie małoletniego pacjenta, często dochodzi do sytuacji, w których musisz zwrócić się do sądu opiekuńczego. Sprawdź, kiedy powinieneś uzyskać takie sądowne zezwolenie.

Transfuzja krwi

Pacjent ma przy sobie oświadczenie, że nie wyraża zgody na transfuzję krwi - jak postąpić

Czy pisemne oświadczenie pacjenta pro futuro, czyli wskazanie sposobu leczenia na wypadek utraty przytomności i np. wskazanie, że nie wyraża zgody na transfuzję krwi, jest dla lekarza wiążące?

Wysyłka dokumentacji pocztą

Czy możesz obciążyć pacjenta kosztami wysyłki dokumentacji medycznej

Niejednokrotnie pacjenci kierują wnioski z prośbą o wysłanie ich dokumentacji drogą pocztową. Czy w takiej sytuacji możliwe jest doliczenie kosztu wysyłki do obowiązującej opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej?

Tajemnica lekarska

W jakich sytuacjach po śmierci pacjenta możesz ujawnić tajemnicę lekarską

Do szpitala zgłosił się mężczyzna, którego małżonka niedawno zmarła. Chciał uzyskać pełne dane o przebiegu leczenia, aby opisać je na blogu. Sprzeciwiła się temu matka zmarłej pacjentki. Czy miała do tego prawo? 

Odpowiedzialność za błędy medyczne

Zmiany dotyczące karania za błędy medyczne – ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego

Środowiskiem lekarskim wstrząsnął projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Zgodnie z jego założeniami kluczowej modyfikacji ma ulec niezwykle istotny dla lekarzy przepis, a mianowicie ten dotyczący nieumyślnego spowodowania śmierci. Poznaj szczegóły.

Wyniki Badań

Jakie możesz ponieść konsekwencje, jeśli nie dołączysz wyników badań do dokumentacji medycznej

Sądy coraz częściej orzekają, że za braki w dokumentacji medycznej nie odpowiada pacjent. To może prowadzić do obciążenia w całości lekarza , dlatego nie zapominaj o załączaniu wyników badań do dokumentacji.

Przyjęcie pacjentra do szpitala

Kiedy możesz przyjąć pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody

Przyjęcie i pobyt w szpitalu psychiatrycznym wymaga zgody pacjenta. W drodze wyjątku osoba chora może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody w trybie nagłym, jeśli ma zaburzenia psychiczne i zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, ale zachodzą wątpliwości, czy jest chora psychicznie. Poznaj szczegóły.

Wynik laboratoryjny

Masz wątpliwości, czy wynik laboratoryjny jest poprawny - jak postąpić

Gdy masz wątpliwości co do wyniku badania, które zleciłeś, warto go skonsultować z laboratorium, w którym było wykonywane. Sprawdź, jakie procedury możesz stosować w tym zakresie, aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędu diagnostycznego.

Okładka dokumentacja medyczna