Informacja dla lekarza POZ/lekarza kierującego

załącznik nr 9 do zarządzenia nr 88/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Karta dostaw - żywienie dojelitowe w warunkach domowych

załącznik nr 7 do zarządzenia nr 88/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Karta dostaw - żywienie pozajelitowe w warunkach domowych

załącznik nr 6 do zarządzenia nr 88/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Karta wizyt w domu pacjenta - domowa antybiotykoterapia dożylna

załącznik nr 8 do zarządzenia nr 88/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Karta wizyt w domu pacjenta – tlenoterapia

załącznik nr 5 do zarządzenia nr 88/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie