jak chronić pracowników przed koronawirusem

Rozliczanie świadczeń związanych z koronawirusem – zarządzenie prezesa NFZ

Zasady sprawozdawania i warunki rozliczania świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, opłata ryczałtowa za gotowość, opłata za transport, cena za pobyt pacjenta poddanego kwarantannie oraz za hospitalizację pacjenta chorego na COVID-19 w szpitalu – te kwestie określa zarządzenie prezesa NFZ ws. rozliczania opieki zdrowotnej związanej z koronawirusem.

Zgodnie z zarządzeniem dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ ustala wysokość ryczałtu indywidualnie dla każdego podmiotu. Uwzględnia przy tym realizację świadczeń w poprzednim okresie rozliczeniowym.  

Opłata ryczałtowa za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń obejmuje w przypadku transportu sanitarnego: pozostawanie w dyspozycji pracowników oraz ambulansów spełniających warunki techniczne i jakościowe określone w obowiązującej normie lub - w przypadku innych świadczeń - pozostawanie w dyspozycji obsady kadrowej oraz wolnych łóżek.

Czytaj również:

Koronawirus - jakie procedury wdrożyć>>

Koronawirus – jak zapobiec panice wśród pracowników>>

Co powinna zawierać procedura chroniąca przed zakażeniami>>

Jak informować osoby trzecie o ryzyku zakażenia w podmiocie>>

Paweł Ossowski: Epidemia koronawirusa: Czy mogą wystąpić niedobory jednorazowego sprzętu medycznego>>

Pobierz wzór:

Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej>>

Pobierz plakat:

Plakat dla szpitali z informacją dla pacjenta, jak postępować w razie podejrzenia koronawirusa>>

wiper-pixel