Dane osobowe

Instrukcja, jak postępować w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

Użytkownik (np. lekarz czy pielęgniarka obsługujący komputer, na którym zainstalowano program do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej) ma obowiązek powiadomić inspektora ochrony danych (lub inną osobę zajmującą się kwestiami ochrony danych, jeżeli w placówce medycznej nie wyznaczono inspektora ochrony danych), jeśli stwierdzi, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, lub będzie miał podejrzenie, że mogło dojść do takiego zdarzenia.

Skierowanie

Jakie elementy musi zawierać skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19

Skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19 wystawiasz elektronicznie przez Platformę P1. Podpisuj esz je za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego albo przy wykorzystaniu podpisu udostępnionego bezpłatnie przez ZUS. Co musi zawierać?

Szczepienie

Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia – co w nim wpisać

Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydane w postaci elektronicznej udostępnia się w Internetowym Koncie Pacjenta osoby poddanej szczepieniu, jednak na żądanie tej osoby zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydaje się także w postaci papierowej. Sprawdź, czego nie może w nim zabraknąć.

Formularz

Co musisz wpisać w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym do szczepienia

Zanim  zaszczepisz pacjenta na chorobę zakaźną, musisz przeprowadzić lekarskie badanie kwalifikacyjne. Sprawdź, co po powinno zawierać zaświadczenie kwalifikujące do szczepienia.

Zgon

Co wpisać do Karty zgonu pacjenta z COVID-19

W Karcie zgonu nie może zabraknąć wskazania istotnych okoliczności, które przyczyniły się do zgonu, ale nie były związane z chorobą ani stanem, który ją spowodował. Sprawdź, co jeszcze musisz wpisać w takim dokumencie, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19.

karta medyczna

Karta odmowy przyjęcia do szpitala – jak ją uzupełniać

Odmowa przyjęcia do szpitala może nastąpić, np. gdy placówka nie dysponuje wolnymi miejscami dla szczególnych pacjentów z pozytywnym wynikiem COVID-19. Sprawdź, czego nie może zabraknąć w Karcie odmowy przyjęcia do szpitala.

Badanie seniora

Co powinna zawierać Karta oceny geriatrycznej

W Karcie całościowej oceny geriatrycznej oceniasz m.in wygląd skóry pacjenta, wpisujesz, czy ma reakcję stresową oraz czy nosi okulary bądź aparat słuchowy. Sprawdź, co jeszcze musi się w niej znaleźć.

Tomograf

Co powinno zawierać skierowanie na badanie tomografii komputerowej

Skierowanie na badanie tomografii komputerowej od stycznia 2021 roku będzie wystawiane w formie elektronicznej. W zależności od tego, czego ono dotyczy, musi zawierać określone treści. Sprawdź, czego nie może zabraknąć w tej dokumentacji?

Opieka medyczna

Jak wypełniać wykaz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Jeśli udzielasz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, masz obowiązek sporządzać i prowadzić wykaz świadczeń udzielanych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Analizujemy, jakich elementó w nie może  w nim zabraknąć.

Laboratorium

Skierowanie do pracowni diagnostycznej – co powinno zawierać

Skierowanie na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie to dokumentacja indywidualna zewnętrzna. Przepisy nie określają jednak jednolitego wzoru skierowania. Sprawdź, jak może wyglądać ten dokument i jak go wypełniać.