Zmiany w dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021 r. - 6 kluczowych wskazówek

W myśl nowego rozporządzenia o dokumentacji medycznej za podstawową uznano postać elektroniczną dokumentacji medycznej. Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci papierowej od 1 stycznia 2021 r. jest możliwe tylko w dwóch określonych sytuacjach – gdy przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej.   Regulacje wprowadzają konieczność ujednolicenia postaci dokumentacji prowadzonej w danym podmiocie, bez dowolnego łączenia dokumentów elektronicznych z papierowymi czy dublowania dokumentacji przez wytwarzanie dokumentacji w postaci elektronicznej po to, by następnie ją drukować i wprowadzać do obiegu w postaci papierowej. Zawarte w rozporządzeniu rozwiązania mają służyć stopniowej eliminacji z obiegu dokumentacji sporządzanej w postaci papierowej. Wśród rozwiązań znalazły się również i te, które umożliwiają lepszą komunikację i wymianę informacji dotyczących poszczególnych pacjentów między podmiotami, w których udzielane są im świadczenia zdrowotne. W rozporządzeniu nie zabrakło również regulacji, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wraz ze szczególnie wrażliwymi danymi dotyczącymi zdrowia – należy zwrócić uwagę chociażby na wymagania systemów teleinformatycznych, w których ma być prowadzona dokumentacja w postaci elektronicznej. Z e-booka dowiesz się: jak przebiegnie wymiana danych medycznych za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej  czy po zeskanowaniu musisz przechowywać oryginały papierowej dokumentacji medycznej   jak w praktyce wystawiać e-skierowania jaki podpis wykorzystać do podpisywania e-dokumentacji medycznej jak zadbać o bezpieczeństwo e-dokumentacji medycznej jak udostępniać dokumentację medyczną w postaci elektronicznej »