recepta

Za źle wystawioną receptę będzie wysoka kara

NFZ ma prawo karać finansowo te placówki ochrony zdrowia, które błędnie wypisują recepty na leki refundowane – osobom nieuprawnionym do ich otrzymania lub w ilościach nieuzasadnionych danymi o chorobach zawartymi w dokumentacji medycznej. Oto jeden z takich przypadków.

kontrola NFZ

Jak przygotować dokumentację medyczną do kontroli NFZ

Rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej przez podmioty lecznicze jest nie lada wyzwaniem. Istotność „dobrej” dokumentacji w procesie leczenia jest bardzo ważna, ale nie sposób zapomnieć o jej wadze również w aspekcie kontroli NFZ. Jak się na to przygotować?

Kontrola NFZ

Jakich dokumentów zgodnie z nowymi zasadami mogą żądać kontrolerzy NFZ

Kontrolerzy NFZ zyskali szeroko zakrojone uprawnienia, zgodnie z którymi mogą np. zażąda faktur dotyczących zakupu strzykawek, argumentując, że wykonywanie iniekcji jest cechą udzielania świadczeń. Dlatego konieczna jest znajomość praw kontrolowanego.

Kolejka przyjęć

Codziennie musisz raportować o kolejkach do NFZ – jak się wywiązać z nowego obowiązku

NFZ od kilku miesięcy uzyskuje od świadczeniodawców więcej danych o kolejkach. Te zmiany oznaczają więcej obowiązków sprawozdawczych dla placówek medycznych, które mają kontrakty, ale czy poprawią dostępność do wybranych świadczeń opieki zdrowotnej?

Kontrole NFZ

Czego się wystrzegać w zakresie ordynacji lekarskiej – sprawdź, co zakwestionował NFZ

NFZ zamieścił najnowszy raport zawierający wyniki kontroli ordynacji lekarskiej. Kontrole przeprowadziły oddziały wojewódzkie NFZ w I kwartale 2019 roku. Co może podlegać kontroli? Jakie nieprawidłowości stwierdza NFZ? O czym warto pamiętać?

Lista oczekujących

Czy NFZ może Cię ukarać za nieprzekazanie listy oczekujących

Jeśli NFZ w trakcie tzw. czynności sprawdzających stwierdzi, że nie przekazałeś do NFZ listy oczekujących, będzie miał możliwość potrącenia nienależnych środków finansowych, które Ci przekazał. Sprawdź, co się zmienia w zakresie weryfikacji realizacji obowiązków wynikających z umowy.

Nowe kontrole NFZ

Jak będą przebiegać kontrole według nowych zasad – co określa zarządzenie prezesa NFZ

NFZ wydał szczegółowe regulacje, które mają zapewnią lepszą jakoś realizacji zadań kontrolnych i poszczególnych etapów procesu kontroli. Sprawdź, co jest istotne dla świadczeniodawców.

Kontrola NFZ

Od 1 czerwca NFZ może nakładać kary wskutek czynności weryfikacyjnych

Nałożenie kary administracyjnej przez NFZ może być poprzedzone nie tylko kontrolą, ale też czynnościami weryfikacyjnymi. W razie stwierdzenia nieprawidłowości kara wyniesie równowartość kwoty refundacji. Sprawdź, co się zmieniło w zakresie kontroli ordynacji lekarskiej.

Recepta

Lekarz może być podwójnie ukarany za błąd na recepcie refundowanej

Lekarz, wypisując receptę, na której co najmniej jeden lek jest refundowany, musi pamiętać, że taka recepta podlega kontroli NFZ. Po zmianie przepisów, od 1 czerwca, może być podwójnie ukarany - z jednej strony zwrotem nienależnej refundacji wraz z odsetkami, z drugiej zaś strony karą pieniężną w wysokości równowartości kwoty refundacji za okres objęty kontrolą. Poznaj szczegóły.

Akta kontroli

Akta kontroli - jakie masz uprawnienia związane z dostępem do nich

Kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo wglądu do akt kontroli, sporządzania z nich odpisów i kopii. Czynności te odbywają się w obecności pracownika w siedzibie NFZ, w której znajdują się akta kontroli. Sprawdź, jakie masz prawa w odniesieniu do dokumentacji kontroli.

Okładka dokumentacja medyczna