Kontrola dokumentacji - NFZ

Co najczęściej NFZ kontroluje w dokumentacji medycznej

W toku kontroli kontroler lub osoba wykonująca czynności kontrolne ma prawo badać i oceniać wszelkie informacje związane z zakresem kontroli, zawarte w dokumentach, w tym w dokumentacji medycznej. Oznacza to, że dokumentacja medyczna jest jednym z podstawowych – jeśli nie podstawowym – obiektów kontroli przeprowadzanej przez NFZ. Co zatem podlega kontroli w zakresie badania poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej?

Kontrola dokumentów

Co może skontrolować NFZ w dokumentacji medycznej podczas epidemii

Ze względu na sygnały kierowane przez pacjentów do NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie ograniczonej dostępności do świadczeń NFZ zapowiedział wznowienie kontroli w placówkach medycznych. Co może sprawdzić w medycznych kartotekach pacjentów?

jesienna strategia

Jesienna strategia zwalczania COVID-19 – jak rozliczać świadczenia

W związku z jesienną strategią zwalczania COVID-19 obowiązują nowe zasady sprawozdawania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej i warunki ich rozliczania. Sprawdź, jakie dokumenty musisz składać do NFZ.

Lista oczekujących

Jak prowadzić listy oczekujących w dobie pandemii

Jeżeli placówka nie może udzielić świadczenia medycznego od razu w przychodni czy w szpitalu, ma obowiązek wpisać pacjenta na listę oczekujących. Sprawdź, jak ustalać kolejność przyjęcia pacjentów.

Teleporady a kontrola NFZ

Udzielasz teleporad zamiast wizyt w przychodni – co może skontrolować NFZ

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie teleporady w czasach pandemii niewiele zmieniło pod względem możliwości przeprowadzenia postępowania kontrolnego przez NFZ. Fundusz miał i nadal ma niezwykle szerokie uprawnienia do przeprowadzenia własnych ustaleń i sprawdzenia, czy diagnozowanie i leczenie pacjentów przebiega właściwie. Oto szczegóły.

Kontrola

NFZ wznawia kontrole podmiotów leczniczych

Pandemia trwa, lecz z końcem lipca do normalnego toku wróciły kontrole NFZ. Do takiej decyzji NFZ skłoniły liczne skargi pacjentów. Kontrole czasowo wstrzymano w marcu w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Na co zatem się przygotować? Czego może dotyczyć kontrola?

recepta

Za źle wystawioną receptę będzie wysoka kara

NFZ ma prawo karać finansowo te placówki ochrony zdrowia, które błędnie wypisują recepty na leki refundowane – osobom nieuprawnionym do ich otrzymania lub w ilościach nieuzasadnionych danymi o chorobach zawartymi w dokumentacji medycznej. Oto jeden z takich przypadków.

kontrola NFZ

Jak przygotować dokumentację medyczną do kontroli NFZ

Rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej przez podmioty lecznicze jest nie lada wyzwaniem. Istotność „dobrej” dokumentacji w procesie leczenia jest bardzo ważna, ale nie sposób zapomnieć o jej wadze również w aspekcie kontroli NFZ. Jak się na to przygotować?

Kontrola NFZ

Jakich dokumentów zgodnie z nowymi zasadami mogą żądać kontrolerzy NFZ

Kontrolerzy NFZ zyskali szeroko zakrojone uprawnienia, zgodnie z którymi mogą np. zażąda faktur dotyczących zakupu strzykawek, argumentując, że wykonywanie iniekcji jest cechą udzielania świadczeń. Dlatego konieczna jest znajomość praw kontrolowanego.

Kolejka przyjęć

Codziennie musisz raportować o kolejkach do NFZ – jak się wywiązać z nowego obowiązku

NFZ od kilku miesięcy uzyskuje od świadczeniodawców więcej danych o kolejkach. Te zmiany oznaczają więcej obowiązków sprawozdawczych dla placówek medycznych, które mają kontrakty, ale czy poprawią dostępność do wybranych świadczeń opieki zdrowotnej?