46b4a7115b896d9bca630ce8a5e4e0f99a916ba3-xlarge

Czy możemy żądać od kontrolera NFZ protokołu przekazania dokumentacji

Kontrolerzy NFZ mają prawo do wglądu w dokumentację medyczną i mogą żądać od placówki dokumentów związanych z realizacją zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Czy podczas kontroli mogą zabrać z placówki część dokumentacji medycznej?

96bea216c998cf5cca0fca994cce16df6af0317e-xlarge

Pacjent odkrywa błędy w ZIP – co za to grozi placówce medycznej

Gdy pacjent zawiadomi NFZ o nieprawidłowościach, które dotyczą udzielonych lub rzekomo udzielonych mu świadczeń, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ może skontrolować placówkę, żeby zweryfikować te doniesienia. Jakie konsekwencje może mieć sprawozdanie świadczeń, których faktycznie nie wykonano?

b87618d3d3db2ce048b7bcc6babcb7ce56886c11-xlarge

Jak zminimalizować negatywne skutki kontroli NFZ

Placówki medyczne mogą podpisać z lekarzami umowy zobowiązujące ich do zapłacenia kary umownej, która będzie odpowiadać wysokości wyrządzonej szkody w razie błędnego uzupełniania dokumentacji. Jak jeszcze uchroni ć placówkę przed płaceniem wysokich grzywien lub utratą kontraktu NFZ?

82b02e075c795d031b4ce9b7d0908331be56888c-xlarge

Refundacja leków, za co karze NFZ

Lekarze codziennie wypisują recepty na leki refundowane. Jednak nie w każdym przypadku spełnienia wskazań leczniczych do zastosowania danego leku są objęte refundacją. Sprawdź, kiedy NFZ kwestionuje refundację leków.  A co w sytuacji, gdy lekarz błędnie określi poziom odpłatności?

3a8f207a66dfc0e1b0073b58187017fb268f1d35-xlarge

NFZ wskazał najczęstsze błędy na receptach w I kwartale 2016 roku – jak ich unikać

Żeby pacjent mógł bez problemu zrealizować receptę, a  NFZ nie zażądał zwrotu kwoty refundacji podczas kontroli, na recepcie trzeba wpisać wszystkie obligatoryjne elementy. Sprawdź, jakie to dane i uniknij kary NFZ.

f84a381d2cbb4b12b26a1c545becda17acdb5104-large

Dodatkowa dokumentacja, której wymaga NFZ

NFZ nakłada na placówki medyczne obowiązek prowadzenia dodatkowej dokumentacji dotyczącej poszczególnych rodzajów świadczeń. Wynika on z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oto, co trzeba przygotować dla NFZ.

1ba44258666563957ff0db69215deb7e909d86e1-large

Co wolno kontrolerowi NFZ

Kontrole prowadzone przez NFZ spędzają sen z powiek świadczeniodawców, lecz są nieuniknione. Dlatego warto zadbać o właściwe wykonywanie umowy, bo za niewywiązywanie się z jej warunków NFZ nakłada dotkliwe kary finansowe.

4c824978123c7fb8f0bf269dac32b9c8e1816787-large

Jak przebiegają czynności kontrolne NFZ

Podczas prowadzonej kontroli kontroler ustala stan faktyczny na podstawie zebranych dowodów. Dowodami w postępowaniu kontrolnym mogą być dokumenty, rzeczy, wyniki oględzin, opinie biegłych, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

3b29e64affd2aae71b99ee53dc093e4e3beb5887-large

Jak się bronić w czasie kontroli NFZ

Kontrolerzy NFZ mają szerokie uprawnienia, dlatego niezbędna jest świadomość instrumentów prawnych przysługujących świadczeniodawcom w czasie przeprowadzanej kontroli. Jednym z nich jest odmowa podpisania protokołu.

b39070e582c6d9b90551a526bbd3ff97c14cf8f4-large

Jak wystawiać receptę, aby uniknąć kary NFZ

Na recepcie trzeba wpisać wszystkie obligatoryjne elementy, aby pacjent mógł ją bez problemu zrealizować, a NFZ nie zażądał zwrotu kwoty refundacji podczas kontroli. Dane należy nanieść czytelnie za pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty, której nie można usunąć bez zniszczenia druku.

Okładka dokumentacja medyczna