Kontrola NFZ

Umowy z NFZ – poznaj zmiany, które sprawią, że kontrole będą skuteczniejsze

Skuteczniejsze kontrolowanie przez NFZ realizacji umów to główny cel nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Sprawdź, jak możesz się przygotować do tych zmian.

Lekarka tłumaczy coś pacjentowi

Co Ci grozi ze strony NFZ za brak adnotacji o przebytych chorobach

Brak wpisów w dokumentacji medycznej to powszechny błąd. Nieprecyzyjne sformułowania, cząstkowe informacje, brak danych o przebytych poważnych lub przewlekłych chorobach to w dalszym ciągu jedne z najczęstszych zarzutów, które można postawić prowadzącym dokumentację medyczną pacjenta. Jakie skutki mogą przynieść takie zaniechania personelu medycznego?

Błędy w dokumentacji

Błędy w dokumentacji medycznej - sprawdź, jakie sankcje Ci grożą

Umowa z NFZ może zawierać zastrzeżenie o możliwości nałożenia kary umownej w razie stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy. Jednym z takich błędów może być niewłaściwe prowadzenie dokumentacji medycznej. Dowiedz się, kiedy NFZ będzie uprawniony do naliczenia kary.

kontrole NFZ

Czy brak wpisu w dokumentacji medycznej grozi odmową zapłaty za udzielone świadczenie

Placówki często nie wpisują w dokumentacji medycznej potwierdzeń udzielonych świadczeń lub porad. Gromadzą też informacje w sposób naruszający przepisy. Sprawdź, jak uniknąć najczęstszych zarzutów NFZ wobec świadczeniodawców.

  Co się zmieni w procedurze kontroli NFZ w 2019 roku

Co się zmieni w procedurze kontroli NFZ w 2019 roku

Zmiany w zasadach współpracy z NFZ, które mają zacząć obowiązywać w 2019 roku, odnoszą się przede wszystkim do szczegółowej procedury kontroli i statusu kontrolerów. Planowana jest centralizacja kontroli i nadanie nowych uprawnień prezesowi NFZ. Już dziś przygotuj się na te zmiany.

Jak uzyskać środki z NFZ na świadczenia rehabilitacyjne

Jak uzyskać środki z NFZ na świadczenia rehabilitacyjne na rzecz niepełnosprawnych

Osoby z upośledzeniem lub orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności zyskały udogodnienia w zakresie dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych, ale nie oznacza to, że zniesiono ograniczenia w tym zakresie. Sprawdź, jakie dokumenty złożyć do NFZ, jeśli pacjent potrzebuje świadczeń ponad limit.

906531fd93398d2b90fe684db52b75298e4779dc-xlarge

Zgoda na leczenie poza granicami kraju – jak właściwie wypełnić wniosek do NFZ

W niektórych sytuacjach możliwe jest skierowanie pacjenta na leczenie lub badania poza granicami kraju. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku do NFZ, który w części wypełnia lekarz. Sprawdź, jakich informacji nie może w nim zabraknąć.

b99f41cf62876f72d7a2466b95d119c2d70b4320-xlarge

Czy musisz udostępnić NFZ kserokopie dokumentacji medycznej pacjentów

Podczas kontroli masz obowiązek przedstawić kontrolerowi żądaną dokumentację i udzielać informacji oraz pomocy, niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą. Sprawdź, czy dotyczy to także dokumentacji medycznej zawierającej dane osobowe pacjentów.

30669fa7a6db0e0b5c1a652d88480b88c648c95f-xlarge

NFZ nałożył na placówkę kilkumilionową karę - czy sąd może ją obniżyć

Podmioty lecznicze mogą kierować sprawy o zmniejszenie kar umownych nałożonych przez NFZ na drogę sądową, nawet gdy stwierdzono nieprawidłowości związane z rozliczaniem świadczeń. Poznaj praktykę sądową w tego typu sprawach.

80df8e249e8b05a0fa48b69fb5bf21af0b6da13b-xlarge

Jak NFZ może karać za wyłudzenia i fałszowanie dokumentacji medycznej

Fałszowanie dokumentacji medycznej w celu wyłudzenia środków finansowych od Narodowego Funduszu Zdrowia jest przestępstwem i podlega karze. Wiąże się też ze zwrotem środków do NFZ, a nawet zakazem zawarcia umowy z płatnikiem przez kolejne 5 lat. Jak nie dopuścić do takiej sytuacji?

Okładka dokumentacja medyczna