e-zdrowie

Czy pacjenci muszą podpisywać oświadczenia o zgodzie na zabieg elektronicznie

Zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego można złożyć za pomocą Platformy P1, jednak ma ona ogólny charakter. Jak postępować w przypadku rozbudowanych, zindywidualizowanych oświadczeń w odniesieniu do konkretnego zabiegu, poprzedzonych stosowną informacją co do jego przebiegu? To i wiele innych pytań pojawia się w związku z wdrożeniem EDM. Poznaj odpowiedzi na nie.

Teleporada

Wprowadzono standard organizacyjny teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej

Poinformowanie pacjenta podczas teleporady, czy konieczna jest osobista wizyta u lekarza, zapewnienie poufności i bezpieczeństwa podczas przesyłania cyfrowej dokumentacji medycznej, a także odpowiednie potwierdzenie tożsamości rozmówcy – takie standardy organizacyjne zgodnie z najnowszymi przepisami muszą spełnić przychodnie POZ. Oto szczegóły i termin na dostosowanie się.

Lekarz z telefonem

Czy przez telefon można podać pacjentowi kod dostępu do e-recepty – stanowisko UODO

Wprowadzenie e-recept usprawniło i ułatwiło korzystanie z opieki zdrowotnej. Nikt jednak nie spodziewał się, jak istotne będzie to rozwiązanie. Przypadek, ale też ogrom pracy i zaangażowania resortu zdrowia oraz świadczeniodawców sprawiły, że elektroniczne recepty udało się w pełni wdrożyć dosłownie na dzień przed pandemią, która istotnie ograniczyła dostępność do świadczeń stacjonarnych. Jaki jest najczęstszy problem z tą formą recepty?

Teleporada

Czy w komunikacji zdalnej potrzebna jest zgoda pacjenta

Podczas teleporad, żeby zapewnić zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem, należy je zbierać np. z powodu konieczności wykonania umowy. Czy trzeba jeszcze uzyskać zgodę pacjenta?

Teleporady a prawo

Jakie są zasady prawne udzielania świadczeń telemedycznych

Polskie prawo przewiduje i dopuszcza udzielanie teleporad medycznych. Obecnie, w dobie panującego wirusa SASR CoV-2, jest to preferowana forma kontaktu z lekarzem i pożądana zarówno przez pacjenta, jak i lekarzy. Poznaj prawne aspekty teleporad.

Teleporady medyczne

COVID-19: zasady przechowywania dokumentacji medycznej z e-wizyty

Potrzeba ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa i zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, którzy mimo pandemii musieli realizować swoje potrzeby zdrowotne, w tym odbywać konsultacje z  lekarzem, doprowadziła do wprowadzenia uproszczonych procedur udzielania świadczeń zdrowotnych i rozwiązań technicznych zapewniających jak najszerszy dostęp do świadczeń. Sprawdź, jak ograniczyć ryzyko związane ze skróconym okresem przechowywania dokumentacji teleporad.

wystawianie e-recept

Czy możesz wystawić e-receptę bez osobistego badania pacjenta

Najczęściej lekarz wystawia receptę na określone leki po osobistej wizycie i badaniu pacjenta przeprowadzonym w gabinecie. Sprawdź, kiedy możesz wystawić receptę bez osobistego badania pacjenta?

Wystawianie e-skierowań

Sprawdź, o ile więcej otrzymasz z NFZ za wystawianie e-skierowań

NFZ jeszcze przed obowiązkową datą wdrożenia e-skierowań, którą jest 8 stycznia 2021 r., będzie premiował placówki POZ i AOS, które odchodzą od skierowań wystawianych w postaci papierowej, a wdrażają ich formę elektroniczną. Sprawdź, jak będzie to realizowane.

Korygowanie błędów w e-dokumentacji

Czy należy korygować drobne błędy w dokumentacji w postaci elektronicznej

To, czy poprawić błąd w dokumentacji medycznej, zależy od tego, czy może on powodować błędy merytoryczne w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, czy nie ma większego znaczenia w udzielaniu świadczeń danemu pacjentowi. Sprawdź, jak te kwestie reguluje nowe rozporządzenie o dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna

Jaką formę muszą mieć elementy dokumentacji medycznej

Nowe rozporządzenie o dokumentacji medycznej wprowadza zasadę, że jakikolwiek element dokumentacji medycznej prowadzony w postaci papierowej albo elektronicznej nie może być jednocześnie prowadzony w drugiej z nich. Dotychczas dość powszechną praktyką było to, że wpisy w dokumentacji były wprowadzane raz na papierze, raz w systemie elektronicznym. Jak w praktyce stosować nowe zasady?

Okładka dokumentacja medyczna