e-skierowania

E-skierowanie – jakie rodzi problemy w praktyce i jak je rozwiązywać

Od 8 stycznia 2021 r. wszyscy lekarze w Polsce wystawiają obowiązkowe e-skierowania. E-skierowanie jest już kolejną po e-recepcie usługą e-zdrowia wdrażaną do polskiego systemu opieki zdrowotnej. Sprawdź szczegóły tego rozwiązania, aby nie popełnić błędów.

Teleporady

Jak uniknąć błędów przy udzielaniu teleporad

Podczas pandemii COVID-19 teleporada staje się standardem świadczenia usług medycznych. Poznaj najważniejsze zasady i obowiązki informacyjne, które musisz dopełnić, aby uniknąć sankcji.

karta teleporady

Karty teleporad – jak zmniejszyć ryzyko krótkiego czasu przechowywania tej dokumentacji

Placówki medyczne obawiają się krótkiego, 30-dniowego terminu przechowywania karty teleporady od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Czy istnieją skuteczne sposoby, aby zapobiec negatywnym skutkom takiego rozwiązania?

e-zdrowie

E-skierowania – jak poprawiać z nich błędy i jak wpisywać pacjentów do kolejek

Od 8 stycznia 2021 r. placówki medyczne będą obowiązkowo wystawiać e-skierowania. Ma to zmniejszyć ryzyko błędnego wystawienia dokumentu i uprościć rejestrację pacjenta na wizytę u specjalisty lub badanie. Sprawdź, jakie to może rodzić problemy w praktyce i jak je rozwiązywać.

Wymiana danych medycznych

Jak od 1 lipca 2021 r. będzie wyglądać wymiana danych między podmiotami medycznymi

Najpóźniej do 1 lipca 2021 r. Centrum e-Zdrowia ma umożliwić wymianę informacji między Systemem Informacji Medycznej a Centralnym Wykazem Usługobiorców i Centralnym Wykazem Pracowników Medycznych. Będzie to kolejny etap wdrażania rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Sprawdź, jak będzie funkcjonować to rozwiązanie.

Internetowe konto pacjenta

Jakie obowiązki mają placówki w związku z rozpowszechnieniem IKP

Na podmiocie leczniczym odbierającym oświadczenia od pacjentów ciąży obowiązek ich poinformowania o możliwości złożenia danego oświadczenia za pomocą Internetowego Konta Pacjenta i skutkach jego złożenia. Poznaj kluczowe zmiany w związku z rozpowszechnieniem się tej aplikacji.

Technologie w medycynie

Poznaj kluczowe zasady digitalizacji dokumentacji medycznej

Placówki medyczne mają możliwość digitalizacji dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej. Wynika ona ze znowelizowanych przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Jakich podstawowych zasad należy przestrzegać w tym procesie?

Bezpieczeństwo systemu

Dlaczego warto opracować politykę bezpieczeństwa, wdrażając EDM

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) opisuje dość ogólnie zasady właściwego przetwarzania danych osobowych, wytyczne nie nakładają też obowiązku tworzenia polityki bezpieczeństwa. Sprawdź, dlaczego warto opcjonalnie opracować ten dokument.

Pacjent z Covid

Jak stosować standard organizacyjny opieki nad pacjentem zakażonym wirusem SARS-CoV-2

Określono sposób postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pacjentem zakażonym wirusem SARS-CoV-2, a także zasady zlecania badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2, w tym testu molekularnego RT-PCR. Sprawdź, jakie masz obowiązki w związku z wejściem w życie nowych standardów organizacyjnych.

e-podpis

Jaki podpis możesz zastosować w elektronicznej dokumentacji medycznej

Od 2021 roku ujednolicono zasady podpisywania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej. Sprawdź, do kiedy będziesz mógł stosować podpis z użyciem wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego.

Okładka dokumentacja medyczna