Formularz

Co musisz wpisać w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym do szczepienia

Zanim  zaszczepisz pacjenta na chorobę zakaźną, musisz przeprowadzić lekarskie badanie kwalifikacyjne. Sprawdź, co po powinno zawierać zaświadczenie kwalifikujące do szczepienia.

Respirator

Jak dokumentować wentylację mechaniczną pacjentów przy użyciu respiratorów

W Twojej placówce – zwłaszcza w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2 – realizujesz procedurę wentylacji mechanicznej przy użyciu respiratorów, co wymaga właściwego odnotowania w dokumentacji medycznej pacjenta. Jakich elementów nie może zabraknąć w takim opisie?

Dokumentacja medyczna

Jakiej dokumentacji medycznej nie możesz gromadzić w formie elektronicznej

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje elektroniczna postać dokumentacji medycznej z wyjątkami. W formie papierowej możesz prowadzić takie dokumenty, jak książeczka zdrowia dziecka, karta przebiegu ciąży i karta szczepień. Czy w świetle nowych przepisów dane z tych dokumentów można gromadzić w formie elektronicznej?

Oświadczenie pacjenta

Odbierasz oświadczenie pacjenta o odmowie poddania się zabiegowi – o czym musisz pamiętać

Pacjent może wyrazić sprzeciw ustnie albo przez takie zachowanie się, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na brak woli poddawania się czynnościom proponowanym przez lekarza.

Zgon

Co wpisać do Karty zgonu pacjenta z COVID-19

W Karcie zgonu nie może zabraknąć wskazania istotnych okoliczności, które przyczyniły się do zgonu, ale nie były związane z chorobą ani stanem, który ją spowodował. Sprawdź, co jeszcze musisz wpisać w takim dokumencie, zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19.

karta medyczna

Karta odmowy przyjęcia do szpitala – jak ją uzupełniać

Odmowa przyjęcia do szpitala może nastąpić, np. gdy placówka nie dysponuje wolnymi miejscami dla szczególnych pacjentów z pozytywnym wynikiem COVID-19. Sprawdź, czego nie może zabraknąć w Karcie odmowy przyjęcia do szpitala.

podpis

W jaki sposób uzyskać podpis pacjenta w karcie badania profilaktycznego

Przepisy nie wskazują jednoznacznych i zalecanych rozwiązań związanych ze sposobem składania na dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej podpisów przez pacjentów (np. na oświadczeniach włączanych do dokumentacji medycznej czy karcie badania profilaktycznego). Dowiedz się, jaka jest praktyka podmiotów leczniczych, i zastosuj najdogodniejsze dla siebie rozwiązanie.

Badanie seniora

Co powinna zawierać Karta oceny geriatrycznej

W Karcie całościowej oceny geriatrycznej oceniasz m.in wygląd skóry pacjenta, wpisujesz, czy ma reakcję stresową oraz czy nosi okulary bądź aparat słuchowy. Sprawdź, co jeszcze musi się w niej znaleźć.

Formularz medyczny

Jak dokumentować przedłużenie izolacji przez lekarza POZ

Jeżeli pacjent przechodzi koronawirusa bezobjawowo – czas izolacji od momentu wykonania testu powinien wynosić 10 dni. Lekarz POZ, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, może przedłużyć okres jej trwania – oto najnowsze regulacje w tym zakresie.

Szpital

Co Ci grozi za brak wydania pacjentowi karty informacyjnej w dniu wypisu ze szpitala

Pacjenta możesz wypisać ze szpitala, m.in. gdy stan jego zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Przed wypisem niezbędne jest zbadanie pacjenta. W dniu wypisu ze szpitala pacjent powinien również otrzymać kartę informacyjną z leczenia szpitalnego. Sprawdź, jakie mogą być konsekwencje niedochowania tego obowiązku.