dokumenty

Jak postąpić z wersją papierową karty wizyt i z papierowym oświadczeniem pacjenta

W związku z koniecznością prowadzenia jedynie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej mam wątpliwości dotyczące prowadzenia tzw. kart wizyt w przypadku opieki długoterminowej domowej lub hospicjum domowego, które służą temu, aby pacjent lub rodzina potwierdzały fakt odbycia wizyty. Czy karty te należy skanować i umieszczać w dokumentacji elektronicznej medycznej?

Zagranica

Nowe zasady przy wystawianiu e-recepty transgranicznej

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono w Polsce możliwość wystawiania recept transgranicznych w postaci elektronicznej. Taka recepta pozwala pacjentowi otrzymać lek na terenie Unii Europejskiej na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim niż państwo jej realizacji. Dowiedz się, jakie są nowe zasady wystawiania i realizacji transgranicznej e-recepty.

Skan

Czy skan dokumentacji medycznej jest równoznaczny z jej formą elektroniczną

Prowadziliśmy kartotekę medyczną pacjenta w formie papierowej, a następnie ją zeskanowaliśmy. Czy możemy zniszczyć kartotekę papierową? Czy wystarczy, że będziemy przechowywać wyłącznie wersję elektroniczną w postaci skanu?

Respirator

Jak dokumentować wentylację mechaniczną pacjentów przy użyciu respiratorów

W Twojej placówce – zwłaszcza w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2 – realizujesz procedurę wentylacji mechanicznej przy użyciu respiratorów, co wymaga właściwego odnotowania w dokumentacji medycznej pacjenta. Jakich elementów nie może zabraknąć w takim opisie?

Dokumentacja medyczna

Jakiej dokumentacji medycznej nie możesz gromadzić w formie elektronicznej

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje elektroniczna postać dokumentacji medycznej z wyjątkami. W formie papierowej możesz prowadzić takie dokumenty, jak książeczka zdrowia dziecka, karta przebiegu ciąży i karta szczepień. Czy w świetle nowych przepisów dane z tych dokumentów można gromadzić w formie elektronicznej?

Oświadczenie pacjenta

Odbierasz oświadczenie pacjenta o odmowie poddania się zabiegowi – o czym musisz pamiętać

Pacjent może wyrazić sprzeciw ustnie albo przez takie zachowanie się, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na brak woli poddawania się czynnościom proponowanym przez lekarza.

podpis

W jaki sposób uzyskać podpis pacjenta w karcie badania profilaktycznego

Przepisy nie wskazują jednoznacznych i zalecanych rozwiązań związanych ze sposobem składania na dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej podpisów przez pacjentów (np. na oświadczeniach włączanych do dokumentacji medycznej czy karcie badania profilaktycznego). Dowiedz się, jaka jest praktyka podmiotów leczniczych, i zastosuj najdogodniejsze dla siebie rozwiązanie.

Formularz medyczny

Jak dokumentować przedłużenie izolacji przez lekarza POZ

Jeżeli pacjent przechodzi koronawirusa bezobjawowo – czas izolacji od momentu wykonania testu powinien wynosić 10 dni. Lekarz POZ, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, może przedłużyć okres jej trwania – oto najnowsze regulacje w tym zakresie.

Szpital

Co Ci grozi za brak wydania pacjentowi karty informacyjnej w dniu wypisu ze szpitala

Pacjenta możesz wypisać ze szpitala, m.in. gdy stan jego zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Przed wypisem niezbędne jest zbadanie pacjenta. W dniu wypisu ze szpitala pacjent powinien również otrzymać kartę informacyjną z leczenia szpitalnego. Sprawdź, jakie mogą być konsekwencje niedochowania tego obowiązku.

Błąd w dok. medycznej

Jak postąpić w przypadku pomyłki w dokumentacji medycznej, w tym elektronicznej

Błędy zdarzają się wszędzie, nawet w dokumentach o istotnym znaczeniu – dokumentacji medycznej. Jak należy postąpić w przypadku literówki, błędu w nazwisku pacjenta czy innej omyłki? Czy prawo przewiduje możliwość poprawienia lapsusu?