Bezpieczeństwo danych/RODO

szczepienia

Czy przychodnia może przekazać sanepidowi dane o braku obowiązkowych szczepień

Podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnienia inspekcji sanitarnej danych osobowych małoletnich dzieci, które nie przeszły obowiązkowych szczepień, i nie musi uzyskiwać na to zgody rodziców – tak orzekł prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w decyzji z 17 czerwca 2019 r. (ZSZZS.440.50.2019). Poznaj szczegóły.

Prawa pacjenta

Jak przestrzegać praw pacjenta do ochrony danych wynikających z RODO

RODO przyznaje pacjentom wiele uprawnień, które umożliwiają kontrolę nad danymi. Czy wszystkie z nich znajdą zastosowanie do danych osobowych pacjenta? Sprawdź, z których praw pacjent może skorzystać, a z które nie.

Dane pacjenta

Czy przekazywanie danych pacjenta między podmiotami wymaga zawarcia umowy

Każdy podmiot leczniczy, udzielając pacjentom świadczeń zdrowotnych musi czasem skorzystać z usług innych podmiotów, przekazując im dane osobowe pacjentów. Na jakiej podstawie przekazuje zatem dane pacjentów i czy wymaga to zawarcia umowy między tymi podmiotami?

Dokumentacja medyczna

Wyniki badań

Co określić w procedurze udostępnia pacjentowi wyników badań diagnostycznych i laboratoryjnych

Warto stworzyć jasne i przejrzyste zasady udostępniania pacjentom wyników badań. Szczegóły udostępniania dokumentacji medycznej ustal w regulaminie podmiotu leczniczego i przekaż do wiadomości pacjentom - r ozwiązanie to wpisuje się w obowiązek informacyjny podmiotu leczniczego wobec pacjentów. Sprawdź, co jeszcze powinieneś zrobić.

Badania radiologiczne

Co powinno zawierać zlecenie badań obrazowych i radiologicznych

Kwestię stosowania promienia jonizującego w celach medycznych regulują przepisy Prawa atomowego. Zgodnie z nimi, warunkiem odpowiedniego uzasadnienia poddania pacjenta na ekspozycję promieniowania jonizującego jest zastosowanie radiologicznej procedury diagnostycznej lub leczniczej, której skuteczność udowodniono lub powszechnie uznano w określonej sytuacji klinicznej. Sprawdź, co wpisać w zleceniu takich badań.

Dokumentacja

Co zrobić z papierową dokumentacją po jej cyfrowym odwzorowaniu

Zniszczenie dokumentacji po wykonaniu odwzorowania cyfrowego, poza sytuacjami ściśle uregulowanymi przez prawo, może nieść za sobą negatywne skutki dla podmiotu leczniczego, w tym pociągnąć go do odpowiedzialności związanej z naruszeniem przysługujących pacjentowi praw. Jak zatem postąpić z oryginałami dokumentacji po ich zeskanowaniu?

E-dokumentacja

e-skierowania

E-recepta i e-skierowanie – co zyskasz dzięki informatyzacji

Lekarze i placówki medyczne coraz częściej stosują nowoczesne technologie w wykonywaniu zawodu, niebawem e-recepty i e-skierowania staną się faktem, a pilotaże przynoszą pierwsze pozytywne doświadczenia. Jaki jest stan realizacji informatyzacji i jakie niesie za sobą korzyści?

Przekazanie uprawnień dostępu do systemu

Jak nadawać upoważnienia do systemu do e-dokumentacji personelowi medycznemu

Podmioty lecznicze coraz częściej stosują elektroniczną dokumentację medyczną (EDM). Powstaje zatem pytanie, jak realizować dostęp do danych medycznych zgromadzonych w systemie informatycznym, oraz kto i w jakim zakresie może korzystać ze zgromadzonej w ten sposób dokumentacji medycznej. Jest to istotne, gdyż dokumentacja medyczna jest nośnikiem przede wszystkim danych osobowych o charakterze wrażliwym.

Procedura przetwarzania danych

Jak opracować procedurę, która zapewni Ci bezpieczne przetwarzanie danych

Zgodnie z zasadą rozliczalności, wszelkie czynności związane z nadawaniem i cofaniem upoważnień oraz uprawnień, powinny być utrwalone w dokumentacji wewnętrznej placówki. Na co należy zwrócić uwagę przy opracowywaniu tej procedury?

Kontrola NFZ

Lista oczekujących

Czy NFZ może Cię ukarać za nieprzekazanie listy oczekujących

Jeśli NFZ w trakcie tzw. czynności sprawdzających stwierdzi, że nie przekazałeś do NFZ listy oczekujących, będzie miał możliwość potrącenia nienależnych środków finansowych, które Ci przekazał. Sprawdź, co się zmienia w zakresie weryfikacji realizacji obowiązków wynikających z umowy.

Nowe kontrole NFZ

Jak będą przebiegać kontrole według nowych zasad – co określa zarządzenie prezesa NFZ

NFZ wydał szczegółowe regulacje, które mają zapewnią lepszą jakoś realizacji zadań kontrolnych i poszczególnych etapów procesu kontroli. Sprawdź, co jest istotne dla świadczeniodawców.

Kontrola NFZ

Od 1 czerwca NFZ może nakładać kary wskutek czynności weryfikacyjnych

Nałożenie kary administracyjnej przez NFZ może być poprzedzone nie tylko kontrolą, ale też czynnościami weryfikacyjnymi. W razie stwierdzenia nieprawidłowości kara wyniesie równowartość kwoty refundacji. Sprawdź, co się zmieniło w zakresie kontroli ordynacji lekarskiej.

Roszczeniowy pacjent

Leczenie pacjenta małoletniego

Leczenie małoletniego – kiedy uzyskać zgodę sądu opiekuńczego

Gdy musisz uzyskać zgodę na leczenie małoletniego pacjenta, często dochodzi do sytuacji, w których musisz zwrócić się do sądu opiekuńczego. Sprawdź, kiedy powinieneś uzyskać takie sądowne zezwolenie.

Transfuzja krwi

Pacjent ma przy sobie oświadczenie, że nie wyraża zgody na transfuzję krwi - jak postąpić

Czy pisemne oświadczenie pacjenta pro futuro, czyli wskazanie sposobu leczenia na wypadek utraty przytomności i np. wskazanie, że nie wyraża zgody na transfuzję krwi, jest dla lekarza wiążące?

Wysyłka dokumentacji pocztą

Czy możesz obciążyć pacjenta kosztami wysyłki dokumentacji medycznej

Niejednokrotnie pacjenci kierują wnioski z prośbą o wysłanie ich dokumentacji drogą pocztową. Czy w takiej sytuacji możliwe jest doliczenie kosztu wysyłki do obowiązującej opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej?

Okładka dokumentacja medyczna