Teleporady

Chore_dziecko

Teleporada nie jest już standardem dla dzieci i pacjentów przewlekle chorych

Wizyta stacjonarna staje się obowiązkowa m.in. dla dzieci do 6. roku życia i w związku z chorobą przewlekłą, gdy stan pacjenta się pogorszył lub wystąpiła zmiana objawów. W przypadku dzieci poniżej 6. roku życia teleporada będzie możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w ramach dłuższego leczenia – takie zmiany wprowadza od 15 marca nowelizacja rozporządzenia dotyczącego standardu teleporady.

Regulamin teleporad

Co zawrzeć w regulaminie reklamacyjnym teleporad i kiedy pacjent może zgłosić reklamację

Placówki medyczne od początku pandemii wykorzystują telemedycynę i rozszerzają jej zakres. Do jednej z nich zgłosił się pacjent z żądaniem przedstawienia regulaminu reklamacyjnego. Czy placówka musi mieć taki dokument?

Czas

Teleporady musisz udzielić w ciągu doby – poznaj nowe wytyczne

Rejestrując pacjenta na teleporadę, przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej będą musiały udzielić mu świadczenia w ciągu doby – takie zmiany wprowadza nowy standard organizacyjny teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej. Poznaj kluczowe zmiany w przepisach i dowiedz się, co niepokoi środowisko lekarskie.

Formularze

pielęgniarka

Instrukcja, jak wypełniać zlecenie na zabiegi wykonywane przez pielęgniarkę

Pielęgniarki mogą wykonywać niektóre świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne, które mogą być udzielane samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Sprawdź, jak prowadzić dokumentację takich zabiegów.

badanie cytomorfologiczne

Instrukcja, jak wypełnić skierowanie na badanie cytomorfologiczne

Badanie cytomorfologiczne to ocena wyglądu poszczególnych komórek i ich struktur wewnątrzkomórkowych. Ma wykryć ewentualne komórki nietypowe dla szpiku pochodzące spoza układu krwiotwórczego, np. komórki nowotworowe. Sprawdź, jak wypełniać skierowanie na takie badanie.

pielęgniarka

Czy w karcie wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej należy uzyskać odręczny podpis pacjenta

Wizyta pielęgniarki w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej wiąże się nie tylko z przeprowadzeniem wielu czynności związanych z oceną stanu zdrowia pacjenta i udzielanymi mu świadczeniami, lecz także prowadzeniem dokumentacji medycznej. Czy w związku z elektroniczną dokumentacją medyczną nadal istnieje wymóg uzyskania odręcznego podpisu pacjenta w karcie wizyt pielęgniarki?

E-zdrowie

eDokumentacja

Czy musisz wdrożyć elektroniczną postać dokumentacji medycznej w prywatnym gabinecie

Niektóre dokumenty medyczne nadal funkcjonują w formie papierowej, np. skierowania do szpitala psychiatrycznego czy zgody pacjenta na leczenie. Czy w związku z tym od 2021 roku w gabinecie prywatnym też trzeba prowadzić dokumentację medyczną wyłącznie w formie elektronicznej?

Niszczarka

Czy placówka POZ może zniszczyć deklaracje wyboru po przeprowadzeniu ich digitalizacji

Czy w przypadku gromadzenia deklaracji papierowych placówka medyczna ma prawo je zdigitalizować i następnie zniszczyć oryginał, nie narażając się jednocześnie na odmowę wypłaty wynagrodzenia z NFZ?

Dokumentacja

Czy w tym samym podmiocie można prowadzić dokumentację medyczną na dwa sposoby

Czy dopuszczalne jest, aby od 1 stycznia prowadzić w podmiocie jednocześnie dokumentację w postaci elektronicznej i papierowej? Czy istnieją odstępstwa od zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej?

Dokumentacja medyczna/EDM

monitoring pacjenta

Jak wypełniać kartę wizyt chorego wentylowanego mechanicznie

Karta wizyt chorego wentylowanego mechanicznie może być prowadzona jedynie w formie papierowej, ponieważ wizytę powinien czytelnym podpisem potwierdzić pacjent bądź opiekun. Czy obecnie zamiast podpisu pracownika medycznego można postawić pieczątkę zawierającą wymagane dane tego pracownika?

Druk ZUS

Udostępniasz wydruk z dokumentacji ZUS-owi – jak należy go podpisać

Jak właściwie postępować z dokumentacją, którą wytworzono w postaci elektronicznej, a następnie ma zafunkcjonować w obiegu w postaci papierowych wydruków? Które zasady będą dla niej właściwe?

Wyrok sądowy

Czy możesz żądać od sądu zwrotu kosztów związanych z przekazaniem dokumentacji medycznej pacjenta

Sądy cywilne często zwracają się do podmiotów leczniczych z wezwaniem do przekazania dokumentacji medycznej pacjenta. W przypadku dużej liczby wezwań wpływających do placówki lub obszernej dokumentacji medycznej pacjentów wykonanie tego obowiązku może wiązać się z pracochłonnymi czynnościami i koniecznością poniesienia przez nie dodatkowych kosztów. Czy sąd zwróci te koszty?

Kontrola NFZ

Kontrola dokumentacji - NFZ

Co najczęściej NFZ kontroluje w dokumentacji medycznej

W toku kontroli kontroler lub osoba wykonująca czynności kontrolne ma prawo badać i oceniać wszelkie informacje związane z zakresem kontroli, zawarte w dokumentach, w tym w dokumentacji medycznej. Oznacza to, że dokumentacja medyczna jest jednym z podstawowych – jeśli nie podstawowym – obiektów kontroli przeprowadzanej przez NFZ. Co zatem podlega kontroli w zakresie badania poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej?

Kontrola dokumentów

Co może skontrolować NFZ w dokumentacji medycznej podczas epidemii

Ze względu na sygnały kierowane przez pacjentów do NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie ograniczonej dostępności do świadczeń NFZ zapowiedział wznowienie kontroli w placówkach medycznych. Co może sprawdzić w medycznych kartotekach pacjentów?

jesienna strategia

Jesienna strategia zwalczania COVID-19 – jak rozliczać świadczenia

W związku z jesienną strategią zwalczania COVID-19 obowiązują nowe zasady sprawozdawania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej i warunki ich rozliczania. Sprawdź, jakie dokumenty musisz składać do NFZ.

Obsługa pacjenta

Karetka

Jaki transport zastosować w przypadku pacjenta zakażonego SARS-CoV-2

Placówki medyczne powinny przestrzegać zasad organizowania specjalnego, covidowego transportu sanitarnego. Sprawdź, kiedy możesz go zastosować i kto zgłasza takie zapotrzebowanie.

szczepienie COVID-19

Jak zorganizować pracę placówek w zakresie szczepień COVID-19

W punkcie szczepień wyznacz osobę koordynującą wykonywanie szczepień, zapraszającą poszczególne osoby do poczekalni i pilnującą zachowania dystansu między osobami się w niej znajdującymi. Poznaj szczegółowe wymogi dla podmiotów, które będą wykonywać szczepienia przeciw COVID-19.

e-mail

Czy możesz odmówić pacjentowi dostępu do dokumentacji medycznej za pomocą e-maila

Do placówki zgłasza się pacjent, który żąda udostępniania swojej dokumentacji medycznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Bezpieczeństwo danych

oprogramowanie

Aktualizacja oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej – co musisz wziąć pod uwagę

Zabezpieczenie dokumentacji medycznej polega przede wszystkim na zapewnieniu jej dostępności wyłącznie dla osób uprawnionych i zastosowaniu metod oraz środków ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana. O czym należy pamiętać, wykorzystując system informatyczny do prowadzenia dokumentacji medycznej?

e-dokumentacja

Dokumentacja medyczna – czy należy ją bezwzględnie prowadzić w postaci elektronicznej od 1 stycznia 2021 r.

Właściciele i szefowie placówek medycznych, biorąc pod uwagę wyjątki wskazane w nowym rozporządzeniu o dokumentacji medycznej, mają wątpliwości, czy od 1 stycznia 2021 r. w każdym podmiocie konieczne jest prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Sprawdź, jak tę kwestię wyjaśnia Naczelna Rada Lekarska.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo cyfrowych danych medycznych – na co musisz uważać

Obowiązek przechowywania i zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej jest bardzo ważny w dobie wszechobecnej cyfryzacji. Jakich wymagań dla systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy tworzeniu dokumentacji medycznej musisz bezwzględnie przestrzegać?