Bezpieczeństwo danych/RODO

  Jak zabezpieczyć dokumentację medyczną zawierającą dane osobowe

Jak zabezpieczyć dokumentację medyczną zawierającą dane osobowe

Nowe prawo o ochronie danych osobowyc h, a zwłaszcza opisane w nim kary finansowe za niewłaściwe zabezpieczenie danych budzą niepokój administratorów danych. Jak zatem zgodnie z nowymi przepisami zabezpieczyć od strony informatycznej dokumentację dotyczącą pacjentów placówki?

co określi kodeks branżowy w ochronie zdrowia

Udostępnianie dokumentacji - co określi kodeks branżowy w ochronie zdrowia

Aktualny projekt kodeksu branżowego dla sektora ochrony zdrowia opisuje zasady udostępniania danych osobowych pacjentów zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie z RODO. Zawiera także przykładowe zgody na przetwarzanie danych osobowych. Sprawdź, w czym pomoże placówkom medycznym ten dokument.

historie choroby pacjentów do celów dydaktycznych

Czy można wykorzystać historie choroby pacjentów do celów dydaktycznych

Dane medyczne wykorzystywane do celów dydaktycznych powinny być zanonimizowane - dopiero wtedy stracą charakter danych osobowych i przestaną podlegać ochronie. Dotyczy to również historii choroby pacjenta. Dowiedz się, jaką dokumentację możesz przekazać studentom podczas zajęć.

Dokumentacja medyczna

informacja o leczeniu pacjenta w poradni specjalistycznej

Czego nie może zabraknąć w informacji o leczeniu pacjenta w poradni specjalistycznej

Lekarz w poradni specjalistycznej ma obowiązek pisemnie informować lekarza kierującego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu i ordynowanych lekach. Sprawdź, jakie informacje zamieszczać w tym dokumencie.

potwierdzenie samodzielnie wydrukowanej dokumentacji

Czy pacjent może żądać potwierdzenia samodzielnie wydrukowanej dokumentacji

Pacjenci najczęściej proszą o poświadczenie kopii za zgodność z oryginałem, gdy chcą swoją dokumentację udostępniać dalej, np. na potrzeby postępowania przed sądem, organem rentowym albo w innych sformalizowanych postępowaniach. Czy możesz poświadczyć za zgodność z oryginałem dokumentację, którą pacjent sam sfotografował lub wydrukował?

odmowa przyjęcia do szpitala

Jakie informacje musisz odnotować w dokumentacji odmowy przyjęcia do szpitala

Informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach możesz prowadzić w formie papierowej tylko do końca tego roku. Po tej dacie będzie obowiązywała wyłącznie forma elektroniczna. Sprawdź, czego nie może zabraknąć w tym dokumencie.

E-dokumentacja

skanowanie papierowej dokumentacji

Czy wdrażając e-dokumentację, musisz zeskanować papierowe kartoteki

Możesz wykonać cyfrowe odwzorowanie dokumentacji papierowej i umieścić ją w systemie informatycznym, a także dołączyć do niej zdigitalizowane elementy dokumentacji papierowej. Czy jednak po całkowitym przejściu na e-dokumentację stanie się to twoim obowiązkiem? Sprawdź, jak przepisy regulują te kwestie?

Pilotaż e-skierowań

Jakie zmiany na listach oczekujących wymusi pilotaż e-skierowań

Niedługo rozpocznie się pilotaż e-skierowań, a wdrożenie tego elementu e-dokumentacji wymaga dostosowania przepisów dotyczących list oczekujących. Sprawdź, co przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym zakresie.

Bezpłatny certyfikat z ZUS do podpisywania e-ZLA

Czy możesz upoważnić inną osobę do wystawiania e-zwolnień

Zaświadczenie lekarskie jest dokumentem elektronicznym uwierzytelnionym przez lekarza, który zalogował się do systemu. W związku z obciążeniem lekarzy obowiązkami administracyjnymi, pojawiło się pytanie o upoważnienie innej osoby do wystawiania elektronicznych zwolnień. Sprawdź, czy to możliwe.

Kontrola NFZ

906531fd93398d2b90fe684db52b75298e4779dc-xlarge

Zgoda na leczenie poza granicami kraju – jak właściwie wypełnić wniosek do NFZ

W niektórych sytuacjach możliwe jest skierowanie pacjenta na leczenie lub badania poza granicami kraju. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku do NFZ, który w części wypełnia lekarz. Sprawdź, jakich informacji nie może w nim zabraknąć.

b99f41cf62876f72d7a2466b95d119c2d70b4320-xlarge

Czy musisz udostępnić NFZ kserokopie dokumentacji medycznej pacjentów

Podczas kontroli masz obowiązek przedstawić kontrolerowi żądaną dokumentację i udzielać informacji oraz pomocy, niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą. Sprawdź, czy dotyczy to także dokumentacji medycznej zawierającej dane osobowe pacjentów.

30669fa7a6db0e0b5c1a652d88480b88c648c95f-xlarge

NFZ nałożył na placówkę kilkumilionową karę - czy sąd może ją obniżyć

Podmioty lecznicze mogą kierować sprawy o zmniejszenie kar umownych nałożonych przez NFZ na drogę sądową, nawet gdy stwierdzono nieprawidłowości związane z rozliczaniem świadczeń. Poznaj praktykę sądową w tego typu sprawach.

Roszczeniowy pacjent

  Jak udostępniać dokumentację medyczną na płycie CD

Jak udostępniać dokumentację medyczną na płycie CD

Placówki medyczne stosują praktykę polegającą na wpisywaniu do rejestru wydanej dokumentacji medycznej, a pacjent kwituje jej odbi ó r. Czy naruszenie tej reguły będzie złamaniem prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej?

poszanowanie intymności i godności pacjenta

Jak zagwarantować pacjentom poszanowanie intymności i godności

Prawa pacjenta w odniesieniu do zasady poszanowania godności i intymności pacjenta w wielu polskich szpitalach są łamane. Wskazuje na to także najnowsza kontrola NIK. Jakie działania zatem podjąć, aby zapewnić pacjentom poszanowanie godności i intymności podczas udzielania im świadczeń zdrowotnych?

Zgoda zastępczą na leczenie pacjenta

Kiedy musisz uzyskać zgodę zastępczą na leczenie pacjenta

W niektórych przypadkach będziesz musiał uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na przeprowadzenie konkretnego działania medycznego. Sprawdź, kiedy będzie to konieczne.

Okładka dokumentacja medyczna