Bezpieczeństwo danych/GIODO

176fe85ae2b42b34b2e2fd2164566c72f01ac139-xlarge

Naruszenie ochrony danych osobowych – kogo będziesz musiał zawiadomić po zmianie przepisów

Za naruszenie ochrony danych osobowych w świetle nowego unijnego rozporządzenia grożą bardzo wysokie kary. Jak zatem opracować procedurę postępowania w przypadku wystąpienia takiego incydentu, zwłaszcza w odniesieniu do dokumentacji medycznej?

baa6e67d69b031f6f3059a66b205322ba9dfebdd-xlarge

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych – jak ją dostosować do zmian

Uwzględnienie zmian technicznych oraz przeanalizowanie danych, które będziesz musiał zamieszczać w systemie informacji, to dwa pierwsze kroki, które musisz zrobić, dostosowując dokumentację wewnętrzną dotyczącą ochrony danych osobowych do nowych przepisów o e-dokumentacji. Co jeszcze jest niezbędne?

644472028a084c993c5a9a4372e5082fe93edb4c-xlarge

Przechowujesz elektroniczną dokumentację medyczną - jakie warunki musisz spełnić

Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana w sposób zapewniający jej poufność, zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zniszczeniem lub zagubieniem. Jak spełnić te warunki w przypadku e-dokumentacji?

Dokumentacja medyczna

07fb3ad71c9dcf2722fb571d5b308fd32497f3c1-xlarge

Dyskusyjne wyniki badań – co sprawdzić, aby nie narazić się na błąd diagnostyczny

Wszelkie rozpoznania jednostek chorobowych u pacjenta czy wyniki badań diagnostycznych powinny wzbudzić czujność diagnostyczną lekarzy. W wątpliwych przypadkach lepiej zlecić powtórne badania niż narazić pacjenta na błędną diagnozę. Co jeszcze możesz zrobić?

585c1ac76c6f2d41b42e72063f719a0257e0f496-xlarge

Jak bezbłędnie wypełnić Kartę wywiadu środowiskowo – rodzinnego

Wywiad środowiskowo-rodzinny, który przeprowadza pielęgniarka, ma na celu ustalenie, w jakich warunkach mieszkaniowych żyje dana rodzina, jaka jest jej sytuacja ekonomiczna, stan higieniczno-sanitarny oraz czy występują czynniki zagrożenia zdrowia. Jak wypełnić kartę, która dokumentuje te czynności?

b901092aa530916dbb862637ce99715dfae41c99-xlarge

Jak poprawnie uzupełnić Kartę wizyty patronażowej

Obecnie nie ma jednolitego wzoru Karty wizyty patronażowej , którym musisz się posługiwać, dlatego dokumenty te mogą się między sobą różnić i zawierać odmienne informacje. Istotne jednak jest, aby w karcie znalazły się te informacje, które są wymagane przez rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Co zatem musi się w niej znaleźć?

E-dokumentacja

49b1cabf673feb9ce793f5fe4dbd13832fe8e4c6-xlarge

Wdrażasz e-dokumentację - jak używać Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA

Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA jest trudna w czytaniu i jeszcze trudniejsza we wdrożeniu. Osoby podejmujące się tego zadania muszą nabyć sporo wiedzy na temat interoperacyjności, standardu HL7 CDA i zasad jego poprawnej implementacji, żeby właściwie z niej korzystać. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć.

152b7e306755749c60e44f045864322912d52bae-xlarge

Co musisz zmienić w podejściu do e-dokumentacji po 25 maja 2018 r.

W rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych pojawia się kilka nowych obowiązków organizacyjnych, informacyjnych, technicznych, z których będziesz musiał się wywiązać. Sprawdź, co nowego będzie Cię dotyczyć.

tukan_logo

Dołącz do pilotażu projektu Tukan

Wciąż można dołączyć do pilotażu projektu Tukan. Jest to platforma weryfikacji zgodności systemów IT z profilami IHE i standardami HL7. Na stronie projektu udostępniono usługi walidacji zgodności ze standardem HL7 CDA i jego Polską Implementacją Krajową testowych dokumentów medycznych w postaci elektronicznej oraz usługi  weryfikacji zgodności z profilem IHE XDS.b podstawowych operacji przekazywania dokumentów do repozytorium i ich wyszukiwania w rejestrze. Sprawdź, jak się przyłączyć do projektu.

Kontrola NFZ

113bc09ab4639521a57a3f1410d3250c41eb6d29-xlarge

8 najczęstszych błędów w dokumentacji medycznej – sprawdź, co zakwestionował NFZ

Brak potwierdzenia udzielonych świadczeń lub porad oraz gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy to najczęstsze zarzuty NFZ wobec placówek medycznych. Tak wynika z najnowszej kontroli realizacji umów przeprowadzonych w I kwartale 2017 roku.

eacbe9c2ec2043d4d0523ee032c2641e7473b98d-xlarge

Błędy w dokumentacji – za co możesz stracić środki z NFZ

Określenie w umowach z NFZ kar zabezpiecza prawo pacjentów do uzyskania świadczenia o określonym standardzie. Sankcjonuje też obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami. Sprawdź, jakich warunków umowy musisz przestrzegać, aby nie narazić się na zwrot nienależnie wypłaconych środków?

a5e4af77a45cb813108e38f5a4a59217b1fcc507-xlarge

Rozliczyłeś z NFZ świadczenia, których nie wykonałeś - co Ci grozi

Pacjenci coraz częściej zgłaszają skargi na gabinety, gdy odkryją, że wykazują w ZIP świadczenia, których faktycznie u nich nie wykonano. Jakie kary może wskutek kontroli nałożyć NFZ? Czy może zawiadomić prokuraturę?

Roszczeniowy pacjent

05591050d5b8c3dd9bb93f75bb8d1e1fab6e34ca-xlarge

Czy możesz odmówić składania wniosków o udostępnienie dokumentacji przez telefon

To pacjent ma prawo wyboru formy żądania udostępnienia dokumentacji medycznej. W celu zagwarantowania poszanowania jego praw i prawidłowej organizacji pracy zakładu leczniczego tryb udostępniania dokumentacji medycznej opisz w regulaminie organizacyjnym. Co jeszcze jest niezbędne w tym zakresie?

6987617bca853ccd1b67b935591b7c3ef3cf12ed-xlarge

Dziecko pod opieką dziadków rozchorowało się – jakie czynności medyczne możesz podjąć

Zdarza się, że dziadkowie pod nieobecność rodziców muszą skonsultować z lekarzem stan zdrowia dziecka. Kto w takim przypadku powinien wyrazić zgodę na podjęcie przez lekarza czynności medycznych, kogo poinformować o stanie zdrowia, komu można udostępnić dokumentację medyczną dziecka?

fd9b182badffeb91a5c1127016f5896e9b621fe7-xlarge

Zgoda na udzielenie świadczenia medycznego – co może opiekun faktyczny

Opiekun faktyczny, np. osoba, która sprawowała opiekę nad pacjentem zanim przyprowadziła go do lekarza, może wyrazić ustnie lub pisemnie zgodę na badanie pacjenta. Jakie jeszcze ma uprawnienia i jak ich przestrzegać?

Okładka dokumentacja medyczna
Zapisz się na bezpłatny newsletter

Odbierz e-book w
prezencie!

4 wzory oświadczeń pacjenta, których nie może zabraknąć w dokumentacji medycznej.