E-zdrowie

Korygowanie błędów w e-dokumentacji

Czy należy korygować drobne błędy w dokumentacji w postaci elektronicznej

To, czy poprawić błąd w dokumentacji medycznej, zależy od tego, czy może on powodować błędy merytoryczne w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, czy nie ma większego znaczenia w udzielaniu świadczeń danemu pacjentowi. Sprawdź, jak te kwestie reguluje nowe rozporządzenie o dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna

Jaką formę muszą mieć elementy dokumentacji medycznej

Nowe rozporządzenie o dokumentacji medycznej wprowadza zasadę, że jakikolwiek element dokumentacji medycznej prowadzony w postaci papierowej albo elektronicznej nie może być jednocześnie prowadzony w drugiej z nich. Dotychczas dość powszechną praktyką było to, że wpisy w dokumentacji były wprowadzane raz na papierze, raz w systemie elektronicznym. Jak w praktyce stosować nowe zasady?

e-zdrowie

Pacjent odstępuje od wideokonsultacji – kiedy musisz zwrócić pieniądze

Gdy zawierasz z pacjentem umowę na poradę medyczną przez Internet, musisz wyraźnie potwierdzić nie tylko prawo do odstąpienia od umowy, lecz także jego warunki, w tym ewentualne potrącenie odstępnego. Sprawdź, kiedy będziesz mieć takie prawo.

Dokumentacja medyczna

Zaświadcznie badania kwalifikacyjnego

Badanie kwalifikacyjne: co wpisać do zaświadczenia lekarskiego

W zaświadczeniu o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym podajesz, czy stwierdzasz brak przeciwwskazań do przeprowadzenia szczepienia przeciwko danej chorobie, czy odraczasz termin jego wykonania. Sprawdź, czego jeszcze nie może zabraknąć w tym dokumencie.

Dostęp do akt medycznych

Czy musisz udostępniać dokumentację medyczną firmie detektywistycznej

Jeśli udostępnisz dokumentację medyczną podmiotowi, który nie ma prawa do jej uzyskania, naruszasz dobra osobiste pacjenta, co może rodzić odpowiedzialność. Jak postąpić, gdy zgłosi się do Ciebie detektyw i poprosi o udostępnienie informacji o pacjencie? Czy jest to podmiot upoważniony do uzyskiwania takich informacji?

Poród

Jak uzupełniać Kartę obserwacji porodu

Wpisy do Karty obserwacji porodu wprowadza lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny. Karta stanowi dokumentację indywidualną wewnętrzną i zawiera 41 rubryk, które należy uzupełnić, zaznaczając jedno z podanych sformułowań lub wpisując odpowiednie wartości. Sprawdź, co należy w niej wpisać.

Kontrola NFZ

recepta

Za źle wystawioną receptę będzie wysoka kara

NFZ ma prawo karać finansowo te placówki ochrony zdrowia, które błędnie wypisują recepty na leki refundowane – osobom nieuprawnionym do ich otrzymania lub w ilościach nieuzasadnionych danymi o chorobach zawartymi w dokumentacji medycznej. Oto jeden z takich przypadków.

kontrola NFZ

Jak przygotować dokumentację medyczną do kontroli NFZ

Rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej przez podmioty lecznicze jest nie lada wyzwaniem. Istotność „dobrej” dokumentacji w procesie leczenia jest bardzo ważna, ale nie sposób zapomnieć o jej wadze również w aspekcie kontroli NFZ. Jak się na to przygotować?

Kontrola NFZ

Jakich dokumentów zgodnie z nowymi zasadami mogą żądać kontrolerzy NFZ

Kontrolerzy NFZ zyskali szeroko zakrojone uprawnienia, zgodnie z którymi mogą np. zażąda faktur dotyczących zakupu strzykawek, argumentując, że wykonywanie iniekcji jest cechą udzielania świadczeń. Dlatego konieczna jest znajomość praw kontrolowanego.

Roszczeniowy pacjent

Szpital

Jak nie naruszyć zbiorowych praw pacjenta do nagłej i pilnej pomocy

Placówka medyczna ma pewną swobodę w zakresie obsady personalnej, nie może ona jednak prowadzić do naruszeń praw pacjentów do świadczeń medycznych w przypadku konieczności udzielenia nagłej i pilnej pomocy. Jak nie dopuścić do takiej sytuacji?

Pandemia

Jakiego rodzaju zgłoszenia trafiają do Rzecznika Praw Pacjenta w czasie epidemii

Pacjenci, mając na uwadze problemy z funkcjonowaniem placówek medycznych w czasie epidemii, szukają wsparcia u Rzecznika Praw Pacjenta. Z analizy problemów zgłaszanych na Telefoniczną Informację Pacjenta możesz wywnioskować, które z zastrzeżeń pojawiają się w placówce medycznej i co możesz zmienić.

Policja

Kiedy możesz udostępnić dokumentację medyczną policji

Mimo że w ustawie o prawach pacjenta nie wymieniono policji jako organu, który ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, w określonych sytuacjach powinieneś ją udostępnić. Sprawdź, na podstawie jakich przepisów to nastąpi i w jakich okolicznościach.

Bezpieczeństwo danych/RODO

e-dokumentacja

Jak przystosować systemy informatyczne do prowadzenia dokumentacji medycznej

Stały dostęp i zabezpieczenia przed wprowadzaniem zmian w dokumentacji medycznej przez osoby nieuprawnione, możliwość jej prowadzenia i udostępniania w określonych formatach i standardach to tylko niektóre warunki, które musisz zagwarantować w związku z nowym rozporządzeniem dotyczącym dokumentacji medycznej. Sprawdź, od czego rozpocząć prowadzenie dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej.

Aparatura medyczna

8 wskazówek dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych zapisanych w aparaturze

Dbając o zgodność swoich działań z RODO, podmioty lecznicze często zapominają, jak ważną rolę, z punktu widzenia bezpieczeństwa danych, pełni aparatura medyczna. Zdarza się, że wykorzystywane w walce o zdrowie i życie ludzkie urządzenia gromadzą dane osobowe. Sprawdź, jak chronić dane osobowe zapisane w aparaturze medycznej.

Wyciek danych

Naruszenie ochrony danych osobowych – kiedy je zgłosić do UODO

Wyciek dokumentacji medycznej osób publicznych może być podstawą do naruszenia ich dobrego imienia. Sprawdź, jak postąpić, gdy dojdzie do takiej sytuacji, kiedy ją zgłaszać do prezesa UODO, aby zapobiec negatywnym skutkom zdarzenia.

Okładka dokumentacja medyczna