Bezpieczeństwo danych/RODO

aae223a699d904cabdf3a8c49e4ea0e6faab14a9-xlarge

Pierwsze udostępnienie kopii dokumentacji nieodpłatnie - jak się wywiązać z tego obowiązku przewidzianego w RODO

Wejście w życie RODO otwiera pacjentom nową ścieżkę uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej bezpłatnie w przypadku pierwszego udostępniania. Sprawdź, co powinien zawierać wniosek pacjenta, aby mieć pewność, że jego podstawą jest realizacja uprawnień wynikających z rozporządzenia unijnego.

044a5e02fe57a649755eac5203f8ad1f46b4176a-xlarge

Zgody na przetwarzanie danych osobowych - czy w świetle RODO trzeba je uzyskiwać od pacjentów

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zrównuje z godę na podjęcie czynności medycznych ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Jaki zatem jest status prawny zg ó d pacjent ó w na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przed 25 maja 2018 r. ?

e00ffad0d72a2b985b8f7a75d4365c20b09a5690-xlarge

Jak wdrożyć RODO w placówce medycznej – praktyczne wskazówki

Pierwszym krokiem wdrożenia RODO będzie zdefiniowanie obszarów, w jakich są przetwarzane dane osobowe oraz określenie, jakie kategorie podmiotów danych masz w placówce . Sprawdź, co następnie zrobić, aby mieć pewność, że postępujesz zgodnie z nowymi przepisami?

Dokumentacja medyczna

a41c66baa3e3b2a73126e2e30978749b9a37b8d5-xlarge

Dostrzegłeś błąd w dokumentacji medycznej – według jakiej procedury go poprawić

Prawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna jest cennym dowodem w przypadku ewentualnych procesów sądowych. Jednak – jak wynika z kontroli NIK - wciąż powtarzają się w niej podobne błędy, które niwelują jej wartość. Dowiedz się, jaką procedurę stosować, aby nie dopuścić do tych nieprawidłowości.

af0703c0f1cd59fa0445af053a60f1f205f702f0-xlarge

Jak długo przechowywać poszczególne rodzaje dokumentacji medycznej

Ustawodawca wprowadził kilka wyjątków dotyczących okresów przechowywania dokumentacji medycznej. Regulacja ta odnosi się do m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. Sprawdź, jakich terminów musisz przestrzegać.

3260d442d4af6622dac85dd7c144cbd004fb0476-xlarge

Rejestr zakażeń - jak go bezbłędnie prowadzić

Gromadzenie informacji o zakażeniach szpitalnych i czynnikach alarmowych w postaci rejestru to jeden z obowiązków zarządzających szpitalami. Ułatwia to m.in. sprawowanie nadzoru epidemiologicznego. Poznaj szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia tego dokumentu.

E-dokumentacja

668030a2d7385e4732f8f371d6977900e406504b-xlarge

Podpis elektroniczny czy e-PUAP – co wybrać do uwierzytelniania wpisów w e-dokumentacji

Każdy wpis do dokumentacji medycznej wymaga opatrzenia podpisem. Wraz z elektronicznym przetwarzaniem danych od podpisu wymaga się, aby przybrał formę elektroniczną. Jaki sposób uwierzytelniania wybrać, aby spełnić wymogi prawne?

1ce58360aa23d1c0a2c2ba0f911243d1bf591e02-xlarge

Lekarz wystawi e-receptę po zbadaniu pacjenta przez Internet – sprawdź, co zmienią nowe przepisy

Od 2020 roku wszyscy lekarze będą obowiązkowo wystawiać e-recepty. Pacjenci nie zawsze będą musieli udać się po receptę do przychodni - lekarze będą mogli ją wystawić zdalnie – po konsultacji telemedycznej. Zmiany poprzedzi pilotaż w 2 polskich miastach. Dowiedz się, jak informatyzacja tego procesu wpłynie na funkcjonowanie Twojego gabinetu/placówki.

e2d3bdb740b7d81d9838864ec8b098706285f257-xlarge

Czy po zeskanowaniu możesz zniszczyć zgodę pacjenta na zabieg

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, choć ułatwia funkcjonowanie podmiotu, wzbudza praktyczne wątpliwości związane ze sposobem postępowania co do papierowej części dokumentacji. Sprawdź, czy po zeskanowaniu można ją niszczyć.

Kontrola NFZ

906531fd93398d2b90fe684db52b75298e4779dc-xlarge

Zgoda na leczenie poza granicami kraju – jak właściwie wypełnić wniosek do NFZ

W niektórych sytuacjach możliwe jest skierowanie pacjenta na leczenie lub badania poza granicami kraju. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku do NFZ, który w części wypełnia lekarz. Sprawdź, jakich informacji nie może w nim zabraknąć.

b99f41cf62876f72d7a2466b95d119c2d70b4320-xlarge

Czy musisz udostępnić NFZ kserokopie dokumentacji medycznej pacjentów

Podczas kontroli masz obowiązek przedstawić kontrolerowi żądaną dokumentację i udzielać informacji oraz pomocy, niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą. Sprawdź, czy dotyczy to także dokumentacji medycznej zawierającej dane osobowe pacjentów.

30669fa7a6db0e0b5c1a652d88480b88c648c95f-xlarge

NFZ nałożył na placówkę kilkumilionową karę - czy sąd może ją obniżyć

Podmioty lecznicze mogą kierować sprawy o zmniejszenie kar umownych nałożonych przez NFZ na drogę sądową, nawet gdy stwierdzono nieprawidłowości związane z rozliczaniem świadczeń. Poznaj praktykę sądową w tego typu sprawach.

Roszczeniowy pacjent

11b71f630e4d32f65b1dc98474fddd9237899bf3-xlarge

Dokumentacja RTG – czy zawsze musisz udostępnić pacjentowi oryginał

Mimo, że oryginały klisz RTG stanowią własność szpitala, na wniosek pacjenta możesz je wydać. Sprawdź zatem, co musisz pozostawić w dokumentacji medycznej, aby mieć pewność, że jest ona kompletna.

beb8f02c784b4c8c2969200c34f3216c54021ba6-large

Jakich dokumentów możesz wymagać od pacjenta w celu potwierdzenia tożsamości

Masz kilka możliwości, aby potwierdzić przysługujące pacjentowi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Istotne jednak jest, że każdorazowo musisz zażądać dokumentu, na podstawie którego możliwa będzie weryfikacja jego tożsamości. Sprawdź, czy brak takiego dokumentu może skutkować odmową udzielenia świadczeń.

201901206caab82eb6dc134cca5ca28cf56f7049-xlarge

Kiedy i jakich informacji na temat pacjentów możesz udzielić policji

Policję możesz poinformować, o tym, czy dany pacjent jest hospitalizowany. Natomiast informacje, które stanowią dokumentację medyczną, podlegają ochronie na gruncie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Są także objęte tajemnicą lekarską. Jak zatem współpracować z tym organem, nie naruszając przepisów?

Okładka dokumentacja medyczna