Bezpieczeństwo danych/RODO

Dokumentacja

Czy pacjent może żądać usunięcia dokumentacji medycznej na podstawie RODO

Placówka medyczna ma obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez określony czas. Jak zatem potraktować żądanie pacjenta o usuniecie dokumentacji medycznej?

Zasady rejestracji pacjenta przez telefon

Jak zgodnie z RODO rejestrować pacjenta przez telefon

Podczas rejestracji pacjenta przez telefon możesz uzyskać od niego tylko informacje niezbędne do zapisania go do lekarza. Nie możesz pytać o szczegóły choroby. Dowiedz się, jak wygląda kwestia ochrony danych osobowych w takim przypadku.

Czy nadal potrzebujesz polityki bezpieczeństwa po wejściu RODO

Czy po wejściu RODO nadal potrzebujesz polityki bezpieczeństwa

Przed 25 maja 2018 r. trzeba było prowadzić politykę bezpieczeństwa w placówkach medycznych. Obecnie nie ma takiego obowiązku. Jednak ostatnio inspektor ochrony danych poprosił administratora o taki dokument. Czy trzeba go jednak mieć?

Dokumentacja medyczna

Ból

Co powinien zawierać Protokół monitorowania bólu

Do historii choroby masz obowiązek wpisywać stopień natężenia bólu i opisywać w niej działania podjęte w zakresie leczenia bólu i skuteczności tego leczenia - gdy jest to konieczne. Sprawdź, jak to oceniać i wypełniać dokumentację medyczną.

Dokumenty

Czy dokumentacja psychologa jest dokumentacją medyczną

Istniejące unormowania, które odnoszą się do zagadnienia dokumentacji psychologicznej, są fragmentaryczne i często stawiają psychologa przed koniecznością samodzielnego decydowania o sposobie postępowania z dokumentacją czy sposobie ich udostępniania. Poznaj możliwe scenariusze.

Lekarz

Czy możesz zamazać wpisy korektorem w dokumentacji papierowej

Żaden z lekarzy nie powinien traktować wypełniania dokumentacji medycznej jako „zbędnej formalności”, bowiem chroni w przypadku pojawienia się komplikacji, za których wystąpienie może oskarżyć pacjent. Co zrobić w sytuacji błędnych wpisów w dokumentacji medycznej? Czy możesz użyć korektora i wprowadzić nowy wpis?

E-dokumentacja

podpis

Co Ci grozi za tworzenie i podpisanie e-dokumentacji z użyciem cudzego konta

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej ma wiele zalet, ale popełnienie błędu przy sporządzaniu EDM często niesie za sobą ewentualne konsekwencje dla wystawiającego. Jak do tego nie dopuścić?

e-skierowania 3

Co już wiemy po pierwszym etapie pilotażu e-skierowań

Eskierowanie, tak jak e-recepta i elektroniczna dokumentacja medyczna, to jedna z kluczowych e-usług wdrażanych w ramach procesu informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce. Jakie doświadczenia płyną z pilotażu?

Lecznica

Czy ambulatoria muszą prowadzić historię zdrowia i choroby w formie elektronicznej

Wraz z nowym rokiem uchylono zapis o konieczności prowadzenia historii choroby (szpital) lub historii zdrowia i choroby (jednostki ambulatoryjne) w postaci elektronicznej. Sprawdź, co się zmieniło w zakresie obowiązków związanych z e-dokumentacją.

Kontrola NFZ

Lekarka tłumaczy coś pacjentowi

Co Ci grozi ze strony NFZ za brak adnotacji o przebytych chorobach

Brak wpisów w dokumentacji medycznej to powszechny błąd. Nieprecyzyjne sformułowania, cząstkowe informacje, brak danych o przebytych poważnych lub przewlekłych chorobach to w dalszym ciągu jedne z najczęstszych zarzutów, które można postawić prowadzącym dokumentację medyczną pacjenta. Jakie skutki mogą przynieść takie zaniechania personelu medycznego?

Błędy w dokumentacji

Błędy w dokumentacji medycznej - sprawdź, jakie sankcje Ci grożą

Umowa z NFZ może zawierać zastrzeżenie o możliwości nałożenia kary umownej w razie stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy. Jednym z takich błędów może być niewłaściwe prowadzenie dokumentacji medycznej. Dowiedz się, kiedy NFZ będzie uprawniony do naliczenia kary.

kontrole NFZ

Czy brak wpisu w dokumentacji medycznej grozi odmową zapłaty za udzielone świadczenie

Placówki często nie wpisują w dokumentacji medycznej potwierdzeń udzielonych świadczeń lub porad. Gromadzą też informacje w sposób naruszający przepisy. Sprawdź, jak uniknąć najczęstszych zarzutów NFZ wobec świadczeniodawców.

Roszczeniowy pacjent

Dokument

Czy kurator może uzyskać dokumentację medyczną osoby ubezwłasnowolnionej

Kurator najczęściej wspiera kuranda w drobnych, codziennych czynnościach. Nie zawsze jednak oznacza to, że możesz mu przekazywać dokumentację medyczną osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Sprawdź, jakich sytuacji to dotyczy.

Uczulenie

Informacja o uczuleniach na leki - dlaczego ją wpisywać do dokumentacji medycznej

Rzetelne wpisy w dokumentacji medycznej chronią lekarza przed roszczeniami pacjenta, a także przed odpowiedzialnością karną i zawodową. Dzięki niej można kontrolować przebieg leczenia i podejmować słuszne decyzje terapeutyczne. Dlaczego jednym z istotnych elementów dokumentacji medycznej jest informacja o uczuleniach pacjenta?

Śmierć pacjenta a tajemnica lekarska

Tajemnica medyczna wiąże lekarza także po śmierci pacjenta

Zachowanie tajemnicy przez lekarzy jest etyczną powinnością. Najnowsze zmiany w tym zakresie wprowadziła nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która weszła w życie 7 lutego. Poznaj szczegóły.

Okładka dokumentacja medyczna