Bezpieczeństwo danych/RODO

d3cc2ab0c9a937c842328c652c1d73d9a5a71917-xlarge

Czy placówki medyczne mogą stosować prawo do bycia zapomnianym

RODO wprowadziło możliwość żądania przez osobę, której dane dotyczą, ich niezwłocznego usunięcia przez administratora danych. Jak jednak stosować to prawo w odniesieniu do oświadczeń pacjenta, które są integralną częścią dokumentacji medycznej?

9c2297ae9e33b2a27c1eaac2d0f5b31c5b5fd041-xlarge

Jak powinien wyglądać zapis dotyczący zgody na przetwarzanie danych

Nie masz obowiązku każdorazowo uzyskiwać zgody od pacjenta na przetwarzanie jego danych osobowych. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych możesz przetwarzać dane, gdy jest to konieczne np. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej. Są jednak sytuacje, gdy uzyskanie takiej zgody będzie niezbędne. Dowiedz się, kiedy.

ad19129a9ebb88165620f83ed42ab2031de7f71f-xlarge

Wysyłasz kopie dokumentacji e-mailem – jak ją zabezpieczyć, aby nie dostała się w niepowołane ręce

Postępująca informatyzacja placówek medycznych upowszechniła udostępnianie dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jak przygotować się do realizacji tego prawa pacjenta bez ryzyka wypłynięcia danych osobowych do osób niepowołanych?

Dokumentacja medyczna

056ea7ce43dc49f5b7a7ff45d00cc3a70878a470-xlarge

Czy można pobrać opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej przed jej wydaniem

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest daniną publiczną, a stanowi swoistego rodzaju cenę za usługę, której wysokość ma związek z kosztem faktycznie świadczonej usługi. Dowiedz się, czy jej wysokość może być ustalona przy przyjęciu wniosku o wykonanie usługi.

6d02cbc4ce67b1ab77c6cdaae9c932b0e357f940-xlarge

Jak wypełnić zgłoszenie wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego

Po podaniu każdej szczepionki może pojawić się niepożądany odczyn poszczepienny. Dowiedz się, jakie masz obowiązki, gdy go rozpoznałeś o komu musisz to zgłosić.

7c69aac7e2b53b18ca48c9350b403e3735bb9af9-xlarge

Przymus bezpośredni wobec pacjenta - jak go uzasadnić i udokumentować

Na gruncie obowiązujących przepisów przymus bezpośredni możesz stosować tylko we wskazanych przypadkach, np. gdy u pacjenta podejrzewasz chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną. Dowiedz się, jak nie naruszać praw pacjenta w tym obszarze.

E-dokumentacja

e-zwolnienia

E-zwolnienia lekarskie – sprawdź, co musisz zrobić, aby nie utracić prawa do ich wystawiania od 1 grudnia

Tylko do końca listopada lekarze mogą wystawiać papierowe zwolnienia na dotychczasowych zasadach. Do tego czasu musisz uzyskać decyzję z ZUS dotyczącą wystawiania e-zwolnień. Sprawdź, jak to zrobić.

7d4cddfd89cb5fd758190e37b3257ed481730e37-xlarge

Elektroniczne zwolnienia lekarskie – jak się przygotować do obowiązkowej daty ich wdrożenia

E-ZLA, które będą obligatoryjne od 1 grudnia 2018 r., powinieneś wystawiać zgodnie ze wzorem ustalonym przez ZUS. W tym celu załóż profil informacyjny w systemie informatycznym ZUS. Sprawdź, z czego jeszcze musisz się wywiązać, aby wystawiać e-zwolnienia.

b4e6656393f0ee1d2ef92976fa7added8f26ac71-xlarge

Które dokumenty pacjent może wypełniać cyfrowym długopisem

Podpis za pomocą długopisu cyfrowego spełnia wszystkie prawne wymogi podpisu elektronicznego. A zatem pacjent może w ten sposób podpisywać zgody i oświadczenia dołączane do dokumentacji medycznej. Sprawdź, jak jeszcze możesz wykorzystać to nowatorskie rozwiązanie.

Kontrola NFZ

906531fd93398d2b90fe684db52b75298e4779dc-xlarge

Zgoda na leczenie poza granicami kraju – jak właściwie wypełnić wniosek do NFZ

W niektórych sytuacjach możliwe jest skierowanie pacjenta na leczenie lub badania poza granicami kraju. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku do NFZ, który w części wypełnia lekarz. Sprawdź, jakich informacji nie może w nim zabraknąć.

b99f41cf62876f72d7a2466b95d119c2d70b4320-xlarge

Czy musisz udostępnić NFZ kserokopie dokumentacji medycznej pacjentów

Podczas kontroli masz obowiązek przedstawić kontrolerowi żądaną dokumentację i udzielać informacji oraz pomocy, niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą. Sprawdź, czy dotyczy to także dokumentacji medycznej zawierającej dane osobowe pacjentów.

30669fa7a6db0e0b5c1a652d88480b88c648c95f-xlarge

NFZ nałożył na placówkę kilkumilionową karę - czy sąd może ją obniżyć

Podmioty lecznicze mogą kierować sprawy o zmniejszenie kar umownych nałożonych przez NFZ na drogę sądową, nawet gdy stwierdzono nieprawidłowości związane z rozliczaniem świadczeń. Poznaj praktykę sądową w tego typu sprawach.

Roszczeniowy pacjent

c3c4bfebb2953ab7238db68ec58c98c9bee849b1-xlarge

Czy można wnioskować o udostępnienie dokumentacji w czasie leczenia

Niejednokrotnie osoby upoważnione przez pacjenta do dostępu do jego dokumentacji medycznej składają w placówce medycznej ustny wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej. Zdarza się to także przed zakończeniem leczenia pacjenta. Czy placówka medyczna związana jest ustnym wnioskiem osoby upoważnionej o udostępnienie dokumentacji konkretnego pacjenta? Czy możliwe jest wydanie dokumentacji medycznej pacjenta przed zakończeniem trwającego procesu leczenia?

4963c48aac0bbbb831c05fc72e7c4104f306d704-xlarge

Dokumentacja medyczna – poznaj jej znaczenie jako ważnego dowodu w sprawie

Strona dochodząca roszczeń przed sądem, lub broniąca się przed nimi, musi udowodnić swoje racje. Dowody mogą mieć różną postać – od dokumentów, przez zeznania świadków, po badania DNA. Dowiedz się, jaką wartość wnosi dokumentacja medyczna do sprawy, i to nie tylko w procesie o błąd medyczny.

fb08c008e7473c835bfc84abfa62777e4aa57fe6-xlarge

Czytelnie dokumentacji medycznej - czy są potrzebne

Wgląd do dokumentacji medycznej jest coraz powszechniejszą formą domagania się dostępu do niej. Decydują o tym przede wszystkim względy fiskalne. Jak zatem zorganizować udostępnianie dokumentacji medycznej, aby odbywał o si ę w spos ó b gwarantujący respektowanie praw pacjenta, jak i właściwe zabezpieczenie oraz ochronę dokumentacji przed jej zniszczeniem lub utratą, a jednocześnie nie dezorganizowało pracy plac ó wki medycznej?

Okładka dokumentacja medyczna