E-zdrowie

e-zdrowie

Czy pacjenci muszą podpisywać oświadczenia o zgodzie na zabieg elektronicznie

Zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego można złożyć za pomocą Platformy P1, jednak ma ona ogólny charakter. Jak postępować w przypadku rozbudowanych, zindywidualizowanych oświadczeń w odniesieniu do konkretnego zabiegu, poprzedzonych stosowną informacją co do jego przebiegu? To i wiele innych pytań pojawia się w związku z wdrożeniem EDM. Poznaj odpowiedzi na nie.

Teleporada

Wprowadzono standard organizacyjny teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej

Poinformowanie pacjenta podczas teleporady, czy konieczna jest osobista wizyta u lekarza, zapewnienie poufności i bezpieczeństwa podczas przesyłania cyfrowej dokumentacji medycznej, a także odpowiednie potwierdzenie tożsamości rozmówcy – takie standardy organizacyjne zgodnie z najnowszymi przepisami muszą spełnić przychodnie POZ. Oto szczegóły i termin na dostosowanie się.

Lekarz z telefonem

Czy przez telefon można podać pacjentowi kod dostępu do e-recepty – stanowisko UODO

Wprowadzenie e-recept usprawniło i ułatwiło korzystanie z opieki zdrowotnej. Nikt jednak nie spodziewał się, jak istotne będzie to rozwiązanie. Przypadek, ale też ogrom pracy i zaangażowania resortu zdrowia oraz świadczeniodawców sprawiły, że elektroniczne recepty udało się w pełni wdrożyć dosłownie na dzień przed pandemią, która istotnie ograniczyła dostępność do świadczeń stacjonarnych. Jaki jest najczęstszy problem z tą formą recepty?

Dokumentacja medyczna

Laboratorium

Skierowanie do pracowni diagnostycznej – co powinno zawierać

Skierowanie na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie to dokumentacja indywidualna zewnętrzna. Przepisy nie określają jednak jednolitego wzoru skierowania. Sprawdź, jak może wyglądać ten dokument i jak go wypełniać.

Uzdrowisko

Czego nie może zabraknąć w skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Zawiera ono wiele elementów, które muszą być właściwie uzupełnione. Co należy w nim wpisać?

Dokumentacja medyczna

Zniszczona dokumentacja – czy możesz ją odtworzyć

Nie ma odgórnie ustalonej procedury odtwarzania dokumentacji medycznej, lecz warto zastosować takie rozwiązanie ze względu na istotną rolę, jaką pełni ta dokumentacja – np. w dalszym procesie leczenia czy w sprawach sądowych o błąd medyczny. Istotne jest, aby uzyskać najbardziej precyzyjne odzwierciedlenie zniszczonej części dokumentacji. Jak to zrobić?

Kontrola NFZ

Teleporady a kontrola NFZ

Udzielasz teleporad zamiast wizyt w przychodni – co może skontrolować NFZ

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie teleporady w czasach pandemii niewiele zmieniło pod względem możliwości przeprowadzenia postępowania kontrolnego przez NFZ. Fundusz miał i nadal ma niezwykle szerokie uprawnienia do przeprowadzenia własnych ustaleń i sprawdzenia, czy diagnozowanie i leczenie pacjentów przebiega właściwie. Oto szczegóły.

Kontrola

NFZ wznawia kontrole podmiotów leczniczych

Pandemia trwa, lecz z końcem lipca do normalnego toku wróciły kontrole NFZ. Do takiej decyzji NFZ skłoniły liczne skargi pacjentów. Kontrole czasowo wstrzymano w marcu w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Na co zatem się przygotować? Czego może dotyczyć kontrola?

recepta

Za źle wystawioną receptę będzie wysoka kara

NFZ ma prawo karać finansowo te placówki ochrony zdrowia, które błędnie wypisują recepty na leki refundowane – osobom nieuprawnionym do ich otrzymania lub w ilościach nieuzasadnionych danymi o chorobach zawartymi w dokumentacji medycznej. Oto jeden z takich przypadków.

Roszczeniowy pacjent

Nagranie operacji

Placówka nagrała przebieg zabiegu bez zgody pacjenta – czy naruszono prawo do intymności

Przyczyny stosowania monitoringu w placówce medycznej pozostają bez znaczenia, gdy mogą wywołać poczucie wstydu u pacjenta. Sprawdź, w jakich sytuacjach musisz uzyskać zgodę pacjenta, aby nie wkroczyć w jego prawo do intymności?

Operacja

Stan zdrowia pacjenta uniemożliwia odebranie zgody, a konieczna jest operacja – jak postąpić

Uzyskanie pisemnej zgody na zabieg jest niezbędną formalnością, która poprzedza przeprowadzenie leczenia operacyjnego. Co jednak w sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na wyrażenie przez niego świadomej, pisemnej zgody?

maska ochronna

Jak przyjmować pacjentów w okresie pandemii z uwzględnieniem reżimu sanitarnego

Przyjmując pacjenta w gabinecie lekarskim, pamiętaj, żeby uwzględnić wymogi prawne i sanitarne w zakresie bezpieczeństwa w okresie pandemii. Sprawdź, jakie kroki należy podjąć, aby odpowiednio zabezpieczyć przed zakażeniem zarówno pacjentów, jak i personelu.

Bezpieczeństwo danych/RODO

E-dokumentacja

Wdrożenie EDM – co wziąć pod uwagę, przygotowując analizę ryzyka

Placówki medyczne w dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej, a ta będzie obowiązkowa od stycznia 2021 roku, przetwarzają wiele danych osobowych, w tym danych wrażliwych. Dlatego przed wdrożeniem systemu informatycznego muszą przeprowadzić analizę ryzyka. Co w niej uwzględnić?

Audyt

Wykorzystaj audyt jako narzędzie do monitorowania przestrzegania RODO

Bezpieczeństwo danych osobowych to „praca na żywym organizmie”, dlatego konieczne są systematyczne działania i podejmowanie w porę określonych czynności, np. przeprowadzanie audytu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, aby zweryfikować poprawność stosowania wdrożonych metod ochrony danych. Jak go przeprowadzić?

Laboratorium

Zlecasz wykonywanie badań zewnętrznemu laboratorium – czy zawrzeć umowę powierzenia

Podmiot leczniczy może udostępnić dokumentację medyczną pacjenta wraz z zawartymi tam danymi osobowymi innemu podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych w każdym przypadku, gdy jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. W takiej sytuacji każda ze stron jest odrębnym administratorem danych osobowych pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej. Poznaj najnowsze stanowisko UODO.

Okładka dokumentacja medyczna