Bezpieczeństwo danych/RODO

Kontrola UODO

Co w zakresie zabezpieczeń danych wrażliwych sprawdzi kontroler UODO

Kontrole prowadzone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych mogą objąć gabinety lekarzy, ponieważ przetwarzają oni dane o stanie zdrowia, które zaliczamy do danych wrażliwych. A te podlegają szczególnej ochronie. Sprawdź, jak przygotować się do kontroli.

Inspektor ODO

Jak określić zakres obowiązków IOD, biorąc pod uwagę, że placówka przetwarza dane wrażliwe

Zakres odpowiedzialności inspektora ochrony danych osobowych wyznacza wymiar jego zadań i sposób ich wykonywania. Do ich ustalenia nie bez znaczenia jest forma prawna umowy łączącej strony. IOD może być bowiem pracownikiem etatowym placówki, jak i zewnętrznym konsultantem. Poznaj szczegóły.

przeniesienie dokumentacji

Jak, zgodnie z RODO, przenieść dane pacjenta do innej placówki

Możliwość przenoszenia danych to jedno z praw osób, w tym pacjentów, których dane są przetwarzane. Wynika ono z przepisów RODO i zabezpiecza interesy tych osób. Sprawdź, jak placówka medyczna powinna wywiązać się z tego obowiązku.

Dokumentacja medyczna

Karta badania genetycznego

Co musi się znaleźć w Karcie zlecenia badania genetycznego

Mimo, że dane, jakie musisz wpisać do Karty zlecenia badania laboratoryjnego określają przepisy, możesz również w tej dokumentacji podać inne, dodatkowe informacje. Sprawdź, jakie.

Dokumentacja medyczna

Czy udostępniając dokumentację medyczną, możesz doliczyć koszty jej wysyłki

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca uwagę na częste problemy z dostępem do dokumentacji medycznej. Pamiętaj, że z abezpieczenie dokumentacji powinno umożliwiać jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki. Jak ustalić zasady tego procesu, aby przestrzegać praw pacjenta do dostępu do informacji medycznej?

Kiedy oświadczenie pacjenta będzie ważne w innej placówce

Kiedy oświadczenie pacjenta będzie ważne w innej placówce

Uprzednio udzielone upoważnienie, choćby złożono w innej placówce medycznej, zachowuje moc i jest podstawą udostępnienia dokumentacji medycznej osobie, na rzecz której go ustanowiono. Dowiedz się więcej na temat ważności oświadczeń pacjenta.

E-dokumentacja

Wdrożenie e-skierowania

Jak przygotować placówkę do wdrożenia e-skierowania

Dzięki e-skierowaniu pacjent będzie widział w systemie, w jaki sposób jest leczony, i zarejestruje się do specjalisty przez Internet. Z kolei NFZ i Ministerstwo Zdrowia uzyskają bieżące informacje o rzeczywistej liczbie oczekujących na świadczenia. Dowiedz się, jak już za dwa lata będą funkcjonowały e-skierowania.

Asystent medyczny

Jakie nowe uprawnienia w zakresie uzupełniania dokumentacji medycznej zyska asystent medyczny

Rola asystentów medycznych ma być uporządkowana w przepisach. Resort zdrowia planuje przypisanie tym osobom kompetencji i odpowiedzialności. Sprawdź, jakie zmiany nastąpią w tym obszarze.

e-dokumentacja

Będzie jednakowy dostęp do e-dokumentacji w całej Unii – poznaj zalecenia unijne

Wielu obywateli państw UE ma ograniczony dostęp cyfrowy do swojej e-dokumentacji lub nie ma go w ogóle. Sprawdź, jak wydane przez Komisję Europejską zalecenia, mogą pomóc w zmianie tej sytuacji.

Kontrola NFZ

Kwalifikacja do leczenia żywieniowego

Gdzie wpisywać kwalifikację szpitalną - w skierowaniu czy w karcie informacyjnej

Kwalifikacja do leczenia żywieniowego w warunkach domowych odbywa się w szpitalu – tak wynika zarządzenia prezesa NFZ. Pojawiło się jednak pytanie, co oznacza kwalifikacja szpitalna do leczenia dojelitowego w warunkach domowych. Sprawdź.

Kontrola dokumentacji medycznej

Jak przebiegnie kontrola dokumentacji medycznej od 1 czerwca

Za miesiąc zaczną obowiązywać nowe procedury kontroli świadczeniodawców przez NFZ. Ma być prościej, szybciej i skuteczniej, a jednocześnie bez karania za naruszenia niemające znaczącego charakteru. Jak te zmiany mają się do uprawnień NFZ w zakresie kontroli dokumentacji medycznej?

Kontrola NFZ

Umowy z NFZ – poznaj zmiany, które sprawią, że kontrole będą skuteczniejsze

Skuteczniejsze kontrolowanie przez NFZ realizacji umów to główny cel nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Sprawdź, jak możesz się przygotować do tych zmian.

Roszczeniowy pacjent

Czy możesz poinformować pacjenta o jego stanie zdrowia w obecności osób trzecich?

Czy możesz poinformować pacjenta o jego stanie zdrowia w obecności osób trzecich

Pytania o stan zdrowia mogą paść na korytarzu czy w innych mniej komfortowych okolicznościach. Przekazanie przez lekarza pacjentowi informacji na temat jego zdrowia nie zawsze jest możliwe w sytuacji sam na sam. Sprawdź, co można powiedzieć pacjentowi, gdy w pobliżu są jeszcze inne osoby.

Zgoda sądu na leczenie

Kiedy musisz uzyskać zgodę sądu, aby rozpocząć leczenia pacjenta

Zdarzają się sytuacje, że lekarz nie ma pewności co do stanu świadomości pacjenta, np. z powodu nagłego zdarzenia, udaru mózgu, czy zawału serca. Jak wtedy uzyskiwać zgodę na udzielenie świadczeń, aby nie narazić się na roszczenia? Kiedy musisz uzyskać zgodę sądu?

Dostęp do tajemnicy lekarskiej

Kto i kiedy może złożyć wniosek o uchylenie tajemnicy lekarskiej

Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu, także po śmierci pacjenta. Obowiązek ten nie jest jednak bezwzględny. Istnieje bowiem wiele wyjątków umożliwiających ujawnienie tajemnicy lekarskiej. Dowiedz się, jakich.

Okładka dokumentacja medyczna