E-zdrowie

Systemy telefinformatyczne w placówce medycznej

Co zyskasz dzięki systemom teleinformatycznym w placówkach medycznych

Ustawa dotycząca wdrażania rozwiązań w obszarze e-zdrowia wprowadza wiele zmian usprawniających i dostosowuje przepisy do wyzwań oraz pojawiających się potrzeb w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Ma także zapewnić dodatkowe narzędzia, dzięki którym pojawią się nowe możliwości działania, które podniosą zadowolenie pacjentów. Poznaj szczegóły.

Bezpieczeństwo e-dokuemntacji

Jak bezpiecznie udostępniać dokumentację medyczną w formie elektronicznej

Udostępnianie dokumentów drogą elektroniczną obarczone jest ryzykiem ich przejęcia przez osoby nieuprawnione. Sprawdź, jak zorganizować ten proces, aby zachować zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych.

IT w medycynie

Jak się podłączyć do Platformy P1, aby wystawiać e-recepty

Poprawa jakości obsługi pacjentów, elektroniczna obsługa recept, skierowań, a w konsekwencji wsparcie systemu kolejkowego udzielania świadczeń zdrowotnych to korzyści płynące z informatyzacji ochrony zdrowia. Sprawdź, jak włączyć się do projektu Platforma P1, który realizuje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dokumentacja medyczna

Księga kontroli sanitarnej

Co powinna zawierać Książka kontroli sanitarnej

Wpisy w książce kontroli mają charakter informacyjny i mogą służyć celom dowodowym. Dokumentują stan faktyczny, lecz wpisy w książce w niej nie mają znaczenia przy ocenie legalności czynności kontrolnych. Czego nie może zatem zabraknąć w tym dokumencie?

Krew

Jak dokumentować leczenie krwią zgodnie z nowymi procedurami

Zmieniły się procedury zamówienia indywidualnego na krew, a także postępowania w razie niepożądanych reakcji. Jest to efekt nowelizacji przepisów w tym obszarze. Jakie nowe dokumenty masz stosować?

Recepta

Jakie dane muszą znaleźć się na recepcie nierefundowanej dla cudzoziemca

Większa liczba obcokrajowców w Polsce sprawia, że trafiają oni do lekarzy, którzy wystawiają im recepty. W związku z tym pojawiają się wątpliwości, j akie dane wpisać recepcie nierefundowanej dla takiego pacjenta?

Kontrola NFZ

Kontrola NFZ

Jakich dokumentów zgodnie z nowymi zasadami mogą żądać kontrolerzy NFZ

Kontrolerzy NFZ zyskali szeroko zakrojone uprawnienia, zgodnie z którymi mogą np. zażąda faktur dotyczących zakupu strzykawek, argumentując, że wykonywanie iniekcji jest cechą udzielania świadczeń. Dlatego konieczna jest znajomość praw kontrolowanego.

Kolejka przyjęć

Codziennie musisz raportować o kolejkach do NFZ – jak się wywiązać z nowego obowiązku

NFZ od kilku miesięcy uzyskuje od świadczeniodawców więcej danych o kolejkach. Te zmiany oznaczają więcej obowiązków sprawozdawczych dla placówek medycznych, które mają kontrakty, ale czy poprawią dostępność do wybranych świadczeń opieki zdrowotnej?

Kontrole NFZ

Czego się wystrzegać w zakresie ordynacji lekarskiej – sprawdź, co zakwestionował NFZ

NFZ zamieścił najnowszy raport zawierający wyniki kontroli ordynacji lekarskiej. Kontrole przeprowadziły oddziały wojewódzkie NFZ w I kwartale 2019 roku. Co może podlegać kontroli? Jakie nieprawidłowości stwierdza NFZ? O czym warto pamiętać?

Roszczeniowy pacjent

Sprawy kierowane do Rzecznika Praw Pacjenta

Jakie naruszenia praw pacjenta trafiają pod lupę Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta chroni ustawowe prawa pacjenta. Jednym z obszarów jego działalności jest prowadzenie postępowań wyjaśniających, gdy poweźmie wiadomość co najmniej uprawdopodabniającą naruszenie praw pacjenta. Jakie naruszenia może stwierdzić? Co się dzieje, gdy stwierdzi naruszenie praw pacjenta? Jak się przed tym uchronić?

Kolejka w szpitalu

Czy możesz wpisać pacjenta do kolejki, gdy dostrzeżesz braki w skierowaniu

Jeżeli skierowanie jest niepełne, nie może to być przyczyną odmowy wpisania pacjenta na listę oczekujących. Można go skreślić dopiero po 14 dniach, gdy nie dostarczy uzupełnionego dokumentu. Jakich jeszcze reguł przestrzegać w takiej sytuacji?

Oświadczenie pacjenta

Czy można połączyć dwa oświadczenia pacjenta w jeden dokument

W wielu gabinetach i szpitalach oświadczenia pacjenta są połączone w jeden dokument i włączane na początku dokumentacji medycznej. Sprawdź, jakie ma to konsekwencje i kiedy lepiej stosować odrębne oświadczenia pacjenta.

Bezpieczeństwo danych/RODO

e-dokumentacja medyczna

Badania w wersji elektronicznej - jak je zabezpieczyć

Cyfrowa rewolucja wkracza do sektora medycznego wielkimi krokami, między innymi w postaci już coraz powszechniejszych e-recept, e-wyników czy e-zleceń. Dlatego powinieneś odpowiednio przygotować się do zapewnienia swojej placówce bezpieczeństwa prawnego i poznać kilka niezbędnych rozwiązań, które pozwolą na sprawniejsze zarządzanie ochroną danych osobowych.

Adres w dokumentacji medycznej

Czy na życzenie pacjenta możesz usunąć adres z dokumentacji medycznej

Placówki medyczne spotykają się z sytuacjami, że pacjenci podają inne adresy do korespondencji, np. swoich dzieci. Następnie dzieci żądają usunięcia tych adresów z dokumentacji medycznej. Czy jest to dozwolone? Czy nie narazisz się na kary podczas ewentualnej kontroli UODO?

dane pacjenta

Ujawniłeś numer PESEL pacjenta – czy trzeba to zgłaszać do PUODO

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administrator bez zbędnej zwłoki zgłasza je właściwemu organowi nadzorczemu, chyba że incydent nie niesie za sobą ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jak powinieneś postąpić po ujawnieniu PESEL?

Okładka dokumentacja medyczna