Bezpieczeństwo danych/RODO

Audyt RODO

Co zbadać, przeprowadzając audyt RODO

Audyt w zakresie RODO pozwoli uniknąć poniesienia kar pieniężnych, które wynikają z rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych, w związku z brakiem wypełnienia obowiązków prawnych. Sprawdź, jakie obszary związane z przetwarzaniem danych osobowych powinieneś sprawdzić w ramach audytu.

Bezpieczeństwo danych

Jak zgłosić incydent związany z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych

Jeśli w placówce medycznej dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej, np. kradzieży płyty CD z danymi pacjentów, czy dostępu do danych przez osobę nieupoważnioną, może się to wiązać z koniecznością zgłoszenia incydentu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osowych. Sprawdź, jak krok po kroku postąpić.

Rejestracja

Jak uniknąć najczęstszych błędów podczas przetwarzania danych w rejestracji

Rejestratorka powinna mieć dostęp do danych pacjenta, ale tylko na podstawie upoważnienia administratora danych. Nadaj jej konieczny i niezbędny zakres uprawnień, ale uważaj, aby nie był zbyt szeroki. Rejestratorka nie powinna mieć np. dostępu do historii choroby pacjenta. Sprawdź, co jeszcze jest ważne w tym zakresie.

Dokumentacja medyczna

Audyt

Audyt dokumentacji medycznej - dlaczego go warto przeprowadzić

Pojęcie audytu króluje od wielu lat w branży finansowej. Od niedawna staje się powszechne także w ochronie zdrowia. Czy warto przeprowadzać wewnętrzny audyt dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych? Przed czym takie działanie Cię uchroni?

Badania laboratoryjne

Co powinna zawierać procedura sprawdzania poprawności i autentyczności zleconych badań

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności badania laboratoryjnego, powinieneś go sprawdzić. Żeby wprowadzić jednolite zasady w tym zakresie, opracuj odpowiednią procedurę i stosuj ją w placówce medycznej. Sprawdź, co w niej zamieścić.

Poczta

Czy możesz naliczać dodatkowe opłaty za doręczanie pocztą dokumentacji medycznej

Naczelny Sąd Administracyjny uznał za niezgodną z prawem praktykę polegającą na doliczaniu kosztów doręczenia udostępnianej dokumentacji pod wskazany adres do ustalonej na maksymalnym poziomie stawki opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. Sprawdź, co ten wyrok oznacza dla placówek medycznych w praktyce.

E-dokumentacja

e-recepty

Jak zadbać o bezpieczeństwo e-recept i jakie dane pacjenta są wymagane

Lekarze coraz częściej wystawiają e-recepty. Umożliwiła to nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. W związku z tym pojawiają się pytania, jakich danych mogą żądać od pacjentów, aby wystawić ten dokument i jednocześnie nie naruszyć regulacji dotyczących ochrony danych osobowych?

e-recepty odpłatność

Brak konieczności wskazywania odpłatności na e-recepcie – czy lekarze doczekają się ważnej zmiany

W przypadku wprowadzenia zmian, nad którymi pracuje resort zdrowia, osoba uprawniona do wystawienia recepty nie musiałaby wskazywać poziomu odpłatności leku, a jedynie zaznaczyć, czy przepisuje lek w ramach refundacji. Sprawdź, jak przebiegają prace związane z uproszczeniem wystawiania recept.

Podpis elektroniczny

Co możesz zrobić, aby świadomie wykorzystywać podpis elektroniczny

Lekarze, pielęgniarki i inne osoby wprowadzające wpisy do dokumentacji medycznej miewają kłopoty z ich autoryzacją. Zdarza się, że wpisów dokonują z cudzego konta. Jak ważny jest podpis wygenerowany w komputerze pod dokumentem medycznym?

Kontrola NFZ

Kontrola NFZ

Od 1 czerwca NFZ może nakładać kary wskutek czynności weryfikacyjnych

Nałożenie kary administracyjnej przez NFZ może być poprzedzone nie tylko kontrolą, ale też czynnościami weryfikacyjnymi. W razie stwierdzenia nieprawidłowości kara wyniesie równowartość kwoty refundacji. Sprawdź, co się zmieniło w zakresie kontroli ordynacji lekarskiej.

Recepta

Lekarz może być podwójnie ukarany za błąd na recepcie refundowanej

Lekarz, wypisując receptę, na której co najmniej jeden lek jest refundowany, musi pamiętać, że taka recepta podlega kontroli NFZ. Po zmianie przepisów, od 1 czerwca, może być podwójnie ukarany - z jednej strony zwrotem nienależnej refundacji wraz z odsetkami, z drugiej zaś strony karą pieniężną w wysokości równowartości kwoty refundacji za okres objęty kontrolą. Poznaj szczegóły.

Akta kontroli

Akta kontroli - jakie masz uprawnienia związane z dostępem do nich

Kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo wglądu do akt kontroli, sporządzania z nich odpisów i kopii. Czynności te odbywają się w obecności pracownika w siedzibie NFZ, w której znajdują się akta kontroli. Sprawdź, jakie masz prawa w odniesieniu do dokumentacji kontroli.

Roszczeniowy pacjent

Wyniki Badań

Jakie możesz ponieść konsekwencje, jeśli nie dołączysz wyników badań do dokumentacji medycznej

Sądy coraz częściej orzekają, że za braki w dokumentacji medycznej nie odpowiada pacjent. To może prowadzić do obciążenia w całości lekarza , dlatego nie zapominaj o załączaniu wyników badań do dokumentacji.

Przyjęcie pacjentra do szpitala

Kiedy możesz przyjąć pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody

Przyjęcie i pobyt w szpitalu psychiatrycznym wymaga zgody pacjenta. W drodze wyjątku osoba chora może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody w trybie nagłym, jeśli ma zaburzenia psychiczne i zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, ale zachodzą wątpliwości, czy jest chora psychicznie. Poznaj szczegóły.

Wynik laboratoryjny

Masz wątpliwości, czy wynik laboratoryjny jest poprawny - jak postąpić

Gdy masz wątpliwości co do wyniku badania, które zleciłeś, warto go skonsultować z laboratorium, w którym było wykonywane. Sprawdź, jakie procedury możesz stosować w tym zakresie, aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędu diagnostycznego.

Okładka dokumentacja medyczna