E-dokumentacja

Recepta dla seniora

Czy każdy lekarz rodzinny może wystawić receptę na bezpłatne leki dla seniora

Już kilka miesięcy temu poszerzono krąg osób uprawnionych do wystawiania recept na bezpłatne leki dla seniorów. Mimo to wciąż pojawiają się pytania, kto dokładnie może wystawić taką receptę. Sprawdź, kto ma takie uprawnienie.

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna – co stanowi nowe rozporządzenie

Od 15 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, jednak do końca roku w ramach przepisów przejściowych można jeszcze stosować stare przepisy. Sprawdź, co się zmienia.

Korekta wpisów w e-dokumentacji

Czy możesz korygować wpisy w elektronicznej dokumentacji medycznej

Po zapisaniu pliku lekarz zorientował się, że wpisał nieprawdziwą informację w dokumentacji medycznej pacjenta prowadzonej w formie elektronicznej. Lekarz powziął wątpliwość, czy prawo pozwala na jego zmianę albo na usunięcie. Sprawdź, jak postąpić w takiej sytuacji.

Dokumentacja medyczna

e-medycyna

Jak definiować dokumentację medyczną w postaci elektronicznej

Elektroniczna dokumentacja medyczna to m.in. e-recepty, e-skierowania czy karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Obok funkcjonuje dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej. Jakie są różnice między tymi formami?

Teleporady medyczne

Jak prowadzić dokumentację medyczną teleporad

Wraz z wprowadzeniem stanu epidemii Ministerstwo Zdrowia opracowało specjalne przepisy i udostępniło narzędzia do realizacji teleporad. Rozwiązanie to ma na celu zapewnić jak najszerszą dostępność do świadczeń, przy jednoczesnym ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Oto szczegóły.

Pacjent

Jak uzupełniać Księgę wizyt domowych

Księga wizyt domowych, choć jej prowadzenie przez placówkę medyczną nie jest wymagane przez obowiązujące przepisy, jest dokumentacją zb iorczą, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji medycznej, gdyż dotyczy ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych. Jak ją prowadzić?

Kontrola NFZ

recepta

Za źle wystawioną receptę będzie wysoka kara

NFZ ma prawo karać finansowo te placówki ochrony zdrowia, które błędnie wypisują recepty na leki refundowane – osobom nieuprawnionym do ich otrzymania lub w ilościach nieuzasadnionych danymi o chorobach zawartymi w dokumentacji medycznej. Oto jeden z takich przypadków.

kontrola NFZ

Jak przygotować dokumentację medyczną do kontroli NFZ

Rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej przez podmioty lecznicze jest nie lada wyzwaniem. Istotność „dobrej” dokumentacji w procesie leczenia jest bardzo ważna, ale nie sposób zapomnieć o jej wadze również w aspekcie kontroli NFZ. Jak się na to przygotować?

Kontrola NFZ

Jakich dokumentów zgodnie z nowymi zasadami mogą żądać kontrolerzy NFZ

Kontrolerzy NFZ zyskali szeroko zakrojone uprawnienia, zgodnie z którymi mogą np. zażąda faktur dotyczących zakupu strzykawek, argumentując, że wykonywanie iniekcji jest cechą udzielania świadczeń. Dlatego konieczna jest znajomość praw kontrolowanego.

Roszczeniowy pacjent

Medycyna

Jak nie łamać praw pacjenta, wykorzystując w dobie pandemii telemedycynę

W czasie pandemii koronawirusa telemedycyna zyskała popularność, choć w sytuacji jej powszechniejszego wykorzystania trzeba pamiętać o przestrzeganiu praw pacjenta, ochronie danych osobowych, a także odpowiedniej dokumentacji medycznej. Oto szczegóły.

Rozmowa z pacjentem

Jak informować pacjentów o ryzyku zakażenia koronawirusem

W związku z epidemią koronawirusa szpitale zamieszczają ogłoszenia na drzwiach wejściowych do placówek i na swoich stronach internetowych. Czas zagrożenia epidemiologicznego wymaga od placówek informowania pacjentów o ryzyku zakażenia w sposób szczególny. Poznaj swoje obowiązki w tym zakresie.

sąd

Kiedy placówka zapłaci pełne koszty sądowe za naruszanie praw pacjenta

Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniach z udziałem pacjentów. Niestety nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej kwestii ponoszenia kosztów przez placówki medyczne. Poznaj szczegóły decyzji sądu i konsekwencje, jakie za sobą niesie.

Bezpieczeństwo danych/RODO

Dane medyczne pacjentów

Jakie informacje o pacjentach możesz przekazywać podczas epidemii koronawirusa

Dane osobowe umożliwiające identyfikację danej osoby nie powinny trafić do wiadomości publicznej ze względu na ochronę tej osoby. Sprawdź, jak postępować zgodnie z RODO w dobie pandemii, aby nie naruszyć ważnych zasad ochrony danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych pacjentów

Kiedy studenci medycyny mogą mieć dostęp do dokumentacji medycznej

Do placówki medycznej zgłosił się student, który poprosił o wgląd w dokumentację medyczną i umożliwienie mu przeprowadzenia ankiety wśród pacjentów na potrzeby pracy dyplomowej. Czy możesz udostępnić mu dane osobowe, w tym dokumentację medyczną pacjentów, i jak tę kwestię regulują przepisy?

Pożar

Pożar w placówce medycznej – jak przeprowadzić analizę ryzyka

W lokalu znajdującym się obok Twojej przychodni doszło ostatnio do pożaru. Zastanawiasz się, w jaki sposób przeprowadzić analizę ryzyka dla takiego zdarzenia, aby właściwie zabezpieczyć dokumentację medyczną. Poznaj szczegółowe wskazówki.

Okładka dokumentacja medyczna