E-dokumentacja

Asystent medyczny

Asystent medyczny może wystawić e-receptę – jak go upoważnić do tej czynności

Od 23 października 2018 r. lekarze mogą upoważnić asystentów medycznych do wystawania e-zwolnień w swoim imieniu. Asystentem medycznym będzie osoba wykonująca zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Poznaj warunki prawne tej czynności.

e-medycyna

Jak aktywować konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Aktywne konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jest niezbędne, aby podłączyć się do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiz i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Jak je utworzyć lub odzyskać dane do logowania?

E-recepty

Jak korzystać z aplikacji gabinetowej, żeby wystawiać e-recepty i e-skierowania

Udostępnienie środowisku medycznemu darmowej aplikacji, narzędzia, za pośrednictwem którego mogą być wystawiane elektroniczne skierowania i recepty, to ważna pomoc resortu zdrowia w informatyzacji systemu opieki zdrowotnej. Sprawdź, jak korzystać z tego narzędzia.

Dokumentacja medyczna

Wyniki badań

Brak staranności w opisie badań wyników diagnostycznych – jak sobie z tym poradzić

Wykonując badanie tomografii komputerowej, zwróć uwagę na prawidłowy opis na wyniku wykonywanego przez Ciebie badania. Sprawdź, jak zabezpieczyć się przed ewentualnym zarzutem niestaranności w opisie badań.

pielegniarka

Jak wypełnić zlecenie na zabiegi wykonywane przez pielęgniarkę

Rodzaj zabiegu, jaki ma wykonać pielęgniarka, i wskazanie, gdzie zabieg ma być wykonany, to elementy, które powinny znaleźć się w zleceniu na zabiegi wykonywane przez pielęgniarkę. Dowiedz się, co jeszcze trzeba koniecznie wpisać w tym dokumencie.

Karta założenia wkłucia u pacjenta

Jakie informacje należy wpisać do Karty założenia wkłucia u pacjenta

Karta założenia i obserwacji wkłuć obwodowych to dokument, który zawiera najistotniejsze informacje na temat założonego u pacjenta wenflonu. Sprawdź, jak ją właściwie wypełniać.

Kontrola NFZ

Kontrola NFZ - przygotowanie dokumentacji medycznej

Jak przygotować dokumentację medyczną do kontroli NFZ

Rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej przez podmioty lecznicze jest nie lada wyzwaniem. Istotność „dobrej” dokumentacji w procesie leczenia jest bardzo ważna, ale nie sposób zapomnieć o jej wadze również w aspekcie kontroli NFZ. Jak się na to przygotować?

Kontrola NFZ

Jakich dokumentów zgodnie z nowymi zasadami mogą żądać kontrolerzy NFZ

Kontrolerzy NFZ zyskali szeroko zakrojone uprawnienia, zgodnie z którymi mogą np. zażąda faktur dotyczących zakupu strzykawek, argumentując, że wykonywanie iniekcji jest cechą udzielania świadczeń. Dlatego konieczna jest znajomość praw kontrolowanego.

Kolejka przyjęć

Codziennie musisz raportować o kolejkach do NFZ – jak się wywiązać z nowego obowiązku

NFZ od kilku miesięcy uzyskuje od świadczeniodawców więcej danych o kolejkach. Te zmiany oznaczają więcej obowiązków sprawozdawczych dla placówek medycznych, które mają kontrakty, ale czy poprawią dostępność do wybranych świadczeń opieki zdrowotnej?

Roszczeniowy pacjent

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej – na co zwrócić uwagę

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, jednak dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają określonej ochronie. Przypominamy, jakich zasad należy przestrzegać przy udostępnianiu dokumentacji medycznej.

Rzecznik praw pacjenta

Jaka jest rola Rzecznika Praw Pacjenta w sprawach o naruszenie praw pacjenta

Gdy Rzecznik Praw Pacjenta stwierdzi naruszenie jednego z praw pacjenta, m.in. do dokumentacji medycznej, może podjąć stosowne działania – wszcząć postępowanie sądowe, a gdy postępowanie już się toczy, wziąć w nim udział. Poznaj szczegółowe uprawnienia Rzecznika.

Sprawy kierowane do Rzecznika Praw Pacjenta

Jakie naruszenia praw pacjenta trafiają pod lupę Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta chroni ustawowe prawa pacjenta. Jednym z obszarów jego działalności jest prowadzenie postępowań wyjaśniających, gdy poweźmie wiadomość co najmniej uprawdopodabniającą naruszenie praw pacjenta. Jakie naruszenia może stwierdzić? Co się dzieje, gdy stwierdzi naruszenie praw pacjenta? Jak się przed tym uchronić?

Bezpieczeństwo danych/RODO

Bezpieczeństwo danych

Jak opracować procedurę postępowania na wypadek wycieku danych z dokumentacji

Proces przetwarzania danych osobowych musi przebiegać na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa. Zagwarantowanie takich warunków to odpowiedzialność administratora danych, który powinien pamiętać, że nawet najlepszy system nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa. Dlatego niezbędne są właściwe procedury na wypadek naruszenia ochrony danych osobowych. Jakich elementów nie może w nich zabraknąć?

Kara

Jakie administracyjne kary pieniężne przewiduje rozporządzenie RODO

Każdy organ nadzorczy musi zapewnić, że administracyjne kary pieniężne za naruszenia rozporządzenia RODO w każdym indywidualnym przypadku będą skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Poznaj szczegóły dotyczące systemu kar.

Rejestr badań

Czy każda komórka organizacyjna powinna prowadzić rejestr przetwarzania danych

Placówka medyczna jako administrator danych osobowych powinna prowadzić rejestry czynności przetwarzania, za które odpowiada. Z kolei rejestry wszystkich kategorii czynności przetwarzania ma obowiązek prowadzić każdy procesor i jego przedstawiciel. Czy ten obowiązek dotyczy jednak wszystkich komórek organizacyjnych placówki medycznej?

Okładka dokumentacja medyczna