E-dokumentacja

Wystawianie recept

Co się zmieni w zasadach wystawiania recept transgranicznych od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. planowana jest zmiana przepisów, zgodnie z którą transgraniczną receptę papierową będzie można wystawić tylko w wyjątkowych przypadkach, a nie, jak obecnie – zawsze. Poznaj szczegóły wynikające z toczącego się procesu informatyzacji ochrony zdrowia.

tablet

Czy pacjent może potwierdzić wykonany zabieg fizjoterapii, składając podpis na tablecie

Już kilka miesięcy prowadzisz dokumentację w postaci elektronicznej, a musisz przyjąć od pacjenta oświadczenie z jego własnoręcznym podpisem. Czy możesz do tego wykorzystać specjalny tablet z rysikiem, a następnie zapisać dokument w elektronicznej postaci? Czy będzie to zgodne z przepisami o prowadzeniu dokumentacji medycznej?

e-dokumentacja

Dokumentacja medyczna – od kiedy wyłącznie postać elektroniczna

Od 1 lipca 2020 r. będziesz miał obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej – tak przewiduje projekt nowego rozporządzenia. Sprawdź, z jakimi obowiązkami wiąże się ta zmiana.

Dokumentacja medyczna

Jak wypełnić formularz choroby zakaźnej

Jak wypełniać nowy formularz podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej

Od 19 grudnia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu, na podstawie którego wydano m.in. formularz podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej. Jak go wypełniać?

Transfuzja krwi

Jakie informacje powinna zawierać Książka transfuzyjna

Książka transfuzyjna powinna zawierać ściśle określone informacje, m.in. przetoczoną objętość krwi i ocenę przebiegu przetoczenia. Sprawdź, gdzie wpisać ewentualne uwagi o niepożądanych reakcjach i zdarzeniach.

Jak rejestrować zakażenia koronawirusem

Jak rejestrować zakażenia koronawirusem

Gromadzenie informacji o zakażeniach szpitalnych i czynnikach alarmowych w postaci rejestru to jeden z obowiązków zarządzających szpitalami. Ułatwia to m.in. sprawowanie nadzoru epidemiologicznego. Poznaj szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia tego dokumentu.

Kontrola NFZ

recepta

Za źle wystawioną receptę będzie wysoka kara

NFZ ma prawo karać finansowo te placówki ochrony zdrowia, które błędnie wypisują recepty na leki refundowane – osobom nieuprawnionym do ich otrzymania lub w ilościach nieuzasadnionych danymi o chorobach zawartymi w dokumentacji medycznej. Oto jeden z takich przypadków.

kontrola NFZ

Jak przygotować dokumentację medyczną do kontroli NFZ

Rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej przez podmioty lecznicze jest nie lada wyzwaniem. Istotność „dobrej” dokumentacji w procesie leczenia jest bardzo ważna, ale nie sposób zapomnieć o jej wadze również w aspekcie kontroli NFZ. Jak się na to przygotować?

Kontrola NFZ

Jakich dokumentów zgodnie z nowymi zasadami mogą żądać kontrolerzy NFZ

Kontrolerzy NFZ zyskali szeroko zakrojone uprawnienia, zgodnie z którymi mogą np. zażąda faktur dotyczących zakupu strzykawek, argumentując, że wykonywanie iniekcji jest cechą udzielania świadczeń. Dlatego konieczna jest znajomość praw kontrolowanego.

Roszczeniowy pacjent

sąd

Kiedy placówka zapłaci pełne koszty sądowe za naruszanie praw pacjenta

Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniach z udziałem pacjentów. Niestety nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej kwestii ponoszenia kosztów przez placówki medyczne. Poznaj szczegóły decyzji sądu i konsekwencje, jakie za sobą niesie.

Leki

Przed czym zabezpieczy cię odnotowanie w dokumentacji, jakie leki przyjmuje pacjent

Żeby ostatecznie uznać, czy doszło do błędu medycznego, niezbędne jest ustalenie, że lekarz popełnił błąd (w dawkowaniu, przepisaniu lekarstwa), a do tego ustalenie ciągu przyczynowo-skutkowego między pracą lekarza a daną sytuacją. Na twoją korzyść może działać odnotowanie w dokumentacji, że pacjent nie potrafi wymienić leków, które zażywa. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Pacjent i recepta

Jak informować pacjenta o terminie ważności recepty

Przepisy w różny sposób określają terminy, w których recepty mogą być zrealizowane. Dodatkowe uregulowania dotyczą recepty elektronicznej. Poznaj te zasady, aby właściwie poinformować pacjenta o terminie realizacji recepty.

Bezpieczeństwo danych/RODO

Dostęp do danych osobowych pacjentów

Kiedy studenci medycyny mogą mieć dostęp do dokumentacji medycznej

Do placówki medycznej zgłosił się student, który poprosił o wgląd w dokumentację medyczną i umożliwienie mu przeprowadzenia ankiety wśród pacjentów na potrzeby pracy dyplomowej. Czy możesz udostępnić mu dane osobowe, w tym dokumentację medyczną pacjentów, i jak tę kwestię regulują przepisy?

Pożar

Pożar w placówce medycznej – jak przeprowadzić analizę ryzyka

W lokalu znajdującym się obok Twojej przychodni doszło ostatnio do pożaru. Zastanawiasz się, w jaki sposób przeprowadzić analizę ryzyka dla takiego zdarzenia, aby właściwie zabezpieczyć dokumentację medyczną. Poznaj szczegółowe wskazówki.

koronawirus

Koronawirus a śmierć pacjenta - komu możesz udostępnić dokumentację medyczną

W związku ze śmiercią pacjentki z powodu koronawirusa poznańska prokuratura zażądała jej dokumentacji medycznej. Zdecydowały o tym m.in. informacje prasowe o skierowaniu pacjentki na salę wieloosobową przed zdiagnozowaniem. W jakim zakresie w takich sytuacjach udostępniasz dokumentację medyczną? 

Okładka dokumentacja medyczna