Karetka

Jaki transport zastosować w przypadku pacjenta zakażonego SARS-CoV-2

Placówki medyczne powinny przestrzegać zasad organizowania specjalnego, covidowego transportu sanitarnego. Sprawdź, kiedy możesz go zastosować i kto zgłasza takie zapotrzebowanie.

szczepienie COVID-19

Jak zorganizować pracę placówek w zakresie szczepień COVID-19

W punkcie szczepień wyznacz osobę koordynującą wykonywanie szczepień, zapraszającą poszczególne osoby do poczekalni i pilnującą zachowania dystansu między osobami się w niej znajdującymi. Poznaj szczegółowe wymogi dla podmiotów, które będą wykonywać szczepienia przeciw COVID-19.

e-mail

Czy możesz odmówić pacjentowi dostępu do dokumentacji medycznej za pomocą e-maila

Do placówki zgłasza się pacjent, który żąda udostępniania swojej dokumentacji medycznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wystawianie dokumentów

Jakie dokumenty musisz wystawić przy podejrzeniu wirusa SARS-CoV-2 u pacjenta

Do placówki POZ trafia pacjent z podejrzeniem wirusa SARS-CoV-2. Sprawdź, jakie masz obowiązki w zakresie dokumentacji medycznej w takim przypadku.

pacjent

Pacjent leczony prywatnie trafia do szpitala – jak zabezpieczyć jego dokumentację

Kwestią, która ciągle sprawia wątpliwości w praktyce, jest to, czy lekarz wykonujący zawód w ramach prywatnej praktyki może skierować pacjenta na zabieg w szpitalu z kontraktem z NFZ. Pytanie to pojawia się szczególnie w sytuacjach, gdy lekarz kierujący pacjenta na zabieg, leczący go prywatnie, jest zatrudniony w szpitalu, do którego zgłasza się pacjent. Jaką dokumentację powinieneś przygotować w takiej sytuacji?

Wypadek

Czy musisz udostępnić zespołowi powypadkowemu informacje o stanie zdrowia pacjenta

Lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Jak jednak postąpić, gdy zespół powypadkowy zwraca się do placówki medycznej z wnioskiem o udzielenie informacji o stanie zdrowia pacjenta poszkodowanego wskutek wypadku przy pracy?

Chore dziecko

Czy rodzicom dziecka małoletniego można ograniczyć dostęp do jego dokumentacji

Zdarza się, że nieletni pacjenci, m.in. w związku z przemocą domową lub rozwodem rodziców, korzystają ze świadczeń w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Czy w takiej sytuacji rodzice mają prawo wglądu w dokumentację medyczną bądź mogą uzyskać kopię dokumentacji medycznej dziecka, które to informacje mogą wykorzystać przeciwko dziecku lub sobie w sądzie?

Zgoda pacjenta

Zapomniałeś odebrać zgodę na leczenie od pacjenta – co możesz zrobić po fakcie

Lekarz albo personel medyczny mogą zapomnieć odebrać oświadczenie zgody na zabieg od pacjenta na piśmie. Najczęściej to efekt pośpiechu lub niepewności, kto ma odebrać daną zgodę. Bez względu na to, jaka przyczyna stoi za brakiem tego dokumentu, może ona rodzić poważne konsekwencje, zwłaszcza gdy wynik operacji będzie niekorzystny. Co zrobić, jeśli już doszło do takiej sytuacji, a chcesz uniknąć problemów w sądzie?

Nagranie operacji

Placówka nagrała przebieg zabiegu bez zgody pacjenta – czy naruszono prawo do intymności

Przyczyny stosowania monitoringu w placówce medycznej pozostają bez znaczenia, gdy mogą wywołać poczucie wstydu u pacjenta. Sprawdź, w jakich sytuacjach musisz uzyskać zgodę pacjenta, aby nie wkroczyć w jego prawo do intymności?

Operacja

Stan zdrowia pacjenta uniemożliwia odebranie zgody, a konieczna jest operacja – jak postąpić

Uzyskanie pisemnej zgody na zabieg jest niezbędną formalnością, która poprzedza przeprowadzenie leczenia operacyjnego. Co jednak w sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na wyrażenie przez niego świadomej, pisemnej zgody?