Kontrolerzy NFZ

Korpus kontrolerski – jakie nowe uprawnienia zyskają kontrolerzy NFZ

Dotychczas kontrolę NFZ mógł prowadzić zarówno kontroler, który jest zatrudniony w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i osoba spoza Funduszu. Zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca, przewidują  możliwość uzyskania statusu kontrolera, a zatem przeprowadzania kontroli, wyłącznie przez pracowników NFZ. Sprawdź, co to oznacza w praktyce.

Sprzeciw wobec kontroli NFZ

Sprzeciw – nowy środek odwoławczy wobec czynności prezesa NFZ

Od 1 czerwca znika protokół kontroli, który będzie zastąpiony wystąpieniem pokontrolnym. W związku z tym zmieniają się też środki odwoławcze przysługujące podmiotowi kontrolowanemu po zakończeniu czynności kontrolnych NFZ. Poznaj konsekwencje nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nowe Kontrole NFZ

W jaki sposób po zmianach rozpoczną się czynności kontrolne

Od 1 czerwca generalną zasadą będzie, że prezes NFZ zawiadomi podmiot leczniczy o kontroli najpóźniej 7 dni przed jej rozpoczęciem. Rozpoczęcie kontroli nie będzie mogło nastąpić później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o kontroli. W przypadku kontroli bez zapowiedzi zawiadomienie nastąpi najpóźniej w chwili rozpoczęcia kontroli. Co jeszcze się zmienia?

Czas kontroli

W jakim czasie i miejscu od 1 czerwca mogą się odbywać kontrole NFZ

Zmiany, które dotyczą czasu trwania kontroli i wprowadzenie zakazu przeprowadzania kontroli, gdy ma dotyczyć zakresu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą, można uznać za korzystne dla placówek medycznych. Sprawdź, jakie nowości w zakresie czasu i miejsca kontroli NFZ wprowadzają przepisy.

Błędy w dokumentacji

Za jakie błędy w dokumentacji medycznej NFZ najczęściej nakłada kary – poznaj przykłady

Dokumentacja medyczna może stanowić jeden z zakresów prowadzonej przez NFZ kontroli udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Prowadzenie je nierzetelnie, z perspektywy kontrolerów NFZ może stanowić podstawę do nałożenia kary umownej, co miało miejsce w wielu przypadkach. Dowiedz się, czego unikać.

Zawiadomienie o kontroli

Zawiadomienie o kontroli NFZ - kiedy z wyprzedzeniem, a kiedy bez uprzedzenia

Wprowadzenie wyłączeń od 7-dniowego terminu zawiadamiania o kontroli pozwoli uniknąć sytuacji, w których placówka przygotuje się do kontroli w sposób uniemożliwiający wychwycenie błędów, które mają znaczenie w procesie rozliczania z NFZ. Sprawdź, jak zmiany wpłyną na poprawę efektywności wydawania środków publicznych.

Kwalifikacja do leczenia żywieniowego

Gdzie wpisywać kwalifikację szpitalną - w skierowaniu czy w karcie informacyjnej

Kwalifikacja do leczenia żywieniowego w warunkach domowych odbywa się w szpitalu – tak wynika zarządzenia prezesa NFZ. Pojawiło się jednak pytanie, co oznacza kwalifikacja szpitalna do leczenia dojelitowego w warunkach domowych. Sprawdź.

Kontrola dokumentacji medycznej

Jak przebiegnie kontrola dokumentacji medycznej od 1 czerwca

Za miesiąc zaczną obowiązywać nowe procedury kontroli świadczeniodawców przez NFZ. Ma być prościej, szybciej i skuteczniej, a jednocześnie bez karania za naruszenia niemające znaczącego charakteru. Jak te zmiany mają się do uprawnień NFZ w zakresie kontroli dokumentacji medycznej?

Kontrola NFZ

Umowy z NFZ – poznaj zmiany, które sprawią, że kontrole będą skuteczniejsze

Skuteczniejsze kontrolowanie przez NFZ realizacji umów to główny cel nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Sprawdź, jak możesz się przygotować do tych zmian.

Lekarka tłumaczy coś pacjentowi

Co Ci grozi ze strony NFZ za brak adnotacji o przebytych chorobach

Brak wpisów w dokumentacji medycznej to powszechny błąd. Nieprecyzyjne sformułowania, cząstkowe informacje, brak danych o przebytych poważnych lub przewlekłych chorobach to w dalszym ciągu jedne z najczęstszych zarzutów, które można postawić prowadzącym dokumentację medyczną pacjenta. Jakie skutki mogą przynieść takie zaniechania personelu medycznego?

Okładka dokumentacja medyczna